TPP – Technologia Ochrony Fosforu w nawożeniu startowym

W przypadku każdej rośliny uprawnej najważniejszym, newralgicznym okresem jest początek wegetacji. W tym okresie roślina jest wrażliwa na stresy biotyczne i abiotyczne a przede wszystkim na dostępność startowych składników pokarmowych z gleby. Najważniejszymi makroelementami startowymi są fosfor i azot.

Czy nawożenie fosforem jest konieczne?

W nawożeniu startowym szczególnie ważny jest fosfor, jako pierwiastek wchodzący w skład związków energetycznych będzie determinował szybkie tworzenie systemu korzeniowego. Sprawny system korzeniowy to natychmiastowe pobieranie wody oraz składników pokarmowych i tworzenie struktury rośliny. To w liściach zachodzi proces fotosyntezy, czyli produkcji węglowodanów-energii niezbędnej do wzrostu. Niestety to właśnie fosfor przysparza plantatorom wiele kłopotów. Nawet na stanowiskach o dobrej kulturze widoczne są problemy z jego dostępnością. Wynika to z małej mobilności fosforu w glebie. Receptory korzeni są wstanie pobrać fosfor, jeżeli znajduje się on w odległości nie większej niż 1 mm. Ponadto niskie temperatury ograniczają jego dostępność. Spadek temperatury poniżej 13OC może ograniczyć pobieranie fosforu nawet o 70%. Kolejnym ograniczeniem związanym z dostępnością fosforu jest jego podatność do wchodzenia w zależności od odczynu w połączenia z glinem, żelazem i manganem (pH <5,8) oraz wapniem (pH>7). Niezależnie, z jakim przypadkiem mamy do czynienia fosfor przestaje być dostępny dla rośliny. Następuje zahamowanie rozwoju, co w konsekwencji prowadzi do spadku plonu.

W jaki sposób zapewnić roślinom pełną dostępność fosforu w momencie startu?

Znanym sposobem dostarczania składników startowych jest ich aplikacja współrzędowa – ultrazlokalizowana. Polega na zastosowaniu nawozu mikrogranulowanego i dostarczeniu fosforu, azotu, siarki oraz mikroelementów w bezpośrednie sąsiedztwo kiełkujących nasion lub ziarna. Ten sposób aplikacji znalazł zwolenników wśród plantatorów uprawiających kukurydzę, buraki cukrowe i rzepak siany w szerokie rzędy (45 cm). Aby stosować nawóz startowy w formie mikrogranulatu niezbędne jest posiadanie wyposażonego w fabryczną przystawkę siewnika lub doposażenie siewnika w uniwersalny aplikator firmy APV lub Delimbe. W obu przypadkach nawóz mikrogranulowany doprowadzany jest za pomocą przewodów do redlic nasiennych.

Klucz do skutecznej aplikacji ultrazlolalizowanej

Kluczowym elementem tego sposobu startowego nawożenia jest odpowiedni dobór składników pokarmowych. Ideą jest dostarczenie składników od razu dostępnych dla rośliny i zabezpieczonych przed startami (uwstecznieniem). Dotyczy to przede wszystkim fosforu. Te wymagania spełnia mikrogranulowany nawóz startowy Microstar PZ. Niepodważalną zaletą tego produktu jest zapewnienie pełnej dostępności fosforu zaraz po zastosowaniu a także wprowadzenie Technologii Ochrony Fosforu (TPP) – Technology Phosphore Preservation®. Tą wyjątkowa co-formulacja opracowana została przez zespół specjalistów lidera w produkcji nawozów mikrogranulowanych firmę Agronutrition z Francji.

Co-formulacjaTPP – na czym polega?

Co-formulacjaTPP – Technologia Ochrony Fosforu polega na skompleksowaniu jonów fosforanowych substancją organiczną ( kwasami humusowymi). Silne działanie chelatyzujące tych związków zapewnia ochronę fosforu. W wyniku tego zapewniamy wysoką dostępność tego niezbędnego pierwiastka.

Technologia Ochrony Fosforu (TPP) to:TPP

  • Efekt ochronny – fosfor jest zabezpieczony przed uwstecznianiem z jonami żelaza, manganu i aluminium
  • Efekt dostępności– zabezpieczenie dostępności fosforu, ograniczenie retrogradacji fosforu z jonami wapnia
  • Efekt biodostępności – zwiększenie dostępności fosforu dla rośliny – wyższy współczynnik pobierania

Blokowanie dostępności fosforu związane jest z glebą a nie z uprawą. Innowacyjna technologia TPP jest skuteczna i efektywna dla wszystkich upraw niezależnie od stanowiska i warunków klimatycznych

Dlaczego warto stosować nawożenie startowe nawozem Microstar?

Nawóz Microstar PZ zawiera azot w formie amonowej dostosowanej do wczesnej fazy rozwojowej. Ta forma jest preferowana przy pobieraniu szczególnie w niższych temperaturach a właśnie z takimi mamy do czynienia na początku wegetacji kukurydzy czy buraków cukrowych.

Ponadto nawóz mikrogranulowany Microstar PZ zawiera siarkę, aby efektywnie wykorzystać azot i zagwarantować odpowiedni skład aminokwasowy białek.

W przypadku startowego nawożenia kukurydzy niezbędnym mikroelementem jest cynk. Cynk – stymuluje rozwój systemu korzeniowego, reguluje gospodarkę azotem, zwiększa odporność na niskie temperatury.

wykres 1 popr

wykres 2 popr

Tak dobrana kompozycja składników pokarmowych połączonych z innowacyjną Technologią Ochrony Fosforu TPP jest idealnym i skutecznym rozwiązaniem w uprawie kukurydzy i buraków cukrowych. Microstar PZ zawiera 10% N, 40% P2O5, 11% SO3, 2% Zn oraz co-formulację TPP – Technologia Ochrony Fosforu. Mikrogranulat stosuje się w ilości 20 kg. Zastosowanie tego rozwiązania na glebach o uregulowanym odczynie i co najmniej średniej zasobności w składniki pokarmowe stwarza możliwości do ograniczenia nakładów na nawożenie.

Autor: Artur Kozera