Przyśpiesz start swoich upraw kukurydzy

W przypadku uprawy kukurydzy najważniejszym okresem jej rozwoju jest początek wegetacji. W tym czasie kukurydza jest wrażliwa na stresy związane z niskimi temperaturami oraz dostępnością wody.

Jak przyśpieszyć start kukurydzy?

Czynnikiem decydującym o szybkim starcie jest dostępność składników pokarmowych w glebie. Kluczową rolę na początku wegetacji odgrywają fosfor i azot. Szczególnie fosfor, jako pierwiastek wchodzący w skład związków energetycznych determinuje wzrost i rozwój systemu korzeniowego. System korzeniowy odpowiada za szybkie pobieranie wody oraz składników pokarmowych, jak również za tworzenie odpowiedniego pokroju rośliny.

Fosfor – kłopotliwy pierwiastek

Fosfor jest pierwiastkiem, który sprawia wiele kłopotów. Nawet na stanowiskach o dobrej kulturze widoczne są problemy z jego dostępnością. Wynika to z małej mobilności tego pierwiastka w glebie. Korzenie roślin są w stanie pobrać fosfor, z odległości nie większej niż 1 mm. Ponadto jego dostępność ograniczają także niskie temperatury. Spadek temperatury poniżej 13OC może zmniejszyć pobieranie fosforu nawet o 70%. Kolejnym problemem związanym z dostępnością fosforu jest jego podatność do wiązania się z glinem, żelazem i manganem (w zależności od odczynu – pH <5,8) oraz wapniem (przy pH>7). Gdy fosfor przestaje być dostępny dla rośliny, następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju, co w konsekwencji prowadzi do spadku plonu.

W jaki sposób zapewnić kukurydzy pełną dostępność fosforu w momencie startu?TPP

Znanym sposobem dostarczania startowych składników pokarmowych jest aplikacja współrzędowa, ultrazlokalizowana. Polega ona na zastosowaniu nawozu mikrogranulowanego do redlicy nasiennej i dostarczeniu fosforu, azotu, siarki oraz mikroelementów (cynku) w bezpośrednie sąsiedztwo kiełkujących nasion.

Kluczowym elementem tego sposobu nawożenia startowego jest odpowiedni dobór składników pokarmowych. Ideą jest dostarczenie składników od razu dostępnych dla rośliny i zabezpieczonych przed startami (uwstecznieniem). Dotyczy to przede wszystkim fosforu. Te wymagania spełnia mikrogranulowany nawóz startowy Microstar PZ, zapewniający pełną dostępność fosforu zaraz po zastosowaniu, a także wprowadzenie Technologii Ochrony Fosforu (TPP) – Technology Phosphore Preservation®.

Co-formulacjaTPP – Technologia Ochrony Fosforu polega na skompleksowaniu jonów fosforanowych substancją organiczną ( kwasami humusowymi). Silne działanie chelatyzujące tych związków zapewnia ochronę fosforu i jego pełną dostępność dla kiełkującej kukurydzy.

Technologia Ochrony Fosforu (TPP) to:Microstar_PZ_sac

– efekt ochronny – fosfor jest zabezpieczony przed uwstecznianiem z jonami żelaza, manganu i aluminium,

– efekt dostępności – zabezpieczenie dostępności fosforu, ograniczenie jego retrogradacji (unieruchomienia) z jonami wapnia,

– efekt biodostępności – zwiększenie dostępności fosforu dla rośliny – wyższy współczynnik pobierania.

W przypadku startowego nawożenia kukurydzy niezbędnym mikroelementem jest cynk. Cynk – stymuluje rozwój systemu korzeniowego, reguluje gospodarkę azotem, zwiększa odporność na niskie temperatury.

Nawóz mikrogranulowany Microstar PZ stosuje się w ilości 20 kg/ha. Ponadto zastosowanie tego rozwiązania na glebach o uregulowanym odczynie i co najmniej średniej zasobności w składniki pokarmowe stwarza możliwości do ograniczenia nakładów na nawożenie.

Artur Kozera