Protaminal – najlepsze źródło aminokwasów dla upraw rolniczych

Zmienna pogoda, wiosenne przymrozki a latem bardzo wysokie temperatury i deficyt wody a w konsekwencji zahamowany wzrost i plonowanie ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy, rzepaku i zbóż to czynniki stresogenne, z którymi niestety mamy coraz częściej do czynienia. Dlatego też warto być przygotowanym na takie sytuacje i wprowadzić do systemu nawożenia nawozy z aminokwasami, które pomogą nam złagodzić skutki stresu i zapewnić prawidłowy metabolizm roślin i uzyskać nawet w trudnych warunkach wysokie i dobre jakościowo plony.

Aminokwasy to związki organiczne zawierające przynajmniej jedną grupę aminową i jedną karboksylową. Należą do najważniejszych związków organicznych w żywych organizmach ponieważ z nich zbudowane są białka. Aminokwasy są także składnikiem hormonów i enzymów. Rośliny są zdolne do samodzielnej syntezy aminokwasów ale proces ten wymaga dużo energii i czasu dlatego też podanie młodym roślinom aminokwasów wraz z deficytowymi składnikami pokarmowymi pozwala zaoszczędzić tą energię jednocześnie dynamizuje tempo ich rozwoju. Aminokwasy są prekursorami syntezy fitohormonów roślinnych a podanie ich w nawozach stymuluje rośliny do większej produkcji tych substancji wzrostowych.

 Aminokwasy pełnią w roślinie różne funkcje:

  • tryptofan jest prekursorem auksyn – odpowiedzialnych za szybkość wydłużania się łodyg i korzeni oraz otwieranie się pąków liściowych i aktywność enzymów,
  • glicyna i kwas glutaminowy są podstawowymi składnikami tkanek roślinnych oraz chlorofilu dzięki czemu rośliny mogą produkować więcej asymilatów w procesie fotosyntezy,
  • prolina wpływa na utrzymanie równowagi wodnej roślin, co ma ogromne znaczenie w okresach suszy, podana przed kwitnieniem wpływa na płodność pyłku,
  • lizyna, metionina i kwas glutaminowy pobudzają ziarna pyłku do kiełkowania oraz stymulują  wzrost łagiewki pyłkowej,
  • alanina, arginina i lizyna stymulują syntezę chlorofilu oraz aktywność fotosyntezy,
  • arginina stymuluje rozwój systemu korzeniowego
  • kwas asparginowy uczestniczy we wszystkich procesach metabolicznych roślin, jest także źródłem azotu,
  • glicyna spełnia funkcje chelatu dzięki czemu składniki pokarmowe są łatwo dostępne i szybko pobierane przez roślinę,
  • kwas glutaminowy jest prekursorem aminokwasów, stymuluje wzrost roślin w początkowych stadiach rozwoju, zwiększa przyswajalność azotu,
  • walina – wzmacnia system odpornościowy roślin w sytuacjach stresowych.

Aminokwasy wpływają także na jakość i dojrzewanie owoców – szczególnie metionina, która reguluje  aktywność wytwarzania przez rośliny etylenu.

Pozyskiwanie aminokwasów do celów nawozowych jest procesem trudnym, wymaga ogromnej wiedzy o fizjologii roślin i skomplikowanej aparatury. Niezmiernie istotne jest aby w procesie otrzymywania  aminokwasów nie straciły one swojej aktywności biologicznej. Najaktywniejsze biologicznie i najcenniejsze są L–aminokwasy pochodzenia roślinnego. Uzyskuje się je w drodze hydrolizy enzymatycznej materiału roślinnego. W nawozie pełnią one rolę nośnika organicznego – chelatora, który umożliwia szybkie i niezwykle wydajne dostarczanie roślinom składników pokarmowych. Aminokwasy tworzą z nimi bardzo małe, elektrycznie obojętne cząsteczki, co przyspiesza wchłanianie i transport składników mineralnych wewnątrz rośliny.

➡️ Protaminal zawiera 12% aminokwasów pochodzenia roślinnego, pozyskiwanych w procesie hydrolizy enzymatycznej, 42,9% substancji organicznej oraz 6,2% azotu, 1,8 fosforu i 1,3% potasu.

➡️ Protaminal jest bardzo skuteczny w mieszankach z nawozami mineralnymi NPK i mikroelementowymi, przyspiesza pobieranie i transport składników pokarmowych w roślinie. Stosowany samodzielnie w sytuacjach stresowych zwiększa odporność roślin na niskie i wysokie temperatury, deficyt wody oraz aktywizuje metabolizm roślin.

➡️ Skuteczność potwierdzona badaniami.

Wpływ nawożenia dolistnego Protaminal na plonowanie rzepaku ozimego, IUNG RZD Grabów 2020.

Obiekt Plon t/ha
Kontrola – pełne NPK 2,38
Protaminal – 1 l/ha, jesienią w fazie 4 liści i po ruszeniu wegetacji wiosennej i po wytworzeniu pąków kwiatowych 2,75
Protaminal – 2 l/ha, jesienią w fazie 4 liści, po ruszeniu wegetacji wiosennej i po wytworzeniu pąków kwiatowych 2,85

Wpływ nawożenia dolistnego Protaminal na plonowanie kukurydzy LG 31.250., IUNG RZD Grabów 2020.

Obiekt Plon zielonej masy Plon suchej masy Plon ziarna t/ha MTZ
ogólny kolba łodyga ogólny kolba łodyga
Kontrola 29,03 11,40 17,63 13,10 8,80 7,68 7,56 295,50
Protaminal 2 x 1 l/ha 39,13 15,38 23,75 16,94 11,63 5,32 9,30 336,90
Protaminal 2 x 2 l/ha 41,25 16,88 24,38 20,27 13,03 7,25 10,69 298,50

Wpływ nawożenia dolistnego Protaminal na plonowanie ziemniaków., Fertico 2020,

Obiekt Plon t/ha
Kontrola – pełne NPK, bez nawożenia dolistnego 38,72
Protaminal – 2 x 1 l/ha , po wytworzeniu pokroju krzaka, i przed zwarciem rzędów 40,70

 

Iwona Polewska

Krzysztof Zachaj