Spekfree i Difo to solidny pakiet

Zarówno rzepak ozimy, jak i jary cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Z roku na rok wzrasta ich powierzchnia uprawowa w Polsce. Jednak nadal do głównych terenów, na których są uprawiane, zalicza się rejon północno-zachodni oraz rejon województwa wielkopolskiego. Rzepak w polskim klimacie porażany jest przez wiele chorób grzybowych, które obserwuje się we wszystkich fazach wzrostu i rozwoju roślin.

Rzepak

Do najpowszechniejszych, a zarazem najgroźniejszych chorób zaliczamy zgniliznę twardzikową (Sclerotinia sclerotiorum), zgorzel siewek (powodowaną przez kompleks patogenów Pythium spp., Rhizoctonia solani, Fusarium spp.), suchą zgniliznę roślin kapustnych (Phoma lingam), czerń krzyżowych (Alternaria spp.), szarą pleśń (Botrytis cinerea), kiłę kapusty (Plasmodiophora brassicae) oraz mączniaka rzekomego (Peronospora parasitica). Jedną
z najskuteczniejszych metod ochrony jest ta polegająca na zastosowaniu odpowiednich preparatów chemicznych, które zwalczają sprawców poszczególnych chorób. Obecnie istnieje możliwość wykorzystania preparatów z różnych grup chemicznych, które skutecznie rozwiązują problemy grzybowe na plantacji rzepaku.

 Difo 250 EC i Spekfree 430 SC na czas

Do ochrony rzepaku ozimego przed czernią krzyżowych, suchą zgnilizną kapustnych, szarą pleśnią oraz zgnilizną twardzikową możemy użyć dwóch środków z różnych grup chemicznych, a mianowicie Difo 250 EC oraz Spekfree 430 SC. Warto w programie ochrony uwzględniać preparaty, które ograniczają grupy patogenów, ponieważ w ten sposób możliwe jest wykonanie mniejszej liczby zabiegów na plantacji. Difo 250 EC jest środkiem grzybobójczym
o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego przed czernią krzyżowych i zgnilizną twardzikową. Substancją czynną tego preparatu jest difenokonazol z grupy triazoli. Unikalna budowa cząsteczki difenokonazolu gwarantuje bardzo dużą aktywność w zwalczaniu grzybów sprawców poszczególnych chorób. Difo 250 EC jest bardzo szybko pobierany przez liście opryskiwanych roślin i równomiernie rozprowadzany w tkankach (działanie systemiczne). Difo 250 EC może być stosowany zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco. Działanie interwencyjne difenokonazolu sięga 120 godzin od początku infekcji. Na plantacji rzepaku preparat ten należy stosować od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia (około 50% otwartych kwiatów BBCH 60-65) w dawce 0,5 l/ha. Spekfree 430 SC natomiast jest środkiem grzybobójczym o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego. Zwalcza i ogranicza zarówno czerń krzyżowych, jak i szarą pleśń, suchą zgniliznę kapustnych oraz zgniliznę twardzikową. Preparat Spekfree 430 SC należy stosować w dwóch terminach. Początkowo w dawce 0,45 l/ha, jesienią – w fazie 4–8 liści rzepaku – ograniczane są czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych. Drugi termin to wiosna – w fazie wydłużania pędu głównego zwalczane są czerń krzyżowych, szara pleśń i sucha zgnilizna kapustnych. Zabieg należy wykonać w dawce 0,6 l/ha. Można podać preparat od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia, ograniczając czerń krzyżowych, szarą pleśń, zgniliznę twardzikową, w dawce 0,75 l/ha.

Difo-250-EC
Difo 250 EC
Spekfree-430-SC
Spekfree 430 SC

Czy wiesz, że…

Środki grzybobójcze z grupy konazoli-triazoli, do których należy Spekfree 430 SC, oprócz zwalczania szerokiego spektrum chorób grzybowych rzepaku wykazują także właściwości regulatorów wzrostu. Podwójne działanie polega na tym, że zastosowane jesienią zwalczają grzyby chorobotwórcze, a także mogą poprawiać zimotrwałość rzepaku. Natomiast wykonanie zabiegu wiosną tuż po ruszeniu wegetacji może powodować skracanie łodyg, wskutek czego chronią łan przed wyleganiem.

Karolina Felczak