Wiosenne nawożenie pszenicy

uprawa pszenicy agrotechnika pszenicyW Polsce powierzchnia uprawy zbóż wynosi ok. 8 mln ha, czyli ponad 70% ogólnej struktury zasiewów. Najwięcej, bo około 2 mln ha zajmuje uprawa pszenicy. Jej forma ozima jest w Polsce i Europie podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarniczym – ma strategiczne znaczenie dla gospodarki żywnościowej.

Uprawa pszenicy w Polsce

Pszenica ozima jest rośliną o stosunkowo dużych wymaganiach glebowych. Wskazana jest jej uprawa na glebach o uregulowanym pH oraz co najmniej średniej zasobności w składniki pokarmowe i wodę. Ważne jest również, aby odpowiednio dobrać do stanowiska odmianę, mając na uwadze również stopień mrozoodporności poszczególnych odmian pszenicy.

W tym roku, kiedy w Polsce były najniższe temperatury, uprawy chroniła okrywa śnieżna. Jej brak w ubiegłym sezonie spowodował w niektórych powiatach wymarznięcie nawet ponad 90% powierzchni ozimin. Zima ma się już jednak ku końcowi i można z nadzieją patrzyć na wyglądające spod śniegu rośliny. Wygląda na to, że tegoroczna aura była łaskawa dla zbóż i rzepaku. Potencjalne plony na tą chwilę zapowiadają się nie najgorzej. Należy jednak zadbać o wiosenne nawożenie zbóż makro i mikroelementami.

Nawożenie pszenicy azotem

Jak wiemy, to azot jest najbardziej plonotwórczym czynnikiem w nawożeniu pszenicy i od niego powinniśmy zacząć wiosenne dokarmianie roślin. Pierwsza dawka azotu decyduje o liczbie pędów w roślinie, czyli potencjalnych kłosów oraz liczbie kłosków i kwiatków w kłosie. Należy jednak pamiętać, że zbyt duża jednokrotna dawka tego pierwiastka może spowodować zbyt mocne krzewienie się, a nawet wyleganie roślin.

W przypadku uprawy pszenicy ozimej dawkę azotu dzielimy najczęściej na 2 lub 3 części. Pierwsza dawka powinna być zastosowana w momencie ruszania wegetacji, przy pszenicy o odpowiedniej obsadzie i zasianej w terminie.

Jeśli pszenica została zasiana po terminie i jest słabo rozkrzewiona, to należy zastosować około 30-40 kg N w szybko działającej formie przed ruszeniem wegetacji, po czym po około tygodniu /w zależności od pogody/ wysiać resztę pierwszej dawki.  Docelowo na pierwszą dawkę należy zastosować około 40-60% zakładanej ilości azotu/ha /w zależności od stanu plantacji/.

Należy pamiętać, że pierwszą dawką azotu regulujemy docelową liczbę źdźbeł kłosonośnych. W polskich warunkach za optymalną przyjmuje się obsadę 500-700szt kłosów/m2.

Odpowiednia forma azotu dla pszenicy

Ważna jest forma azotu dostarczonego w pierwszej dawce. Ze względu na panującą wczesną wiosną niską temperaturę polecana jest forma saletrzano-amonowa /np. saletra amonowa, saletrzak/ gdyż jony N-NO3- są najszybciej pobierane przez rośliny, zaś jony amonowe nie są tak łatwo wymywane, dzięki czemu efekt działania takiego nawozu jest optymalny.

Wskazane jest, aby nawóz zawierał również magnez, który wspomaga pobieranie azotu, jak również wapń – do buforowania miejscowego zakwaszenia gleby spowodowanego działaniem nawozów azotowych i rozwoju systemu korzeniowego.

Drugą dawkę nawozów azotowych stosujemy w początkowej fazie strzelania w źdźbło w ilości około 40% dawki całkowitej przy planowanych 3 dawkach lub w ilości 40-60% przy dwóch dawkach. W przypadku systemu nawożenia jedynie dwoma dawkami azotu, zaleca się na drugą dawkę zastosowanie form azotu szybko i jednocześnie długo działających /amonową i amidową/.

Dwie formy azotu w Sulfammo 30 Npro

Warunek ten spełnia np. nawóz Sulfammo 30 Npro,  zawierający dwie wspomniane formy azotu.  W jego składzie znajdują się również makroelementy drugorzędne, takie jak: wapń, siarka i magnez. Warto wspomnieć, że siarka i magnez są składnikami warunkującymi efektywne pobieranie i przetwarzanie azotu.

Niedobór siarki czy magnezu może doprowadzić do  znacznego osłabienia pobierania tego pierwiastka.  Dodatkowo nawóz zawiera kompleks Npro powodujący szybsze pobieranie azotu przez roślinę i przyspieszający przemiany azotu w roślinie.

Jeżeli zdecydujemy się na trzecią dawkę azotu, należy zdawać sobie sprawę że jej działanie nie będzie tak plonotwórcze jak pierwszych dwóch dawek, jednak ma duże znaczenie dla jakości ziarna. Dawka nie powinna przekraczać 10-20% i zastosowana forma powinna być szybko działająca  /np. saletra amonowa/.

Rola mikroelementów w uprawie pszenicy

Oprócz makroelementów w intensywnej uprawie pszenicy niezbędne są  mikroelementy – przede wszystkim miedź i mangan. W roślinie odpowiadają one min. za proces fotosyntezy, odporność na wyleganie, oddychanie, odporność na choroby grzybowe czy przemiany azotu. Obydwa te mikroelementy zaleca się podać w fazie krzewienia. W tej fazie zaczyna kształtować się struktura plonu – liczba roślin, pędów, kłosów na hektarze.

Głównym zadaniem w tym czasie jest optymalne wykorzystanie potencjału fizjologicznego rośliny poprzez dostarczenie składników pokarmowych, gwarantujących ich maksymalne wykorzystanie i przetworzenie w plon. Warto więc przy okazji nawożenia mikroelementami  wprowadzić dodatkowo biostymulację roślin.

Dostarczenie mikroelementów pszenicy ozimej

W uprawie zbóż dobrym rozwiązaniem w fazie krzewienia jest zastosowanie nawozu dolistnego Fertileader Tonic. Aktywny kompleks Seactiv zawarty w tym nawozie przyspiesza przemieszczanie asymilatów i składników pokarmowych, podnosi odporność i wydajność, a zawartość miedzi i manganu  zapewnia dostępność niezbędnych dla zbóż mikroelementów.

Warto po zimie przyjrzeć się dokładnie zbożom ozimym i podjąć decyzje o wyborze systemu wiosennego odżywiania makro i mikroelementami. Przy stabilnych cenach zbóż, wskazane jest inwestowanie w  kompleksowe i efektywne sposoby odżywiania tych roślin.

Wojciech Prokop

Polecane artykuły: