Przegląd zapraw nasiennych

Rancona zaprawa nasiennaZaprawianie materiału siewnego jest podstawowym zabiegiem zabezpieczającym rośliny przed chorobami grzybowymi zapewniającym oprócz gwarancji lepszej zdrowotności roślin i wzrostu plonów jednolity termin wschodów. W tym artykule analizujemy 4 popularne zaprawy nasienne.

VITAVAX 200 FS

VitavaxVITAVAX 200 FS to środek grzybobójczy oparty na dwóch substancjach aktywnych: karboksynie – 200 g/l i tiuramie – 200 g/l. Produkt ma formę płynnego koncentratu zawiesinowego. Przeznaczony jest do zaprawiania ziarna zbóż, kukurydzy, nasion bobiku, łubinu oraz grochu. Skutecznie chroni te gatunki przed zgorzelą siewek. Preparat jest przeznaczony również do ochrony pszenicy przed śniecią cuchnącą i kukurydzy przed głownią kukurydzy. W jęczmieniu jarym ogranicza występowanie głowni pylącej i plamistości siatkowej liści. Dawka wynosi 300-400 ml na 100 kg ziarna bądź nasion.

RANCONA 015 ME

RanconaRANCONA 015 ME jest fungicydem w formie mikroemulsji o działaniu układowym i kontaktowym. Produkt zawiera 15 g/l ipkonazolu. Preparat jest przeznaczony do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. W pszenicy ogranicza występowanie śnieci cuchnącej, śnieci gładkiej i zgorzeli siewek. Dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody. W jęczmieniu jarym ogranicza występowanie głowni pylącej jęczmienia oraz zgorzeli siewek. Dawka: 133 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 467 ml wody.

CERTICOR 050 FS

CerticorCERTICOR 050 FS to nowoczesna zaprawa do zbóż zwalczająca najgroźniejsze choroby grzybowe w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym. Środek przeznaczony jest do zaprawiania ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta jarego oraz owsa. Połączenie dwóch substancji aktywnych gwarantuje wysoką skuteczność przeciwko chorobom zbóż: metalaksyl-M (20 g/l) skuteczny w zwalczaniu chorób przenoszonych przez ziarno i glebę takich jak zgorzel siewek i tebukonazol (30 g/l) skuteczny przeciwko śnieciom i głowniom. Dawka zalecana: 100 ml/100 kg nasion z dodatkiem 500-900 ml wody. Nowoczesna formulacja gwarantuje łatwą aplikację oraz doskonałe pokrycie ziarniaków. Zapewnia dobry start jesienią.

ORIUS COMBI 050 FS

Orius CombiORIUS COMBI 050 FS jest zaprawą zwalczającą choroby grzybowe w formie emulsji o działaniu układowym. Zawiera dwie substancje aktywne tebukonazol 20 g/l i imazalil 30 g/l. Produkt jest przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego jęczmienia jarego przed szeregiem chorób grzybowych: głownią pylącą, głownią zwartą, zgorzelą siewek oraz pasiastością liści jęczmienia. Zalecana dawka wynosi 100 ml/100kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody.

Polecane artykuły:

magazyn - doradca rolniczy