ROOTER buduje plon od korzeni – wyniki doświadczeń

Firma Arysta LifeScience we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczymi we Wrocławiu oraz SDOO w Masłowicach przeprowadziła badania w pszenicy ozimej i jarej z aktywatorem ROOTER. Poniżej prezentowane są wyniki doświadczeń.

Doświadczenia założono jesienią 2012 roku w SDOO w Masłowicach i na polu doświadczalnym UP we Wrocławiu. Zastosowanie aktywatora ROOTER w fazie 2-3 liści w dawce 1 L/ha zwiększyło masę systemu korzeniowego średnio o 14% (średni przyrost obliczony na podstawie wyników z 4 doświadczeń). Rośliny wytworzyły też więcej rozkrzewień ok. 0,5-1 rozkrzewienia więcej/roślinę. Pomiarów dokonano 7 tygodni po zabiegu. Zastosowanie aktywatora jesienią wpłynęło też pozytywnie na wiosenny wzrost roślin. Rośliny zarówno pod koniec krzewienia jak i w fazie kłoszenia miały lepiej rozwinięty system korzeniowy i wytworzyły więcej kłosów – średnio o 0,4 kłosa więcej/roślinę. To wraz z notowanym wzrostem MTZ i liczby ziarniaków w kłosie przyczyniło się bezpośrednio do wzrostu plonu – średnio o blisko 4 dt/ha.

Pszenica ozima Bamberka. Po prawej rośliny opryskiwane aktywatorem Rooter w dawce 1 l/ha w fazie 2-3 liści.

Pszenica ozima Bamberka. Po prawej rośliny opryskiwane aktywatorem Rooter w dawce 1 l/ha w fazie 2-3 liści.

Zdjęcie wykonano 4 tygodnie po oprysku.

Wpływ aktywatora Rooter na jesienne krzewienie pszenicy ozimej,

Wpływ jesiennej aplikacji aktywatora Rooter na plonowanie pszenicy ozimej (dt/ha), 2012-2013

Rooter stosowany w uprawie pszenicy jarej – wyniki doświadczeń

Doświadczenia założono wiosną 2013 roku w SDOO w Masłowicach i na polu doświadczalnym UP we Wrocławiu. W związku z przebiegiem pogody siew był opóźniony o ok. 2,5 tygodnia w stosunku do typowego terminu. W takich warunkach faza krzewienia trwała b. krótko (w zależności od lokalizacji od zastosowania aktywatora Rooter w fazie 2-3 liści do końca krzewienia upłynęło tylko 2,5-3,5 tygodnia. Nawet w tak krótkim czasie zastosowanie aktywatora zwiększyło masę systemu korzeniowego średnio o 12% (średni przyrost obliczony na podstawie wyników z 4 doświadczeń). Rośliny wytworzyły też więcej rozkrzewień ok. 0,2-0,9 rozkrzewienia więcej/roślinę. Dzięki temu rośliny wytworzyły więcej kłosów w łanie, odnotowano tez pozytywny wpływ na MTZ i liczbę ziarniaków w kłosie. Rośliny zawierały też więcej makroelementów w suchej masie co potwierdza pozytywny wpływ preparatu na odżywianie mineralne. Zastosowanie tego aktywatora przyczyniło się bezpośrednio do wzrostu plonu – średnio o ponad 3 dt/ha.

Rooter jest płynnym preparatem aktywującym wzrost i rozwój systemu korzeniowego oraz pobieranie składników mineralnych z gleby. Jego podstawowym składnikiem jest GA 142 – biologicznie aktywny filtrat z alg Ascophyllum nodosum wyprodukowany w oparciu o technologię PhysioActivator™. Preparat został również wzbogacony o składniki mineralne – fosfor (13% m/m) i potas (5% m/m) ważne nie tylko dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego ale i dla przyszłego plonowania. PhysioActivator™ to unikalna i opatentowana technologia opracowana przez francuską firmę Goëmar produkującą od blisko czterdziestu lat preparaty aktywujące odżywianie mineralne roślin uprawnych. Algi Ascophyllum nodosum są niezwykle bogatym źródłem substancji biologicznie czynnych – oligosacharydów, aminokwasów, betain, witamin i fitohormonów. Długoletnie doświadczenie pozwoliło opracować firmie Goëmar technologię, która zapewnia ich maksymalne wykorzystanie.

Aktywator Rooter silnie aktywuje rozwój systemu korzeniowego, a silny system korzeniowy to gwarancja lepszego przezimowania roślin. Aktywator poprawia też krzewienie zbóż. Jest skuteczny zarówno w warunkach dużej wilgotności gleby jak i przy niedoborach opadów. Gdy jest zastosowany na początku wegetacji wiosną, przyśpiesza regenerację systemu korzeniowego wiosną. Preparat zwiększa efektywność nawożenia mineralnego i poprawia pobieranie składników mineralnych w temperaturze niższej od optymalnej – ma to szczególne znaczenie dla pobierania fosforu i potasu. Silny system korzeniowy zwiększa odporność roślin na stresy abiotyczne w tym szczególnie suszę. Rooter w uprawach zbożowych należy stosować w dawce 1 l/ha od fazy 2-3 liści do końca krzewienia.