Skuteczne nawożenie buraka cukrowego

Wysokie plony korzeni, bardzo wysoka polaryzacja cukru (17–19%) i plon cukru technologicznego na poziomie 11–14 t/ha to czynniki gwarantujące opłacalność uprawy buraków cukrowych – nawet w trudnych latach (przy niskich cenach skupu i niesprzyjającej pogodzie na początku wegetacji). Niestety, w 2020 roku wielu plantatorów uzyskało polaryzację cukru na poziomie 13–14%, co zdecydowanie pogorszyło opłacalność uprawy. W tym roku dodatkowy problem stanowi trudniejsza ochrona przed chwościkiem w związku z wycofaniem środków opartych na mankozebie.

Iwona Polewska-Jankowiak, Krzysztof Zachaj

W związku z powyższym w uprawie buraka cukrowego jeszcze większego znaczenia nabiera kondycja roślin – silny rozwój zdrowych liści, które będą miały wysoką zawartość chlorofilu, a w następstwie wysoką wydajność kwantową fotosyntezy, dzięki czemu roślina zgromadzi dużo cukru w korzeniach. W przypadku tej uprawy ogromne znaczenie mają również sprawne aparaty szparkowe, dzięki którym rośliny mogą efektywnie gospodarować wodą. Sprawne, szybkozamykające się aparaty szparkowe pozwalają znacząco zmniejszyć nadmierną transpirację i straty wody. Aby liście były w stanie zapewnić te podstawowe funkcje, muszą być dobrze odżywione i zdrowe – wolne od chwościka, najgroźniejszej choroby buraka cukrowego.

Agrotechniczne 
zabiegi nawozowe

W ostatnich latach rośnie znaczenie zabiegów agrotechnicznych, głównie nawozowych, które oprócz dostarczenia roślinom składników pokarmowych stymulują ich procesy życiowe, takie jak synteza chlorofilu, aktywność fotosyntezy i mechanizmy obronne, podnosząc zdrowotność roślin.

Nawozami, które wpisują się w powyższe założenia, są m.in. Viflo Cal S i Viflo miedź-bor oraz Omex Zynergy.

Siła nanotechnologii

Nawozy Viflo miedź-bor i Viflo Cal S produkowane są w nanotechnologii przez firmę Colchem z Lublina.
Viflo miedź-bor zawiera 4,4% Cu, 1,9% B, 0,52% Mn, 1,25% Zn i 2,6% K2O. Składniki pokarmowe w nawozie występują w postaci nanocząsteczek. Dodatek kwasu glukonowego aktywizuje tempo absorpcji i przemieszczania składników w roślinie oraz ich aktywność biochemiczną. Miedź to pierwiastek, który jest najważniejszym składnikiem tego nawozu – uczestniczy w wielu procesach fizjologicznych roślin, m.in. w oddychaniu, fotosyntezie, przemianach związków azotowych, oraz reguluje procesy powstawania DNA i RNA. Ponadto wchodzi w skład wielu enzymów. Warto pamiętać, że rośliny prawidłowo odżywione miedzią charakteryzują się większą przydatnością do przechowywania oraz zwiększoną odpornością na patogeny, w tym na Cercospora beticola, czyli chwościk buraka.
Viflo Cal S zawiera 6% Ca oraz 25 ppm srebra. Dzięki produkcji w nanotechnologii składniki pokarmowe z nawozu są bardzo łatwo pobierane i transportowane w roślinie do miejsc, w których są najbardziej potrzebne. Ponadto srebro wykazuje silne działanie natleniające komórki roślinne oraz fitosanitarne, przez co zwiększa odporność roślin na atak patogenów, np. Cercospora beticola.
W celu uzyskania najlepszych efektów stymulujących mechanizmy obronne przed chorobami zaleca się stosować mieszaninę Viflo miedź-bor i Viflo Cal S w stosunku 1:1, w dawce 2,5–3 l/ha na 300–500 l wody. Zabieg na leży powtórzyć dwukrotnie, co 7 dni.
Przeprowadzone badania wykazały bardzo wysoką skuteczność nawozów Viflo miedź-bor i Viflo Cal S w poprawie sprawności biochemicznej roślin, a tym samym korzystny wpływ na wysokość, jakość i zdrowotność plonów. Wyniki badań zaprezentowano w tabelach 1, 2, 3.

Tabela 1. Wpływ stosowania nawozu Viflo Cal S na wysokość i jakość plonu buraków cukrowych, IHAR, o. Bydgoszcz, 2014 rok

Nawożenie – dawka Plon w t z ha Zawartość
cukru %
Zawartość mmol/kg miazgi
korzeni cukru technologicznego liści K Na N-a-NH2
kontrola NPKMg 58,9 9,10 34,8 17,36 39,2 2,8 17,8
Viflo Cal S 3 x 3 l/ha
dolistnie
66,6 10,69 39,9 7,93 38,6 3,0 18,1

Tabela 2. Wpływ stosowania nawozu Viflo Cal S na jakość i wysokość plonu buraków cukrowych oraz na sprawność biochemiczną roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, dr S. Michałek, 2013 rok

Nawożenie
– dawka
Plon w t z ha Zawartość
cukru %
Liczba
aparatów
szparkowych
mm2
Zawartość chlorofilu mg/g -1 św.m.
korzeni cukru technologicznego Liści
kontrola
NPKMg
43,24 6,19 23,51 14,32 25,4 2,11
Viflo Cal S 3 x 3
l/ha dolistnie
52,18 8,98 31,24 17,21 28,7 3,26
Viflo Cal S 3 l/ha
+ Eminent
125 ME
54,23 9,148 33,72 16,87 27,3 3,46

Tabela 3. Wpływ stosowania Viflo miedź-bor na plonowanie buraków cukrowych (plon w t/ha), IUNG RZD Werbkowice, 2016 rok

Obiekt Termin aplikacji Plon korzeni
t/ha
Polaryzacja Plon cukru
t/ha
kontrola brak 60,3 15,06 9,11
Viflo miedź-bor 2 l/ha 3–4 liście i 14 dni później 91,1 16,88 15,34

Tabela 4. Wpływ stosowania Omex Zynergy na plonowanie buraków cukrowych Daniella, Barworth Research, Fenside Farm, Heckington, Lincolnshire, Wielka Brytania, 2020 rok

Kombinacja Plon t/ha Zawartość cukru %
kontrola 74,1 13,7
fungicydy 74,34 13,72
fungicydy + Omex Zynergy 2 x 1 l/ha 84,77 13,74
Omex Zynergy 2 x 1 l/ha + K 50 84,79 13,75

 

Stymulacja produkcji 
fitoaleksyn

Nowym nawozem na polskim rynku jest Omex Zynergy. Zawiera on miedź, cynk i siarkę. Dzięki technologii Omex Eba składniki są bardzo szybko pobierane i transportowane w roślinie. Stymulują one intensywną produkcję fitoaleksyn – naturalnych ciał odpornościowych, dzięki którym roślina zdecydowanie lepiej broni się przed atakiem patogenów. Omex Zynergy można stosować łącznie z większością środków ochrony roślin. Zalecana dawka to 0,5–1 l/ha.

Warto wiedzieć, że…

…wprowadzenie do programów nawożenia nawozów Viflo Cal S, 
Viflo miedź-bor 
i Omex Zynergy zapewnia prawidłowy rozwój uprawy oraz zdrowe i sprawne liście, które są zdolne wyprodukować dużo asymilatów, poprawić zdrowotność roślin, a także uzyskać wysokie plony buraków cukrowych i cukru nawet w niekorzystnych warunkach.