Uprawa pszenicy ozimej – pamiętaj o zwalczaniu trudnych chwastów!

zwalczanie trudnych chwastówDiflanil 500 SC to selektywny herbicyd o działaniu kontaktowym, w niewielkim stopniu przemieszczający się w roślinie. Substancją biologicznie czynną tego środka jest diflufenikan (DFF). Przenika on do roślin głównie przez korzenie i pędy kiełkujących chwastów. Po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby, skąd jest również pobierany.

Dr Zofia Łęgowiak – Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Diflanil – działanie na chwasty

Diflanil przenika do roślin głównie przez korzenie i pędy kiełkujących chwastów. Po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby, skąd jest również pobierany. Stosowany jest doglebowo i dolistnie, we wczesnych fazach rozwojowych roślin. Działa na chwasty w czasie kiełkowania nasion lub zaraz po ich skiełkowaniu. Efekty są widoczne krótko po wschodach chwastów. Jeżeli siewki chwastów nie giną wkrótce po wschodach, to pomimo, że roślina taka nie będzie zniszczona, jej wzrost i rozwój może być znacznie zahamowany i opóźniony.

Objawami uszkodzenia chwastów wrażliwych są białe plamy na liściach, niekiedy z purpurowym lub różowym odcieniem. Często bieleją całe rośliny. Mimo bielenia wzrost jest kontynuowany przez jakiś czas, ale wkrótce pojawiają się nekrozy i zasychanie chwastów wrażliwych.

Jesienne odchwaszczanie pszenicy

Diflanil 500 SC jest herbicydem specjalistycznym przeznaczonym do jesiennego odchwaszczania pszenicy ozimej. Poprawny wybór terminu odchwaszczania jest podstawowym warunkiem skuteczności zabiegu. Dobrze jest więc orientować się, kiedy chwasty powodują największe szkody w uprawach.

W zbożach okresy tzw. krytycznej wrażliwości na zachwaszczenie występują najczęściej jesienią  i wczesną wiosną. Jeżeli warunki jesienne sprzyjają długiej wegetacji roślin, to chwasty piętra przyziemnego tworzą znaczne zwarcie w łanie zbóż. Aby zapobiec niekorzystnym skutkom zagęszczenia roślin w dole łanu, stosuje się odpowiednie herbicydy. Jednym z polecanych w szerokiej praktyce rolniczej jest Diflanil 500 SC .

Diflanil – zwalczane chwasty

Z wielu doświadczeń wynika, że dla uzyskania wysokiego plonu zbóż niezbędne jest zniszczenie 4 – 6 dominujących chwastów. Diflanil 500 SC jest środkiem specjalnym do niszczenia fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, przetacznika perskiego i przytulii czepnej (w tym ostatnim przypadku, gdy stosowany jest w większej dawce).

Zwalczanie fiołka polnego

Od kilku lat na polach uprawnych występuje kompensacja fiołka polnego, szczególnie w uprawie zbóż i rzepaku. Należy mieć na uwadze, że fiołek słabo reaguje na większość stosowanych herbicydów. Ten drobny chwast, chociaż pozornie wydaje się mało konkurencyjny, często występuje masowo – mamy wówczas do czynienia ze zjawiskiem zwanym kompensacją. W takiej sytuacji wschodząca pszenica ozima może być całkowicie zagłuszona przez fiołka polnego.

W oziminach gatunek ten osiąga znaczną wysokość, niekiedy dorasta do jednego metra. Jego konkurencyjność dla zbóż wynika nie tylko z konkurowania z rośliną uprawną o wodę, światło i składniki pokarmowe, ale powoduje także inne szkody. Np. zwiększa się wilgotność w przyziemnych partiach łanu, co w warunkach znacznego występowania tego chwastu pogarsza przewietrzanie uprawy pszenicy, powodując znaczący wzrost podatności roślin na infekcje – głównie grzybowymi czynnikami chorobotwórczymi, powodującymi osłabienie roślin. W związku z powyższym zwiększa się występowanie chorób podstawy źdźbła, rośliny zbóż są nadmiernie wydłużone i gorzej zimują.

fiołek polny zwalczanie odchwaszczanie
© Jerzy Opioła

Podobne skutki powodują inne powszechnie występujące w zbożach chwasty dolnego piętra: przetaczniki i gwiazdnica pospolita. Ponieważ wschodzą wcześnie jesienią, są konkurencyjne dla pszenicy ozimej już od jej wschodów i rozrastają się bujnie tworząc zwarte poszycie gleby. Diflanil 500 SC skutecznie niszczy te gatunki chwastów i wobec nich zaliczany jest do herbicydów specjalistycznych.

Przytulia czepna – zwalczanie

Groźnym konkurentem pszenicy ozimej jest także przytulia czepna. Jedna roślina przytulii pobiera z gleby trzykrotnie więcej azotu i wody niż jedna roślina pszenicy. Przytulia czepna zwiększa podatność roślin na wyleganie, powoduje zawilgocenie łanu i ziarna, utrudniając zbiór kombajnowy. Zanieczyszczony materiał siewny wymaga większych nakładów na czyszczenie i suszenie nasion.

Diflanil 500 SC jest herbicydem specjalistycznym również i dla tych chwastów, przeznaczonym do jesiennego ich zwalczania. Działaniu jego sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najkorzystniejszy efekt chwastobójczy uzyskuje się po opryskaniu roślin we wczesnych fazach rozwojowych, tj. w czasie kiełkowania i wschodów. Odchwaszczanie wykonuje się w fazie 2-3 liści pszenicy ozimej. Zalecana dawka wynosi 0,2 – 0,3 l/ha. W przypadku występowania przytulii czepnej i późniejszych faz rozwojowych fiołka, gwiazdnicy i przetaczników zalecana jest wyższa dawka preparatu.

przytulia czepna zwalczanie
©Frank Vincentz

Diflanil – dawkowanie

Diflanil 500 SC  w dawce 0,3 l/ha jest szczególnie przydatny nie tylko w zwalczaniu przytulii czepnej, ale także chwastów średnio wrażliwych na tę substancję: rumianku pospolitego, maruny bezwonnej i tasznika pospolitego, co potwierdziły badania.

Diflanil w mieszaninach

Herbicyd ten może być stosowany w mieszaninach z innymi środkami chwastobójczymi, gdy na polu występują takowe potrzeby. Mieszanina z Tolurexem rozszerza zakres niszczonych chwastów o chaber bławatek, jasnoty, miotłę zbożową i tobołki polne, a mieszanina z Gleanem jest skuteczna wobec miotły zbożowej, samosiewów rzepaku i innych chwastów. Możliwe są również inne mieszaniny zgodnie z potrzebami i Zaleceniami Ochrony Roślin.

Doprawianie gleby

Z praktyki rolniczej wynika, że staranne przygotowanie gleby do siewu pszenicy ozimej jest korzystne nie tylko dla rośliny uprawnej, ale także warunkiem dobrej skuteczności chwastobójczej herbicydu. Gleba starannie doprawiona zapewnia, że siew pszenicy będzie wykonany na jednakową głębokość, co wpływa na równomierność wschodów roślin. Siew zbyt głęboki opóźnia wschody i krzewienie pszenicy, a rośliny stają się bardziej wrażliwe na herbicydy i odznaczają się słabszą zimotrwałością. Równie niekorzystny jest zbyt płytki siew zbóż, który powoduje, że rośliny są słabo osadzone w glebie i także mogą źle tolerować herbicydy i słabo zimować.

Herbicyd Diflanil 500 SC  poszerza ofertę jesiennego niszczenia chwastów pszenicy ozimej i w innych zbożach. Jest zalecany z wyboru szczególnie do odchwaszczania masowo występującego fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, przetaczników, natomiast po zastosowaniu wyższej z zalecanych dawek niszczy także przytulię czepną.

Dobrze tolerowany jest w mieszaninach z innymi herbicydami w zwalczaniu średnio wrażliwych chwastów. Mieszaniny rozszerzają także zakres niszczonych gatunków pojawiających się w zbożach. W warunkach występowania innych niż omawiane gatunków chwastów, Diflanil 500 SC niekiedy potrzebuje wsparcia np. w mieszaninie z chlorotoluronem (np. Tolurex 500 SC) albo chlorosulfuronem (np. Glean 75 WG) lub innymi herbicydami – odpowiednio do zachwaszczenia pszenicy.

magazyn - doradca rolniczy