Posiewne zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym- komunikat rolny Agrosimex

Zapraszamy do obejrzenia komunikatu rolnego z dnia 17.08.2020. Zobacz jakie zabiegi należy wykonać po siewie rzepaku ozimego.

 

TEGO DOWIESZ SIĘ Z FILMU:

00:42– wpływ zachwaszczenia na rozwój rzepaku

03:32– kluczowe aspekty jesiennego zwalczania chwastów

03:49– sprawdzone substancje czynne w jesiennym zwalczaniu chwastów

05:37– kompleksowa ochrona rzepaku- zalecenia

 

TRANSKRYPCJA

Witam serdecznie. Darek Przybylski, firma Agrosimex. Sierpień to miesiąc bardzo intensywnych prac
w gospodarstwach rolnych. Trwają żniwa, trwają uprawy pożniwne, rozpoczynają się pierwsze siewy rzepaku. Dodatkowo wszystkie te zadania determinowane są przez aurę, która nie zawsze jest korzystna dla rolnika. Presja czasu, presja pogody powoduje, że uciekamy się do uproszczeń, a one mogą nieść ze sobą bardzo poważne konsekwencje. A jednym z najistotniejszych czynników warunkujących powodzenie w uprawie rzepaku jest ochrona herbicydowa.

Jak wpływa zachwaszczenie na rozwój rzepaku

Zachwaszczenie obniża zimotrwałość. System korzeniowy wytworzony przez rośliny konkurujące
z chwastami jest słabszy. Ponadto zacienione przez chwasty młode siewki rzepaku przyjmują niekorzystny pokój. Ich szyjka korzeniowa wydłuża się i powoduje to jej wysadzanie ponad powierzchnię gleby. Przyczynia się do gorszego zimowania, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do wymarznięcia rzepaku.

wpływ zachwaszczenia na rzepak

Dziś przedstawię państwu, na co powinniśmy zwrócić uwagę, aby skutecznie zwalczać uciążliwe chwasty w uprawie rzepaku. Rzepak ozimy jest tą uprawą, która ma najdłuższy, bo prawie roczny, okres wegetacji i wymaga odpowiedniego startu, tak aby roślina mogła bez ograniczeń przygotować się do zimy. Wzrost i rozwój jesienny rzepaku może być znacznie ograniczony przez chwasty zimujące. Należą do nich między innymi chaber bławatek, fiołek polny, maruna bezwonna, przytulia, jasnota purpurowa i różowa czy rumian polny. Wszystkie one cechują się silnym wzrostem oraz małą wrażliwością na niskie temperatury. Jeśli nie zobaczymy ich jesienią, dobrze się ukorzenią i wczesną wiosną zaczną dominować nad plantacją rzepaku. Ich zwalczanie jest wówczas znacznie ograniczone, ponieważ gatunki te rozpoczynają wegetację wcześniej niż roślina uprawna i mogą bardzo szybko zdominować plantację.

Dalej, w wyniku na przykład niskich temperatur czy znacznego uwilgotnienia gleby zabiegi herbicydowe wiosną często bywają bardzo utrudnione, niemożliwe, a chwasty rosną. Opóźnienia w walce
z chwastami są wówczas bardzo mało efektywne.

Groźnymi chwastami są również niektóre gatunki chwastów jednoliściennych, jak na przykład samosiewy zbóż. A szczególnie groźne, zwłaszcza w warunkach długich i ciepłych jesieni, są samosiewy zbóż jarych, które w takich warunkach stają się konkurentem dla małych roślin rzep.

Jesienią ochrona przed zachwaszczeniem jest więc niezbędnym elementem technologii produkcji. Umożliwia uzyskanie dobrego, jakościowego plonu. Ochrona przed chwastami jest jednak najbardziej skuteczna wówczas, kiedy obejmuje zarówno działania profilaktyczne, takie jak dobór odpowiedniego stanowiska pod uprawę, staranna agrotechnika, optymalny termin siewu czy użycie materiału siewnego bez zanieczyszczeń nasionami chwastów jak również bezpośrednie zwalczanie chwastów za pomocą herbicydów. Warunkiem zaś uzyskania oczekiwanych efektów jest dobór rodzaju środka odpowiedniego do struktury zachwaszczenia na danej plantacji oraz terminowe wykonanie zabiegu.

zwalczanie chwastów w rzepaku

Skuteczne substancje czynne w jesiennym zwalczaniu chwastów

Najbardziej efektywne i ekonomiczne są rozwiązania osiewne, zastosowane jednak przed wschodami rzepaków, i opierają się one najczęściej na takich substancjach aktywnych jak chlomazon, metazachlor i napropamid, a termin ich efektywnego i bezpiecznego stosowania to trzeci-czwarty dzień po zasiewie. Tego rodzaju zalecenia odnoszą się przede wszystkim do preparatów zawierających w swym składzie substancję czynną chlomazon. Nie zaleca się stosować go na glebach lekkich, na glebach piaszczystych, a wynika to przede wszystkim z tego, że substancja ta zakłóca produkcję chlorofilu w rzepaku. Objawia się to kremowożółtymi przebarwieniami liści od brzegów w kierunku wewnętrznych nerek. Objawy fitotoksyczności w większości przypadków mają charakter przemijający i nie mają wpływu na uprawę chronioną. Niezwykle istotne podczas zabiegu tą substancją aktywną jest temperatura powietrza, która nie powinna przekraczać dwudziestu stopni Celsjusza.

Spektrum zwalczanych chwastów przez chlomazon nie jest duża. Przede wszystkim wykorzystywany jest do skutecznego niszczenia przytuli czepnej. Zwalcza jednak również takie chwasty jak chwastnica, jak gorczyca, gwiazdnica pospolita czy jasnota purpurowa i różowa, zwalcza również miotłę zbożową, ptaszniki, tobołki. Jednak w celu poszerzenia spektrum substancję tę zaleca się stosować łącznie
z metazachlorem, który zastosowany doglebowo uzupełnia paletę niszczonych chwastów o komosę białą, marunę czy rumian polny.

Zaletą metazachloru jest możliwość stosowania na wszystkich rodzajach gleb, włącznie z glebami lekkimi, piaszczystymi. Pobierany jest przez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami.

Jakie dawki zastosować?

Proponuję maksymalnie sto dwadzieścia gramów chlomazonu z preparatu Comandor 480 EC, czyli 0,25 litra na hektar, oraz siedemset pięćdziesiąt do tysiąca gramów metazachloru z preparatu Met-Nex 500 SC. Odpowiada to dawce od półtora do dwóch litrów na hektar. Niemniej jednak w przypadku występowania takich chwastów jak bodziszek drobny, fiołek polny czy mak polny, czy również rzutnica drobna kwiatowa, warto wspomnianą kombinację uzupełnić o trzecią substancję, o napropamid. Zawarty on jest w preparacie Devrinol 450 SC. Napropamid oprócz wcześniej wymienionych chwastów zwalcza również samosiewy zbóż czy wiechlinę roczną, ale tylko te, których siewki znajdują się
w wierzchniej dawce gleby. Zalecane dawki preparatów zawierających wspomniane substancje to odpowiednio: Devrinol 450 SC dwa litry, Met-Nex litr na hektar oraz Comandor 0,15 litra na hektar.

jesienna ochrona rzepaku

Decydując się na zabiegi doglebowe, należy pamiętać, że są one najskuteczniejsze wówczas, kiedy wykonywane są na wilgotną glebę. Jeśli jest sucho, warto wykorzystać rosę, zabieg przeprowadzić wieczorem lub nad ranem. Unikajmy wysokich temperatur oraz silnego nasłonecznienia. Warto również sięgnąć po adiuwant doglebowy, który redukuje zjawisko znoszenia cieczy, podnosi chłonność gleby, ułatwia równomierne pokrycie powierzchni i gwarantuje efektywne wykorzystanie zastosowanych herbicydów. Takim adiuwantem jest właśnie preparat Remix.

Na dziś to wszystko. Już w we wrześniu przedstawimy państwu zalecenia dotyczące powschodowego zwalczania chwastów. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do oglądania, komentowania
i subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.