Pszenica ozima na medal – pszenica Venecja

Pszenica ozima to nadal najpopularniejsze zboże uprawiane w całej Europie. To powoduje, że zarówno w ośrodkach krajowych, jak i zagranicznych prowadzone są intensywne prace hodowlane, których celem jest uzyskanie plenniejszych, zdrowszych i łatwiejszych w uprawie odmian. Jedną z nich jest pszenica Venecja, zarejestrowana przez COBORU 22 lutego 2019 roku, która należy do pszenic z grupy jakościowej A, czyli charakteryzuje się wysokimi parametrami wypiekowymi.

W Krajowym Rejestrze prowadzonym przez COBORU znajduje się obecnie 130 odmian pszenicy ozimej. Dodatkowo na rynku pojawiają się pszenice wprowadzane na podstawie rejestracji w innych krajach Europy – z katalogu europejskiego. Zgodnie z danymi PIORiN w 2019 roku w Polsce na areale 29 000 ha prowadzono produkcję surowca 158 odmian. Co roku do procesu badań rejestrowych trafia kilkadziesiąt kolejnych, z których COBORU finalnie rejestruje zaledwie kilka. Z tym większą dumą Agrosimex prezentuje pszenicę ozimą Venecja, która pochodzi z polskiej Hodowli Roślin Strzelce, od lat dostarczającej rolnikom odmiany doskonałej jakości.

Odmiana pszenicy ozimej o doskonałej produktywności

Podstawowym elementem oceny wartości pszenicy jest jej potencjał plonotwórczy. Pszenica Venecja wykazała się doskonałą produktywnością zarówno w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2017–2018, jak również w badaniach porejestrowych w roku 2019. Średnia z lat 2017–2018 wynosi odpowiednio przy uproszczonej, ekstensywnej agrotechnice (a1) – 105% wzorca, czyli 8,7 t/ha. W przypadku zastosowania intensywniejszego programu uprawy Venecja mocno zyskuje, ponieważ przy takiej agrotechnice (a2) jej plon w badaniach sięgnął 105% wzorca, czyli 9,9 t/ha. Jest to średnia z wielolecia i kilkudziesięciu lokacji na terenie całego kraju.

Venecja - Plon ziarna (dt/ha) w regionach w latach 2017–2018 – badania rejestrowe COBORU
Venecja – Plon ziarna (dt/ha) w regionach w latach 2017–2018 – badania rejestrowe COBORU

 

Venecja nadaje się również na słabsze gleby

W 2019 roku – bardzo trudnym i suchym – Venecja, należąca do grupy wcześniejszych pszenic, wykazała się doskonałym i bardzo stabilnym plonem, plasując się w czołówce najplenniejszych odmian. Pokazuje to, że również w przypadku deficytów wody w okresie wegetacji oraz na wszystkich typach gleb – zasobnych i bardziej ubogich w składniki odżywcze – pszenica ta radzi sobie bardzo dobrze i stabilnie. Efektem takich wyników jest wprowadzenie Venecji do wzorca COBORU, z którym porównywane są wszystkie odmiany w badaniach.

Pszenica Venecja – zimotrwałość na 5

W polskich warunkach niezwykle istotnym, choć w ostatnich latach rzadziej docenianym parametrem oceny pszenic, jest zimotrwałość. Venecja w oficjalnych badaniach otrzymała ocenę 4 pkt. Taki poziom pozwala polecać ją do siewu na terenie całego kraju. Sam hodowca podkreśla, że w ocenie wewnętrznej Venecja, cechująca się wysokim współczynnikiem krzewienia oraz doskonałą regeneracją uszkodzeń od niskich temperatur, spisuje się co najmniej na 5 pkt, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo uprawy. Jest to wzorcowy typ kompensacyjny pszenicy wielokłosowej.
Bardzo silne krzewienie to również element korzystnie wpływający na ekonomię uprawy. Pozwala on obniżyć koszty obsiewu hektara. Wysoka odporność na mączniaka i choroby podstawy źdźbła pozwala polecać Venecję do uprawy w monokulturze.

W polskich warunkach niezwykle istotnym, choć w ostatnich latach rzadziej docenianym parametrem oceny pszenic, jest zimotrwałość. Venecja w oficjalnych badaniach otrzymała ocenę 4 pkt. Taki poziom pozwala polecać ją do siewu na terenie całego kraju. Sam hodowca podkreśla, że w ocenie wewnętrznej Venecja, cechująca się wysokim współczynnikiem krzewienia oraz doskonałą regeneracją uszkodzeń od niskich temperatur, spisuje się co najmniej na 5 pkt, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo uprawy. Jest to wzorcowy typ kompensacyjny pszenicy wielokłosowej.
Bardzo silne krzewienie to również element korzystnie wpływający na ekonomię uprawy. Pozwala on obniżyć koszty obsiewu hektara. Wysoka odporność na mączniaka i choroby podstawy źdźbła pozwala polecać Venecję do uprawy w monokulturze.

Złoty medal dla Venecji

Liczne zalety oraz doskonałe wyniki w wieloleciu spowodowały, że pszenica ozima Venecja otrzymała 17.01.2020 na targach Polagra Premiery w Poznaniu złoty medal. Jest to ostateczny dowód na to, że Venecja to rasowa medalistka.

Pszenica Venecja nagrodzona złotym medalem
Pszenica Venecja nagrodzona złotym medalem

Warto zwrócić uwagę na…

…trzy elementy w kontekście prowadzenia łanu. Przy nastawieniu na wysoki plon należy zadbać o odpowiednie skrócenie roślin. Gruby i ciężki kłos może być trudny do utrzymania w pionie do zbioru bez odpowiedniej dawki retardantów. Ze względu na wysoką wczesność Venecji należy rozważyć przyspieszenie 3. dawki azotu – na kłos. Chodzi głównie o zabezpieczenie parametrów jakościowych. Należy również zwrócić uwagę na ochronę kłosa przed chorobami. Przy takim potraktowaniu pszenica odwdzięczy się wynikami plonowania.

 

Bartosz Stopczyk