Program nawożenia kukurydzy

nawożenie kukurydzyJuż przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego warto się zastanowić nad planem nawożenia kukurydzy. Aby uniknąć niedoborów składników pokarmowych i zapewnić roślinom jak najlepszy start, należy wiedzieć jakie potrzeby pokarmowe ma kukurydza. W tym artykule analizujemy program nawożenia kukurydzy i podpowiadamy kiedy i jakie produkty warto zastosować.

program nawożenia kukurydzy

Nawożenie NPK

Dawki nawozów mineralnych należy ustalać w oparciu o wyniki analiz chemicznych gleby. Przedsiewnie jako nawożenie, które dostarczy podstawowe składniki pokarmowe należy zastosować nawozy dostarczające szereg składników zapewniających odpowiedni wzrost i plonowanie kukurydzy np. YARA MILA Corn 7-20-28, Amofoska Corn 4-10-22 w dawce 200-500kg/ha, Kizeryt, Korn Kali, superfosfat wzbogacony, fosforan amonu.

Nawożenie startowe

Microstar PZJest doskonałym sposobem na dostarczenie kluczowych dla kukurydzy składników pokarmowych fosforu i cynku dokładnie tam, gdzie korzenie rośliny będą mogły go pobrać. Pierwiastki te powinny być dostarczone roślinie jak najwcześniej. Microstar PZ jest nawozem, który zawiera 10% N, 40% P2O5, 2% cynku oraz siarkę.

Nawóz ten ma postać mikrogranulatu. Fosfor występuje w nim w postaci połączeń organicznych, dzięki czemu jest dostępny dla roślin w 100% niezależnie od odczynu gleby. Wysoka zawartość cynku pokrywa potrzeby kukurydzy na ten mikroskładnik. Dzięki precyzyjnemu dozowaniu nawozu wraz z siewem nasion w dawce 20 kg/ha pozwala obniżyć dawki fosforu o 50%.

Cynk

Cynk jest najważniejszym mikroelementem w uprawie kukurydzy, bierze również udział w procesach enzymatycznych, syntezie białek oraz stymuluje podziały komórkowe w stożku wzrostu. Cynk zwiększa odporność roślin na wiosenne chłody, suszę i choroby oraz podnosi efektywność nawożenia azotem.

Stosowanie cynku jest niezbędne przy uprawie kukurydzy w monokulturze. Na plantacjach, na których nie stosowano nawożenia startowego Microstarem PZ polecamy dokarmianie roślin nawozem cynkowym Zinc 750.

Nawóz ten zawiera 600 g cynku w 1 litrze. Skutecznie likwiduje niedobory cynku w uprawie kukurydzy. Bardzo ważne jest aby zabieg wykonać jak najwcześniej w fazie 2-6 liści a w przypadku silnego niedoboru zabieg powtórzyć 2-3 tygodnie później. Dawka 0,5-1,0 L/ha.

Bor

nawozy boroweKukurydza jest rośliną wrażliwą na niedobór boru, jego brak powoduje pogorszenie zaziarnienia kolby. Pierwiastek ten bierze udział w tworzeniu ścian komórkowych, metabolizmie węglowodanów i gospodarce wodnej. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia objawów tego mikroelementu należy rozpocząć nawożenie borem już w fazie 6-8 liści.

W tym celu należy zastosować nawóz borowy Missibor zawierający 21% boru w postaci trzywodnego oktaboranu dwusodowego, który skutecznie eliminuje niedobory boru. Nawóz można stosować dolistnie i doglebowo.

Zaleca się również zastosowanie nawozu Rheobor, w którym bor występuje w postaci boranu wapnia. Nie powoduje on fitotoksyczności oraz wykazuje przedłużone działanie w roślinie. Nawóz jest szybko pobierany przez liście, następuje to w ciągu 2 godzin od zabiegu. Rheobor polecany jest szczególnie osobom dbającym o własne zdrowie i środowisko naturalne.

W fazie 6-8 liści można również zastosować produkt Bolero zawierający bor w formie pięciowodnego pentaboranu sodu. Ten dolistny nawóz borowy skutecznie likwiduje niedobory boru. Zawiera dodatek sorbitolu, który przyspiesza pobieranie i transport boru w roślinie.

Mikroelementy

nawożenie rzepakuNa plantacjach utrzymywanych w dobrej kondycji, z perspektywą wysokich plonów, bez objawów niedoboru cynku czy boru polecamy profilaktycznie zastosować Mikrostar complex w dawce 0,5-1 kg/ha w fazie 6-8 liści i 2 tygodnie później.

Nawóz ten zawiera komplet wszystkich mikroelementów z wysoką zawartością cynku oraz żelaza, które aktywizuje syntezę chlorofilu. Miedź, żelazo, mangan i cynk schelatowane w 100% EDTA. Nawóz można stosować łącznie z nawozami fosforowymi np. Rosasol.

Zapobieganie niedoborom fosforu

RosasolCzęsto w okresie wiosennych chłodów, szczególnie na glebach kwaśnych uwidacznia się brak fosforu. Pomimo jego obecności w glebie nie jest on pobierany przez korzenie. W takiej sytuacji należy stosować nawozy dolistne, które zawierają fosfor, pozostałe makroskładniki z mikroelementami np. Rosasol 15-30-15 (+7,9) +mikro w dawce 5 kg/ha, Rosasol 8-50-12, Rosafos.

Magnez

Fosfiron MgMagnez jest składnikiem chlorofilu, decyduje o aktywności fotosyntezy asymilacji dwutlenku węgla. Susza i zagęszczenie na glebach ciężkich wpływają na ograniczenie pobierania tego makroelementu. Lepsze wykształcenie kolb jest również konsekwencją odpowiedniego zaopatrzenia roślin w magnez. Kukurydza ma duże zapotrzebowanie na ten składnik 50-70kg MgO/ha.

Większość magnezu jest pobierana w ciągu 6 tygodni w okresie od zwarcia rzędów do kwitnienia. Można zastosować również siarczan magnezu, Agrocean Mg lub Fosfiron Mg w dawce 1,5-2,5 l/ha po wytworzeniu 6-8 liści i w okresie wiosennych chłodów uzupełnia zarówno niedobory magnezu i fosforu, zwiększając przy tym odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Poprawa kondycji roślin

AzofolW momencie pojawienia się niedoborów azotu warto zastosować nawóz Azofol (5–10 l/ha). Nawóz zawiera 16,1% N, 4% MgO, 8,1% SO3. Dzięki synergii tych składników podnosi się skuteczność działania preparatu.

Bez wątpienia dodatek lignosulfonianów – naturalnego związku chelatującego, który zmiękcza wodę i poprawia przyczepność nawozu do liści jest jedną z najważniejszych zalet tego nawozu. Poprawa kondycji roślin z użyciem tego produktu możliwa jest w fazie 6-12 liści.

Likwidacja niedoborów potasu

Rosasol KPotas reguluje gospodarkę wodną roślin. Dobre zaopatrzenie w potas zwiększa odporność roślin na niedobór wody. Niedobór potasu zdecydowanie obniża wysokość plonu, powoduje deformacje kolb i ziarniaków, zwiększa także ryzyko wylegania oraz występowania chorób np. zgnilizna łodygowa.

Bardzo istotne jest optymalne zaopatrzenie kukurydzy w potas w całym okresie wegetacji. W przypadku stwierdzenia niedoborów potasu należy zastosować dolistnie szybkodziałający nawóz wysokopotasowy np. Metalosate Potassium (2-4l/ha), CIGO K Express (3-4l/ha), Rosasol 14-14-28 w dawce 5 kg/ha.

program nawożenia kukurydzy

Polecane artykuły:

magazyn - doradca rolniczy