Rzepak ozimy ES Criterio – POLE express Agrosimex

Zapraszamy do obejrzenia komunikatu nasiennego o odmianie rzepaku ozimego – ES Criterio.

– wysoka odporność na kiłę kapustnych
– potwierdzona odporność na osypywanie się nasion
– wysoka odporność na choroby płodozmianowe
– wysoki poziom zaolejenia
– Jakościowa odporność na Phoma

Transkrypcja

ES Criterio to również odmiana hybrydowa, hodowla Lidea dawne Euralis i Kozad połączone. Teraz brand nazywa się Lidea. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, że jest to odmiana z odpornością na kiłę. Z kiłą też jest pewien problem i trzeba mówić pewne rzeczy otwartym tekstem. W Polsce mamy do czynienia z przynajmniej siedemnastoma szczepami kiły. Odmiany, które mają odporność na kiłę, ładnie się pisze, odporność na kiłę, mają gen odporności na kilka głównych szczepów, nie na wszystkie. Czyli jeżeli będziemy mieli do czynienia z polem, na którym jest bardzo duży nasilenie kiły, albo będziemy mieli do czynienia z polem, gdzie występują różne szczepy kiły, to może dojść do sytuacji, że posiejecie rzepaku kiłoodporny, na którym tak kiła się pojawi. I do tej pory nie było prowadzonych badań, dopiero od dwóch lat prowadzone są badania Poznaniu, które pokazują odporność tych rzepaków, które znajdują się w badaniach rejestrowy, odporność na porażenie kiłą. I te badania są odnośnie odmiany ES Criterio, dwa lata badań, województwo warmińsko-mazurskie, dolnośląskie i zachodniopomorskie. I mamy wyniki tych badań, wiemy że Criterio prezentuje zdecydowanie wysoką odporność na kiłę. Dlatego że w warunkach, kiedy zagrożenie kiłą czy też nasycenie gleby zarodnikami kiły było, powiedzmy, średnie jako odmianę testową podatną na kiłę czy też odmianę z brakiem odporności na kiłę, badano odmianę LG Architekt i w warunkach, kiedy to zakilenie było średnie Architekt był porażony na poziomie 70, 75%. Criterio miało zero porażenia. W momencie, kiedy to nasilenie kiły na polu rosło na odmianie testowej nieodpornej na kiłę porażenie kiłą wynosiło 95, 98%. Criterio miało na poziomie między 10 a 15% porażenia kiłą. Czyli mamy informację, mamy oficjalne badania, które pokazują, że przy średnim nasileniu Criterio broni się doskonale, przy bardzo wysokiej presji kiły to porażenie występuje w stopniu minimalnym. I teraz myślę, że jeżeli państwo zastanawiacie się nad siewem odmian kiłoodpornych, bo macie ten problem, to warto zweryfikować czy była testowana ta odporność na kiłę, czy to jest potwierdzone i na jakim poziomie ta odporność na kiłę występuje. Bo w przypadku odmiany Criterio mamy to. Dwa lata badań rejestrowych, Criterio zostało przesunięte na trzeci rok, prawdopodobna rejestracja 2022 rok. W 2019 108% wzorca w badaniach COBORU i to był jeden z najlepszych wyników, jeżeli mówimy o odmianach kiłoodpornych. Inne odmiany ze znanych genetyk plonowały zdecydowanie gorzej. W 2020 102% wzorca i to również był jeden z najlepszych wyników plonowania, jeżeli chodzi o odmiany kiłoodporne.