Siew punktowy rzepaku

Siew punktowy rzepaku. Na zasianie plantacji rzepaku punktowo ponosi się niższe koszty, a potem łatwiej się ją pielęgnuje. Jednocześnie plonowanie staje się bardziej pewne i stabilne.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że termin siewu jest bardzo ważnymi jednocześnie całkowicie beznakładowym elementem agrotechniki. Innym, równie istotnym aspektem są parametry siewu (zwłaszcza głębokość i odstępy między roślinami) oraz możliwość ich zachowania na jednakowym poziomie dla wszystkich roślin na całym polu.

Zagwarantowanie szybkich i równomiernych wschodów na plantacji rzepaku przełoży się na równe warunki rozwoju dla wszystkich roślin, dzięki czemu będą one dobrze przygotowane do zimy i wszystkie wydadzą plon w następnym roku. Jeśli chodzi o obsadę, to jedyną słuszną zasadą jest ta, która mówi, że lepiej mieć na plantacji mniej mocnych, dobrze zbudowanych roślin niż wiele słabych, „wybiegniętych”, z cienkimi łodygami. Zbyt duża obsada (ponad 50 roślin na m2) to większy koszt nasion, a zamiast korzyści – gorsza gospodarka zasobami wody, większe ryzyko wymarznięcia oraz niższe zdolności do przetrwania suszy i wydania wysokiego plonu.

Metoda punktowa

Siew rzepaku należy wykonać możliwie starannie i najwyższej jakości siewnikiem. Obecnie najwyższą jakość siewu gwarantują siewniki punktowe – pneumatyczne i mechaniczne. Takich siewników od dawna używa się w rolnictwie do siewu kukurydzy i buraków cukrowych. Stosunkowo niedawno zaczęto je wykorzystywać również do precyzyjnego siewu rzepaku.

Nasiona w bruździe siewnej umieszczone są równomiernie i w dużych odstępach (kluczyk ma długość ponad 8 cm)

Wysiewany punktowo rzepak siejemy rzadziej – najczęściej w rzędach co 45 cm (jak buraki cukrowe) i co 6–9 cm w rzędzie. Osiągamy w ten sposób obsadę między 25 a 35 roślin na m2. Warto pamiętać, że rzepak ma silną zdolność do rozgałęziania i wypełniania danej mu przestrzeni. Precyzyjne umieszczenie wszystkich nasion na jednakowej głębokości (ok. 2 cm) sprawia, że nasiona kiełkują jednocześnie. Jednoczesne są również wschody. Siew punktowy rzepaku idealnie nadaje się do wykorzystania w metodzie uprawy pasowej strip-till.

Miarodajne korzyści

Mniejsza norma wysiewu nasion pozwala na spore oszczędności w wydatkach na materiał siewny, co można wykorzystać do zakupu lepszej, często droższej odmiany, lub do zakupu nawozu mikrogranulowanego, który zapewni lepsze odżywienie roślin przed zimą. Precyzyjna głębokość siewu (jednakowa dla wszystkich roślin) oraz kółko dogniatające siewnika sprawiają, że wschody są (znacz- nie) szybsze niż przy siewie tradycyjnymi siewnikami zbożowymi i bardzo wyrównane. Wyrównane wschody i równomierny rozwój plantacji ułatwiają także jej dalszą pielęgnację. Wszystkie rośliny są w tej samej fazie,
a to ułatwia ustalenie optymalnego terminu oprysku herbicydami i innymi środkami ochrony roślin.

Łan rzepaku wysianego metodą punktową

Łodygi rzepaku wysianego metodą tradycyjną

Równomierne rozmieszczenie nasion w rzędzie przekłada się również na jednakową przestrzeń do wzrostu dla każdej rośliny. Rozety liści pozostają nisko przy ziemi, a korzenie są mocne. Między roślinami rzepaku nie ma nierównej konkurencji, która mogłaby część roślin (nawet połowę) pozbawić warunków do prawidłowego wzrostu i tym samym uniemożliwić dobre przygotowanie do zimy. Plantacje siane punktowo wchodzą w zimę w dobrej kondycji. Wiosną łan jest lepiej przewietrzony, a to przekłada się na łatwiejsze, czasem tańsze utrzymanie zdrowej plantacji (łan rzepaku sianego punktowo ma mocne łodygi i raczej nie jest podatny na wyleganie). W okresie przed żniwami obserwuje się bardziej równomierne dojrzewanie, a to przekłada się na łatwiejsze wyznaczenie optymalnego terminu zbioru i z reguły mniejsze straty w trakcie żniw.

Tomasz Sikorski