Słonecznik – ochrona herbicydowa

Z roku na rok słonecznik cieszy się coraz większą popularnością wśród rolników. Za jego uprawą przema­wiają stosunkowo niskie wymagania glebowe i nieduże nakłady związane z ochroną. Ta ostatnia koncen­truje się przede wszystkim  na dobrze wykonanym odchwaszczaniu.

Justyna Pacześna-Mikurenda

Słonecznik w uprawie uproszczonej
Słonecznik w uprawie uproszczonej
– nie wszystkie chwasty zostały skutecznie zniszczone

Prawie trzykrotny wzrost powierzchni uprawy słonecznika w Polsce w ostatnich kilku latach doskonale obrazuje skalę i tempo, z jakimi gatunek ten pojawia się na polach. Słonecznik jest rośliną z rodziny astrowatych dobrze wpisuje się w płodozmian i jest idealnym przerywnikiem monokultury zbożowo-kukurydzianej. W przy­padku uprawy słonecznika koniecznością jest zapewnienie roślinom dobrych warunków do rozwoju syste­mu korzeniowego. Jeśli słonecznik zbuduje silny i długi korzeń palowy, to odwdzięczy się dobrym plonem, nawet w trudnych i suchych latach. Rośliny tego gatunku najwięcej wody (ponad 40% całości) potrzebują w okresie od fazy formowania kwiatostanu do fazy kwitnienia.  Słonecznik jest wrażliwy na zakwaszenie gle­by, stąd do jego uprawy najlepiej nadają się stanowiska żyzne i o uregulowanym pH. Ze względu na jego wysokie wymagania termiczne należy unikać gleb zlewnych i zimnych. Siew słonecznika wykonuje się wtedy, kiedy gleba na głębokości, na której umieszczone będą nasiona, ogrzeje się do 6–8°C.

Jeśli chodzi o ochronę słonecznika, to najważniejszym zabiegiem jest skuteczne odchwaszczenie plantacji.

Herbicydy o działaniu doglebowym

W przypadku tej uprawy na rynku dostępne są przede wszystkim herbicydy o działaniu doglebowym. A zatem, planując strategię odchwaszczania, wśród warunków, które mają wpływ na skuteczność zabiegów, trzeba uwzględnić m.in. te glebowe. Przygotowując ciecz roboczą, warto dodać adiuwant przeznaczony do oprysków doglebowych, np. Remix. Jego działanie zwiększy skuteczność zabiegu, a także zniweluje spły­wanie herbicydów do głębszych warstw gleby.

Chwasty są silnie konkurencyjne w stosunku do słonecznika, zwłaszcza w początkowych fazach jego wzro­stu. Jest to roślina uprawiana w szerokich międzyrzędziach, dlatego – podobnie jak w przypadku kukury­dzy – ich presja tuż po siewie jest wysoka. Produktem, po który warto sięgnąć na tym etapie, jest Mandryl 500 SC. Działa on przeciwko powszechnym na polach chwastom dwuliściennym, m.in.: komosie białej, szarłatowi szorstkiemu, marunie bezwonnej, starcowi zwyczajnemu. Substancją czynną jest metobromu­ron, którego mechanizm działania jest podobny do wycofanego kilka lat temu linuronu. Mandryl 500 SC stosuje się w dawce 2–3 l/ha. Jednak najlepsze efekty można uzyskać, podając go w mieszaninach, np. z s-metolachlorem, który wchodzi w skład herbicydów Recosar 960 EC i Metis 960 EC. Mieszaninę Mandryl 500 SC + Recosar 960 EC/Metis 960 EC najlepiej stosować w dawkach 2 l/ha + 1 l/ha. Takie połączenie substancji czynnych poszerza spektrum zwalczanych chwastów o psiankę czarną i gatunki jednoliścienne.

Mandryl 500 SC można połączyć także z herbicydami: Fantasia 800 EC (prosulfokarb), Pendigan Strong 400 SC (pendimetalina), Chandor (aklonifen).

Słonecznik – program ochrony herbicydowej

Gra­minicydy na chwasty jednoliścienne

W przypadku konieczności zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawie słonecznika do dyspozycji są gra­minicydy, np. Select Super 120 EC, zawierający kletodym, czy popularne chizalofopy, np. Labrador Extra 50 EC, Leopard Extra 05 EC. Zabiegi przeciwko chwastom jednoliściennym, zwłaszcza tym, które są ciepłolubne (np. chwastnica jednostronna), należy wykonać powschodowo.

Chwasty są silnie konkurencyjne w stosunku do słonecznika, zwłaszcza w początkowych fazach jego wzro­stu. Jest to roślina uprawiana w szerokich międzyrzędziach, dlatego – podobnie jak w przypadku kukurydzy – ich presja tuż po siewie jest wysoka.