Skuteczne zwalczanie chwastów w kukurydzy

Kukurydza jest jedną z najdynamiczniej rosnących upraw wielkoobszarowych w Polsce. W ciągu ostatnich 10 lat jej areał zwiększył się ponad dwukrotnie, czyniąc z niej uprawę strategiczną w krajowej produkcji roślinnej. Zwiększony areał oznacza siew na stanowiskach, na których do tej pory kukurydza nie rosła, a co za tym idzie — zderzenie hodowców z różnymi chwastami.

Jędrzej Pytkowski

Problematyczne gatunki chwastów, z którymi borykają się producenci kukurydzy, to m.in.: bodziszek drobny, komosa biała, szarłat szorstki, psianka czarna i rdestówka powojowata. Dotychczasowe strategie ochrony zakładały wykonanie jednego kompletnego zabiegu, z założenia zwalczającego jak najpełniejsze spektrum chwastów jedno- i dwuliściennych. Jednak ostatnie lata pokazują, że niemal co drugi producent kukurydzy musi wykonywać zabiegi poprawkowe – czy to na chwasty problematyczne, czy na jednoliścienne, które przy niskiej wilgotności zostały niedostatecznie zwalczone przez zabiegi doglebowe.

Ochrona chwastobójcza kukurydzy w sezonie 2022

Pierwszy moment, kiedy można wykonać zabieg herbicydem, następuje zaraz po siewie. Rozwiązania stosowane w tym terminie są zazwyczaj uzależnione od wilgotności w glebie – im większe jej uwilgotnienie, tym zabiegi są skuteczniejsze. Substancje, które można wówczas wykorzystać, to m.in. mezotrion (Maisot 100 SC) i terbutylazyna (Tezosar 500 SC), działające głównie na chwasty dwuliścienne, oraz s-metolachlor (Recosar 960 EC), odpowiadający za ochronę głównie przed chwastami jednoliściennymi.

Technologia ochrony kukurydzy
Technologia ochrony kukurydzy rekomendowana na sezon 2022

Faza 1–3 liści właściwych kukurydzy to często odpowiedni czas na zabieg. W tym okresie sporo chwastów już wschodzi, więc istotne jest, by wykorzystać substancje działające zarówno doglebowo, jak i kontaktowo. Sulcotrek 500 SC jest jednym z popularniejszych rozwiązań w ostatnich latach. Zwalcza on skutecznie praktycznie pełne spektrum chwastów dwuliściennych, z wyłączeniem bodziszka drobnego. W celu uzupełnienia tej luki oraz zwalczenia jednocześnie chwastów jednoliściennych zaleca się dodanie preparatu Recosar 960 EC. Istotne jest, żeby tego zabiegu nie wykonywać zbyt późno, ponieważ s-metolachlor działa na chwasty jednoliścienne w sposób doglebowy, więc późny zabieg będzie skutkował mniejszą skutecznością na tę grupę agrofagów. Aby zwiększyć skuteczność oprysku, do mieszaniny Sulcotrek 500 SC + Recosar 960 EC zaleca się dodać Remix – adiuwant glebowy. Jego zadaniem jest „przytrzymanie” substancji czynnej blisko wierzchniej części gleby, co potęguje efekt chwastobójczy.

W późniejszych fazach, tj. od 3. do 6. liścia właściwego, można rozważyć zastosowanie mieszaniny preparatów Sulcotrek 500 SC i Tamizan 040 OD (nikosulfuron). Kombinacja tych dwóch produktów zapewnia bardzo dobre zwalczanie wielu chwastów dwuliściennych oraz kontaktowe zwalczanie gatunków jednoliściennych. Niezbędnym dodatkiem do tej mieszaniny środków jest Flipper – adiuwant, który znacząco poprawia jej skuteczność, zwłaszcza w przypadku bardziej wyrośniętych chwastów.

Rozwiązaniem generującym niższe koszty jest kombinacja Maisot 100 SCRim 25 WG (rimsulfuron). W tej mieszaninie za zwalczanie chwastów dwuliściennych odpowiada mezotrion, natomiast rimsulfuron skutecznie eliminuje wiele gatunków jednoliściennych oraz dobrze radzi sobie z chwastami uciążliwymi, takimi jak wspomniany bodziszek drobny (uzupełniająco po poprzednich zabiegach) czy ostrożeń polny.

Pierwszy moment, kiedy można wykonać zabieg herbicydem, następuje zaraz po siewie. Rozwiązania stosowane w tym terminie są zazwyczaj uzależnione od wilgotności w glebie – im większe jej uwilgotnienie, tym zabiegi są skuteczniejsze.