Resztki pożniwne – zapotrzebowanie gleby po żniwach

resztkipozniwne 2
Resztki pożniwne

O mineralizacji resztek pożniwnych, czyli o tym jak cenna jest słoma i jak ją dobrze wykorzystać.

mineralizacja słomy6Resztki pożniwne pozostałe po zbiorze rośliny uprawnej są źródłem cennych składników pokarmowych. Znając zawartość poszczególnych składników pokarmowych obecnych w resztkach, można przyjąć, że z 1 ha mamy do dyspozycji ok. 30 kg N, ponad 10 kg P2O5, 60 kg K2O i blisko 20 kg CaO, do tego dochodzą także inne składniki, w tym mikroelementy.

O stopniu udostępnienia uprawom tych składników decyduje proces mineralizacji, w którym kluczową rolę odgrywają mikroorganizmy glebowe – ich ilość i aktywność.

resztki pożniwne, słoma

resztki pożniwneresztki pożniwne, słoma resztki pożniwne, słoma

Resztki pożniwne

resztki pożniwne, słoma

Jako rolnicy możemy wspomóc bezpośrednio ten proces podnosząc jego efektywność. Naszym głównym celem będzie dążenie do szybkiego zmniejszenia niekorzystnego stosunku C:N, który docelowo powinien wynosić 10:1. Właśnie w takich warunkach uwolnimy największą ilość składników pokarmowych. Przedstawiamy pełną technologię rozkładu resztek pożniwnych „Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”. W jej skład wchodzą trzy produkty, których synergia działania pozwala efektywnie podnieść żyzność naszego pola przed zasiewem roślin następczych.

Resztki pożniwne

resztki pożniwne, słomaPierwszy z nich to azot. Dostarczenie tego pierwiastka w ilości ok. 30-50 kg N/ha stanowi pierwszy podstawowy krok na drodze do uzyskania węższego stosunku C:N. To właśnie azot podany w formie nawozu mineralnego będzie zapleczem pokarmowym dla mikroorganizmów glebowych.

Drugim ogniwem technologii jest dostarczenie kwasów humusowych, których bardzo duże ilości znajdują się w produkcie Rosahumus. Kwasy te, nazwane przez niektórych „czarnym złotem”, stanowią podstawowy element próchnicy glebowej i niestety występują w naszych glebach w ograniczonych ilościach. ZastosowanieRosahumus w dawce 1 kg/ha wpływa dodatnio na aktywność mikroorganizmów glebowych m. in. z rodzaju: Azotobacter, Nitrosomonas, Psudomonas i Bacillus, które bezpośrednio uczestniczą w przemianie materii organicznej do związków mineralnych. Rosahumus to także magazyn glebowy mineralnych form składników pokarmowych. To właśnie kwasy humusowe są w stanie zatrzymać je (zmagazynować) tak, aby wkrótce stanowiły pokarm dla młodych roślin.

Trzecim produktem mineralizacji resztek pożniwnych, domykającym całość technologii jest biologiczny regenerator gleby Delsol, którego polecamy w dawce 1l/ha. Zawarte w nim bakterie z rodzaju Pseudomonas putida i Pseudomonas fluorescence nie tylko wzbogacają mikroflorę gleby, ale też aktywnie wspomagają proces mineralizacji. Przykładem ich aktywności jest działanie ograniczające rozwoju grzybów chorobotwórczych roślin uprawnych tj. Pythium, Phytophtora, Rhizoctonia, Phoma, Botritis, Aphonomyces, Verticilium. Bakterie z rodzaju Pseudomonas produkują również związki wpływające na rozwój korzeni roślin uprawnych oraz wspomagające ich ochronę przed infekcją grzybów chorobotwórczych. Delsol to także źródło pokarmu dla organizmów żyjących w glebie.

Stosując technologię mineralizacji resztek pożniwnych „Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego” składającą się z trzech produktów: nawozu azotowego, Rosahumusu i Delsolu podnosimy efektywność mineralizacji, a co za tym idzie żyzność gleby. Tak przygotowana gleba będzie najlepszym stanowiskiem dla kolejnych upraw.

mineralizacja słomy9

 

mineralizacja resztek pożniwnych + resztki pożniwne +słoma

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.Rosahumus.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.Agrosimex.pl

Materiały do pobrania

ikona-pdf-statut
Resztki pożniwne