Regenerator gleby Delsol

Na rynku polskim pojawił się Delsol, nowy nawóz zawierający azot organiczny wytwarzany przez bakterie Pseudomonas Putidia – 100 mln/1g nawozu. Te mikroorganizmy glebowe w naturalny sposób regenerują glebę, aktywizując życie biologiczne. Delsol poprawia żyzność gleby przeciwdziałając wyjaławianiu i zapobiegając zmęczeniu gleby. Jak działa ten nawóz?

Funkcje bakterii  Pseudomonas Putidia

Bakterie te pełnią funkcje naturalnego modyfikatora i regeneratora gleb, ponieważ aktywizują ich życie biologiczne regulując skład mikroflory. Szczepy tej bakterii występują w glebie w warunkach naturalnych i odgrywają rolę „bio-ochraniacza”, jednak nie zawsze ich ilość jest wystarczająca.

Modyfikatory gleby

Pseudomonas Putidia to pierwszy opatentowany żywy organizm na świecie, stosowany jako tzw. modyfikator gleby.

Modyfikatorami gleby są bakterie lub grzyby, które są dodawane do gleby w celu poprawy życia mikrobiologicznego gleby i roślin poprzez:

  • uwolnienie składników odżywczych z gleby dla roślin, tak żeby były one dla nich dostępne,
  • działanie antagonistyczne w stosunku do patogenów (czynników chorobotwórczych) roślin.

Oddziaływanie nawozu Delsol na stan gleb

poprawa żyzności glebyDelsol przeciwdziała wyjaławianiu gleby, wspomaga procesy użyźniania i regeneracji gleb, odblokowuje glebę z metali ciężkich i toksyn utrudniających prawidłowy wzrost i rozwój roślin.

Delsol zapobiega efektowi zmęczenia gleb. Bez odpowiedniej aktywności mikrobiologicznej gleby nie ma bowiem możliwości uzyskania wydajnych i dobrych jakościowo plonów.

Wpływ nawozu Delsol na wzrost roślin

Nawóz ten rozwija aktywność mikrobiologiczną ryzosfery, wpływa na kiełkowanie nasion i rozwój korzeni, zwiększa przyswajanie przez rośliny składników pokarmowych, a dodatkowo stymuluje ich wzrost.

Wzrost odporności roślin na choroby

Delsol dodatkowo wzmacnia naturalne mechanizmy obronne roślin, m.in. poprzez stymulowanie produkcji fitoaleksyn. Dzięki temu rośliny są bardziej odporne na działanie takich czynników chorobotwórczych jak: Pythium spp., Phytophtora spp., Phusarium Spp., Rhizoctonia solani, Phoma spp., Botrytis cinerea, Aphanomyces, Verticilium dahliae.

Stosowanie nawozu Delsol

Nawóz ten stosuje się w dawce 1-3 L/ha w 300-500 L wody, w następujących uprawach:

  • drzewa i krzewy owocowe: 2-3 L/ha przed założeniem sadu, 1-2 L/ha w sadach owocujących.
  • truskawki: przed założeniem plantacji 2-3 L/ha i owocujące 1-2 L/ha.
  • warzywa: 1-2 L/ha.
  • buraki cukrowe, kukurydza, rzepak ozimy, zboża: 1-2 L/ha.
  • rośliny ozdobne: 3-6 ml/L wody.

Nawóz należy stosować przed siewem nasion lub pogłównie w początkowych stadiach wzrostu roślin uprawnych.

Mgr inż. Krzysztof Zachaj