Rhizosum N – rozwiązanie na niedobór azotu u roślin

Azot jest najważniejszym składnikiem pokarmowym dla wszystkich upraw. Od ponad 100 lat trwają prace badawcze nad możliwością wykorzystania do odżywiania roślin niedostępnego dla większości z nich azotu atmosferycznego N2. Od niedawna dostępny jest wyjątkowy produkt, który daje taką możliwość. To szczepionka Rhizosum N.

Szczepionka RHIZOSUM N

Rhizosum N – jak szczepionka uzupełni azot w roślinach?

Jedynie rośliny motylkowe z pomocą bakterii symbiotycznych z rodzaju Rhizobium korzystają z azotu z powietrza. Istnieją jednak wolnożyjące bakterie Azotobacter, mające wyjątkową zdolność wiązania niedostępnego dla roślin azotu atmosferycznego N2 do amoniaku NH3, który rośliny wykorzystują do budowy aminokwasów i białek. Proces wiązania azotu odbywa się za pomocą enzymu nitrogenazy. Specjalnie wyselekcjonowany szczep bakterii Azotobacter vinelandii wchodzi w skład szczepionki Rhizosum N. 1 g tego preparatu zawiera 1 000 000 000 j.t.k. bakterii.

Bakterie Azotobacter vinelandii obecne w szczepionce Rhizosum N:

  • zasiedlają ryzosferę roślin uprawnych, dzięki czemu asymilowany azot jest bardzo łatwo i szybko dostępny dla roślin,
  • poprawiają sprawność biologiczną gleby, nie tylko w roku zastosowania, ale także w następnych latach,
  • stymulują wzrost roślin,
  • są wyjątkowo skuteczne, wystarczy 1 oprysk przed siewem, po siewie lub na początku wzrostu roślin uprawnych w dawce 25 g/ha, żeby ograniczyć dawki azotu zastosowanego w nawozach mineralnych,
  • zapewniają dobre zaopatrzenie roślin w azot nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, takich jak susza lub zimno, co potwierdziły badania polowe prowadzone w latach 2014–2019. Wyniki badań zostały przedstawione w tabelach.

Skuteczne uzupełnienie niedoboru azotu u roślin

Skuteczność Rhizosum N łatwo prześledzić choćby na przykładzie tabeli nr 3. Wprowadzone w szczepionce bakterie Azotobacter vinelandii związały z powietrza i zgromadziły w glebie o 74 kg azotu więcej niż zastosowanie takiej samej dawki azotu bez Rhizosum N oraz o 68 kg azotu więcej niż na obiekcie, w którym zastosowano 300 kg saletry amonowej bez Rhizosum N.
Wykonane w ostatnich latach badania wykazały, że wprowadzenie preparatu Rhizosum N do programu nawożenia kukurydzy, także zbóż ozimych, buraków cukrowych, ziemniaków i soi, podnosi zdecydowanie efektywność nawożenia azotem, nawet przy obniżonych dawkach tego składnika, i zapewnia wysokie plony, zarówno w latach o optymalnych, jak i niekorzystnych warunkach wzrostu.

 

Tabela 1. Wpływ stosowania preparatu Rhizosum N na plonowanie kukurydzy LG 30.220, IUNG RZD Grabów, 2015 rok

Tabela 1. Wpływ stosowania preparatu Rhizosum N na plonowanie kukurydzy LG 30.220, IUNG RZD Grabów, 2015 rok


Tabela 2. Wpływ stosowania preparatu Rhizosum N na plon kukurydzy LG 30.238, IUNG RZD Grabów, 2016 rok

Tabela 2. Wpływ stosowania preparatu Rhizosum N na plon kukurydzy LG 30.238, IUNG RZD Grabów, 2016 rok

Tabela 3. Wpływ stosowania Rhizosum N na zawartość azotu w glebie (mg/l gleby) w okresie wegetacji pszenicy ozimej Linus, Fertico, 2019 rok

Tabela 3. Wpływ stosowania Rhizosum N na zawartość azotu w glebie (mg/l gleby) w okresie wegetacji pszenicy ozimej Linus, Fertico, 2019 rok

 

Tabela 4. Wpływ stosowania Rhizosum N na plonowanie pszenicy ozimej, RZD Kępa, 2019 rok

Tabela 4. Wpływ stosowania Rhizosum N na plonowanie pszenicy ozimej, RZD Kępa, 2019 rok

 

Tabela 5. Pobieranie azotu przez kukurydzę

Tabela 5. Pobieranie azotu przez kukurydzę

 

Krzysztof Zachaj, Iwona Polewska-Jankowiak