Skuteczne zwalczanie chwastów w uprawie buraka cukrowego – POLE express Agrosimex

Zapraszamy do obejrzenia komunikatu warzywniczego z dnia13.05.2022 r.
Ekspert opowie o zabiegach herbicydowych w uprawie buraka cukrowego.

Czego dowiesz się z filmu:
00:41 – burak cukrowy szczególnie narażony na chwasty
01:13 – chwasty wystające ponad łan uprawy
02:10 – pierwszy zabieg
03:45 – kolejny zabieg
04:21 – propozycja innych proporcji
05:51 – zachowanie odstępów między zabiegami
06:12 – samosiew zbóż, chwastnica jednostronna, perz
07:04 – działania profilaktyczne

 

 

Transkrypcja:

Dzień dobry, Darek Przybylski – Agrosimex.

Ubiegłoroczny sezon ochrony buraka cukrowego był pierwszym, w którym rolnicy nie mogli stosować herbicydów opartych o substancję aktywną, jaką był desmedifam. Niemniej jednak, mimo braku dostępu do sprawdzonych, popularnych środków zwalczających chwasty dwuliścienne, była i nadal jest dostępna technologia ochrony, zapewniająca wysoką skuteczność.

Dzisiejszy komunikat POLE express poświęcony będzie właśnie zwalczaniu chwastów w buraku cukrowym. Zapraszam.

Burak cukrowy jest uprawą szczególnie narażoną na silne oddziaływanie ze strony chwastów. Wynika to z terminu siewu, uprawy w szerokich międzyrzędziach oraz wolnego wzrostu siewek w początkowym okresie.

Krytyczny okres to oczywiście pierwsze kilka tygodni po zasiewie. Dlaczego? Ponieważ występowanie chwastów w tym czasie może spowodować duże straty w plonie korzeni buraka.

Największe zagrożenie oczywiście stanowią wszystkie te chwasty, które wyrastają ponad łan uprawy, takie jak: komosa, szarłat, przytulia czepna, maruna bezwonna oraz oczywiście samosiewy rzepaku.

Warunkiem więc powodzenia programu zwalczania chwastów w tej uprawie jest uzyskanie kontroli nad chwastami, nad zachwaszczeniem, już po wykonaniu pierwszego zabiegu.

Proponowana przez nas strategia ochrony opiera się na popularnych w tej uprawie substancjach aktywnych. Są to metamitron, etofumesat, fenmedifam oraz triflusulfuron metylu. I mimo braku desmedifamu, kombinacja tych substancji nadal gwarantuje bardzo wysoką skuteczność zwalczonych chwastów, duże bezpieczeństwo chronionej uprawy oraz akceptowalne oczywiście koszty zabiegu.

Ochronę buraka przed chwastami należy zaplanować, podzielić na etapy. Zalecamy, aby pierwszy z zabiegów nalistnych został wykonany, gdy chwast znajduje się w fazie liścieni, a ściślej mówiąc, komosa, która jest takim najtrudniejszym do zwalczenia chwastem. Jeśli jest ona w fazie liścieni, najwyżej w fazie pierwszego liścia, należy przystąpić do pierwszego zabiegu.

Polecana w tej fazie kombinacja zapewnia bardzo wysoką skuteczność, w optymalnych warunkach i z umiarkowanym nasileniem chwastów. Opiera się ona na takich preparatach jak: Metafix 700 SC, Oblix 500 SC, Beetup Flo. Herbicydy. Te wzajemnie się uzupełniają i skutecznie zwalczają chwasty we wczesnych fazach rozwojowych buraka cukrowego. Mowa tu o takich chwastach jak fiołek polny, gwiezdnica, komosa, maruna bezwonna, rdest plamisty, rdest powojowaty, szarłat szorstki czy też taszniki i tobołki, czy też żółtnica drobnokwiatowa.

Dodatek, wsparcie adiuwantu doglebowego Resume wspomoże działanie substancji poprzez dłuższe utrzymanie ich w wierzchniej warstwie gleby. Zapobiegnie też ich przemieszczaniu się w głębsze warstwy, na przykład w związku z silnymi opadami deszczu.

Dawki to odpowiednio: Metafix 1-1,5 l, Oblix 0,33 l, Beetup Flo 1 do 1,5 litra oraz Resume 0,2 lutra na hektar.

Pięć, do dziesięciu dni po pierwszym zabiegu, zalecamy wykonanie kolejnego, ale kombinację należy uzupełnić o substancję triflusulfuron zawarty w preparacie Grando. Zalecany jest on w tej kombinacji, w tej technologii jako uzupełnienie, jako wzmocnienie zwalczania chwastów dwuliściennych, w tym samosiewów rzepaku. Dawka to 10 do 20 gram na hektar. W razie konieczności po pięciu, dziesięciu dniach należy wykonać trzeci zabieg.

Druga propozycja zaś oparta jest, co prawda, na tych samych substancjach, ale troszkę w innych proporcjach. Zwiększona jest tutaj dawka Grando. Nawet do 30 gram i już w pierwszym zabiegu. Jest to technologia zalecana w latach suchych, z dużym nasileniem uciążliwych chwastów, na stanowiskach z wadliwą rotacją, tam, gdzie burak pojawia się częściej niż co 4 lata. I ten triflusulfuron metylu, jako inhibitor syntezy, pobierany głównie przez liście chwastów, ma za zadanie wzmocnić działanie kombinacji tych pozostałych substancji, przede wszystkim na samosiewy rzepaku, na marunę bezwonną, na przytulię czepną oraz na rumianki. Dawki w dwóch lub trzech kolejnych zabiegach to Grando 20-30 gram, Metafix 0,6 do 1 litra, Oblix 0,3, Beetup Flo 1,5 do 2 litrów oraz oczywiście adiuwant doglebowy Resume w dawce 0,2 litra na hektar.

Obie te technologie polegające na łącznym stosowaniu mieszanin o różnych mechanizmach działania, w systemie dawek dzielonych, są technologiami sprawdzonymi, stosowanymi przez wielu plantatorów. Rekomendowane są również przez koncerny chemiczne, przez inspektorów cukrowych, a istotnym ich elementem, gwarantującym skuteczną i bezpieczną ochronę przed chwastami dwuliściennymi, jest zachowanie odstępu – 5, maksymalnie do 10 dni między zabiegami.

Przypominam też, że dobór dawek, substancji aktywnych powinien być również oparty o etykiety rejestracyjne preparatów, lustrację pola, praktykę, doświadczenia plantatorów, wsparcie oczywiście służb cukrowniczych czy doradców.

Oprócz oczywiście chwastów dwuliściennych, należy pamiętać o konieczności zwalczania choćby samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej czy perzu.

W naszej ofercie znajdą Państwo sprawdzone, skuteczne gramicydy takie jak: Select Super 120 EC zawierający 120 gram kletodymu, czy gama preparatów zawierających 80 gram chizalofopu-P-etylowego. Zalecane dawki w burakach cukrowych to odpowiednio Select od 0,8 do 2 litrów na hektar, zaś Leopard, Zamzar – 0,75 do 3 litrów, gdzie wyższe z zalecanych dawek stosuje się w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego.

Na dziś to już wszystko. Pamiętajmy, że oprócz oczywiście chemicznego zwalczania chwastów, bardzo istotne są również działania profilaktyczne, takie jak prawidłowe zmianowanie, dobór stanowiska pod uprawę buraka czy też odpowiednia agrotechnika. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania i do subskrybowania naszego kanału. Jesteśmy również na Facebook’u na profilu „Doradca rolniczy”. Do zobaczenia.

 

Polecane produkty z komunikatu:

Metafix

Oblix 500 SC

Beetup flo

Resume

Select Super 120 EC

Leopard Extra 05 EC

Zamzar