Uprawa kukurydzy z nawadnianiem kropelkowym

Uprawa kukurydzy z nawadnianiem kropelkowym to powszechna praktyka w wielu krajach od ponad 30 lat. Linia kroplująca jest idealna do nawadniania tej uprawy przy ograniczonej ilości wody. Zwiększa efektywność jej wykorzystania, ponieważ nie powoduje parowania ani spływu, a woda jest precyzyjnie kierowana do strefy korzeni.

Katarzyna Byliniak

Nawadnianie kropelkowe jest odpowiednie do wszystkich kształtów i rozmiarów działek – w przeciwieństwie do centralnych zraszaczy i innych metod nawadniania. Może być stosowane na nieregularnych i małych polach, zapewnia jednorodną dystrybucję wody nawet na zboczach. Kroplowniki z kompensacją ciśnienia umożliwiają równomierną emisję wody we wszystkich częściach działki, niezależnie od nachylenia. W przeciwieństwie do innych metod nawadniania instalacja kroplowa na terenach pochyłych jest powszechną praktyką. Jest także idealna na obszary deszczowe ze względu na efektywne nawożenie. Umożliwia codzienną aplikację nawozu, dzięki czemu można go podzielić na małe porcje. Zapobiega utracie składników odżywczych w wyniku wypłukiwania spowodowanego przez deszcz.

Nawodnienie kropelkowe działa przy niskim ciśnieniu, dzięki czemu może znacznie zmniejszyć zużycie energii. Jest idealne do równomiernego nawadniania w czasie wietrznej pogody – w przeciwieństwie do systemów nawadniania napowietrznego.

Ograniczona ilość wody a wysokie plony kukurydzy

W ewoluującej historii nawadniania kukurydzy liniami kroplującymi pierwszymi obszarami na świecie, na których przyjęła się ta metoda, były obszary suche i półsuche, gdzie występuje niedobór wody, a deszcz w okresie wegetacji jest rzadkim zjawiskiem lub nie ma go wcale. Nawadnianie kropelkowe zastąpiło nawadnianie za pomocą zraszaczy i działek wodnych m.in. na terenach prowincji Konya w środkowej Turcji, gdzie corocznie nawadniane są setki tysięcy hektarów. Podobny trend widoczny jest w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w Nebrasce, Teksasie i Kansas. Na tych obszarach zubożenie lokalnych warstw wodonośnych skłoniło producentów do poszukiwania technik nawadniania, które umożliwią im uprawę większej ilości kukurydzy przy ograniczonych zasobach wody.

Chcąc uzyskać wysokie plony kukurydzy, nawadnianie i nawożenie (fertygację) należy stosować zgodnie z podstawowymi zasadami.

Nawadnianie:

 • 
Sadzenie musi się odbywać w wilgotnej glebie, aby zapewnić warunki do kiełkowania.
 • 
Sezon wegetacyjny należy zawsze rozpoczynać od wilgotnego profilu gleby o głębokości 100 cm. Jeśli profil glebowy nie jest mokry w czasie sadzenia, należy natychmiast nanieść 50–80 mm wody, aż osiągnie pożądaną wilgotność.
 • 
Ilości nawadniania zmienia się zgodnie z oczekiwaną ET (ewapotranspiracja) i tygodniowym KC (współczynnik uprawy).
 • 
Zalecenia opiera się na braku deszczu.
 • 
Należy użyć prostego miernika deszczu, aby określić dokładną ilość opadów na polu. Nie należy zgadywać!
 • 
Trzeba monitorować poziom wilgotności w glebie przy użyciu tensjometrów lub innych czujników, aby sprawdzić, czy profil gleby jest odpowiednio wilgotny.
Nawadnianie kropelkowe w uprawie kukurydzy
Zalety stosowania nawadniania kropelkowego Netafim w uprawie kukurydzy

 

Nawożenie (fertygacja):

 • 
Zaleca się stosować jedną fertygację tygodniowo.
 • 
Fertygację należy rozpoczynać dopiero po napełnieniu systemu i zwiększeniu ciśnienia i trzeba ją zatrzymać na godzinę przed zakończeniem nawadniania.
 • 
W przypadku deszczu należy pominąć nawadnianie, ale nie fertygację (zastosować z dużym stężeniem nawozu i małą objętością wody).

Netafim w uprawach 
kukurydzy

System nawadniania Netafim

Firma Netafim zrealizowała na całym świecie ponad 50 000 ha projektów nawadniania kukurydzy. Nawodnienie kropelkowe jest najbardziej opłacalnym sposobem nawadniania tej uprawy – umożliwia zwiększenie plonów przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia składników odżywczych i wody.

W oparciu o wymagania hodowców kukurydzy Netafim oferuje naziemne (powierzchniowe) i podziemne (podpowierzchniowe) systemy kroplujące.

Powierzchniowe systemy kroplujące są najbardziej odpowiednie dla małych i średnich hodowców oraz dla początkujących użytkowników nawadniania kropelkowego. Szczególnie polecane w przypadku bardzo piaszczystych poletek. Są łatwiejsze w monitorowaniu i obsłudze oraz wymagają mniejszych inwestycji początkowych niż systemy podziemne.

Podpowierzchniowe systemy nawadniania kropelkowego są najbardziej odpowiednie do operacji w terenie na dużą skalę. W porównaniu do systemów powierzchniowych zapewniają dodatkowe korzyści, takie jak mniejsze wymagania dotyczące siły roboczej i brak ingerencji maszynami rolniczymi.

Oferta Agrosimexu obejmuje wszystko, czego potrzebuje producent kukurydzy, od pomp i rur przy źródle wody, przez wtryskiwanie nawozu i sterowanie głowicami w pomieszczeniu nawadniającym, po kroplowniki i linie kroplujące na polu, a także wsparcie zespołów agronomicznego i technicznego.

Wybrane elementy 
Netafim – charakterystyka

System Nutrigation™ – niezawodny, przyjazny dla użytkownika. Automatyczne urządzenia dozujące do precyzyjnego i jednolitego podawania składników odżywczych.

Elastyczne rury FlexNet™ – ekonomiczne przewody rurowe z unikalnymi zintegrowanymi wylotami, które obniżają koszty instalacji, jednocześnie zapewniając bezpieczne, wolne od przecieków połączenie między rurami rozprowadzającymi a bocznymi.

Technologie zarządzania uprawą (CMT) – zaawansowane i przyjazne dla użytkownika rozwiązania do monitorowania, kontroli i zarządzania gospodarstwem, które optymalizują wykorzystanie zasobów, prowadząc do zwiększonych oszczędności wody i składników odżywczych oraz do wyższych i lepszych plonów.

 

Nawodnianie kroplowe kukurydzy – korzyści:

 • 
precyzyjne dostarczanie wody i składników odżywczych do strefy korzeniowej rośliny,
 • 
możliwość dostosowania prawie do każdego pola, kształtu lub topografii (wysoka elastyczność i wszechstronność),
 • 
efektywne zwalczanie chwastów – system pozostawia suchą powierzchnię gleby, co ogranicza wzrost chwastów,
 • 
niski stres roślinny – kapanie utrzymuje stały poziom wilgotności gleby, co ogranicza pękanie gleby i sprzyja tworzeniu gęstych, aktywnych stref korzeni.