STOP dla chwastów – Bromoterb 500 SC

STOP dla chwastów

Ochrona herbicydowa kukurydzy wydaje się dosyć prosta, jednak widząc zależność skuteczności działania preparatów od panujących warunków atmosferycznych, warto być dobrze przygotowanym na różne ewentualności i postawić na skuteczne rozwiązania.Bromoterb 500 SC to selektywny herbicyd przeznaczony do zwalczania komosy białej, przytulii czepnej, gwiazdnicy pospolitej, szarłatu szorstkiego, rumianu polnego czy rdestu. Pierwsze efekty działania mogą być widoczne już po kilkudziesięciu godzinach, co w efekcie powoduje natychmiastowe ograniczenie konkurencji chwastów z kukurydzą.

Bromoterb

Podwójne działanie

Środek ten zawiera dwie substancje o komplementarnych sposobach działania – bromoksynil i terbutylazynę. Oprócz szerokiego spektrum zwalczanych chwastów istotną jego cechą jest podwójne działanie: doglebowe i nalistne. Taka wszechstronność stosowania daje większą niezależność od warunków wilgotnościowych gleby, a jednocześnie zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu, dodatkowo hamując kiełkowanie nowych chwastów. Można go stosować w fazie od dwóch do ośmiu liści właściwych kukurydzy, co umożliwia rolnikowi dużą swobodę w wyborze momentu używania. Zalecany termin stosowania pozwalający uzyskać najwyższą skuteczność to faza 4–6 liści kukurydzy i 2–4 liści chwastów.

Wszechstronny i bezpieczny

W celu uzyskania pełnej ochrony herbicydowej kukurydzy również przed chwastnicą przebadana została mieszanina zbiornikowa Bromoterb 500 SC plus Templier 750 WG w dawkach odpowiednio: 1,2 l/ha i 1 l/ha. Zaletą Bromoterbu 500 SC jest brak ograniczeń dla roślin uprawianych następczo. Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla tych roślin.

Ewelina Konopka, Adama