Słodyszek rzepakowy – zwalczanie szkodnika

słodyszek rzepakowySłodyszek rzepakowy to  jeden z najgroźniejszych szkodników rzepaku, którego larwy żerują na pąkach kwiatowych lub na zawiązkach kwiatów i nasion. Przedstawiamy zalecenia dotyczące zwalczania tego szkodliwego owada.

Przynależność systematyczna i żywiciele

Rząd: chrząszcze (Coleoptera), rodzina: łuszczykowate (Nutidulidae).

Rośliny żywicielskie – chrząszcz żeruje na nasiennych plantacjach warzyw kapustnych, rzepy, brukwi, rzepaku, rzepiku i gorczycy, licznych roślinach dziko rosnących, a także na roślinach ozdobnych, drzewach i krzewach.

Rodzaj i wielkość wyrządzanych szkód

Straty w wyniku żerowania tego szkodnika w niektórych latach mogą sięgnąć nawet 50% plonu. Najgroźniejsze są chrząszcze żerujące na pąkach kwiatowych. Nadgryzają bowiem pąki u nasady, powodując ich usychanie i opadanie.

W kwiatach wyjadają pylniki najczęściej nie uszkadzając zalążni, tak że rozwija się normalna łuszczyna. Larwy żywią się pyłkiem lub nektarem. Mogą też nadgryzać łuszczyny.

Występowanie słodyszka rzepakowego

Szkodnik jest  rozpowszechniony w Europie, Ameryce, Azji i północnej Afryce. W Polsce występuje licznie we wszystkich rejonach kraju.

Morfologia słodyszka rzepakowego

Chrząszcz długości 2-2,5 mm, jest czarny o metalicznym połyskiem o odcieniu granatowym lub ciemnozielonym. Czułki ma buławkowate, 3-członowe. Jajo jest białe, wydłużone, długości około 0,5 mm. Larwa długości 3-4 mm, biała z ciemniejszą głową i 3 parami odnóży. Na grzbiecie ma ciemne plamki.

Biologia szkodnika

Chrząszcze zimują pod grudkami gleby, darniami, ściółce na brzegu lasu lub innych zakrzewionych lub zadrzewionych terenach. Wylot z miejsc zimowania następuje w marcu lub kwietniu, kiedy temperatura powietrza przekroczy 15°C. W maju samice składają jaja pojedynczo lub po kilka. Jedna samica składa około 200 jaj. Rozwój larw trwa od 2-5 tygodni, w zależności od temperatury otoczenia.

Dojrzałe larwy opuszczają kwiaty i przepoczwarczają się w glebie. Od końca czerwca obserwuje się chrząszcze nowego pokolenia, które po przejściowym żerowaniu przechodzą do zimowych kryjówek.

Środki chemiczne do zwalczania słodyszka

Boravi 50 WG

Substancją czynną tego preparatu jest związek fosforoorganiczny fosmet. Boravi 50 WG zawiera 500 g/kg fosmetu. Fosmet wywołuje wadliwe funkcjonowanie połączeń nerwowych. W rezultacie dochodzi do zaburzeń pracy mięśni, paraliżu i śmierci szkodnika. Preparat działa na owada kontaktowo lub żołądkowo, a na rośliny – powierzchniowo. Mechanizm działania na roślinie polega na wchłanianiu się substancji aktywnej w warstwę wosku, co zabezpiecza przed jej spłukaniem i zwiększa dostępność dla zwalczanych owadów. Jest to wgłębny insektycyd stosowany w ochronie roślin rolniczych. Stosujemy go zwłaszcza do zwalczania odpornego na wiele substancji aktywnych słodyszka rzepakowego, wykonując oprysk 7–10 dni po pierwszych nalotach szkodnika na plantację w dawce 1–1,5 kg/ha. Boravi 50 WG jest zarejestrowany także do zwalczania chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego

Cyperkill Max 500 EC

To insektycyd z grupy pyretroidów chroniących plantacje rzepaku. Substancją aktywną zastosowaną w tym preparacie jest  cypermetryna. Jest to produkt o działaniu kontaktowym i żołądkowym, na roślinie działający powierzchniowo. Jak wszystkie pyretroidy, należy go stosować w temperaturach nieprzekraczających 200C. Cyperkill Max 500 EC chroni rzepak przed słodyszkiem rzepakowym, chowaczem czterozębnym i podobnikiem. W przypadku słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego zabiegi stosujemy zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (rzepak w fazie BBCH 39–59). Aby zwalczyć chowacza podobnika, zabieg wykonujemy w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych rzepaku w fazie BBCH 65–67, stosując 0,05 l/ha preparatu.

Kobe 20 SP i Mospilan  20 SP

Ich substancją aktywną jest acetamipryd (200 g/kg). Kobe 20 SP i Mospilan 20 SP to preparaty o najszerszym spektrum zwalczanych szkodników i chronionych upraw (ponad 280 zastosowań). Preparat Mospilan 20 SP dostępny jest w nowym, innowacyjnym opakowaniu – woreczkach wodnorozpuszczalnych. Preparaty mają działanie kontaktowe oraz żołądkowe i jest przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. W ochronie rzepaku ozimego przed słodyszkiem rzepakowym stosujemy dawkę 0,12 kg/ha. Oprysk należy wykonać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku. Zwalczając chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika, stosujemy dawkę 0,12 kg/ha. Zabieg wykonujemy w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

Eliminując owady takie jak chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, stosujemy dawkę 0,25 kg/ha. Opryskujemy rośliny przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją – od początku fazy wydłużania pędu do fazy, gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50).

 

Mavrik Vita 240 EW

Środek owadobójczy o działaniu żołądkowym i kontaktowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie rzepaku ozimego. Na roślinie działa powierzchniowo. Produkt zarejestrowany jest m.in. w uprawie rzepaku ozimego do zwalczania chowacza brukwiaczka, słodyszka rzepakowego oraz szkodników łuszczynowych. Aby zwalczyć chowacza brukwiaczka, stosujemy dawkę 0,2 l/ha w fazie, gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 39). Przed słodyszkiem rzepakowym (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego) stosujemy 0,2 l/ha preparatu od fazy żółtego pąka do fazy, gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59–63). Szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik) eliminujemy dawką 0,2 l/ha preparatu w fazie rozwoju owoców (łuszczyn), tj. gdy od 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71–78).

Polecane artykuły: