Odżywianie roślin i gleby

Gleba to podstawowy warsztat pracy rolnika. Nie służy ona tylko zaspokajaniu potrzeb pokarmowych roślin, jej kondycja warunkuje efektywność produkcji. Źle zarządzana ulega degradacji. Warto dbać zarówno o odżywianie plantacji, jak i o naturalny potencjał plonotwórczy gleb.

Kryteria stosowania nawozów

Należy stosować nawozy, które działają wielopłaszczyznowo. Nie tylko dokarmiają rośliny, ale równocześnie powodują zmiany fizyczne w glebie, sprzyjają rozwojowi flory i fauny glebowej, korzystnie wpływają na jej odczyn i przekształcają składniki pokarmowe z form nieprzyswajalnych na przyswajalne dla roślin.

Takie postrzeganie gleby jako dynamicznego układu różnych elementów powoduje inne podejście do uprawy. Samo uzupełnianie składników pokarmowych nie jest działaniem wystarczającym. Konieczne jest wprowadzanie z nawozami dodatków, które poprawią parametry gleby decydujące o jej żyzności.

Należy stosować metody zabezpieczania gleby w taki sposób, by stworzyć roślinom jak najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju.

Żyzność gleby

To naturalna zdolność gleb do zaspokajania potrzeb roślin. Jest wynikiem procesu glebotwórczego. Można ją zwiększyć poprzez odpowiednie nawożenie, regulację kwasowości, meliorację czy nawadnianie. Większość składników mineralnych występujących w glebie jest niedostępna dla roślin, dlatego tak istotne jest uruchamianie tych zasobów oraz uzyskanie odpowiedniej struktury gleby.

Poprawa żyzności gleby

Jako skuteczny sposób poprawy żyzności gleby i zwiększenia jej aktywności mikrobiologicznej jest stosowanie wapienno-magnezowych dodatków do nawozów. Przyczyniają się one do poprawy właściwości gleby. Wapń wpływa na poprawę pH i korzystnie oddziałuje na strukturę gleb. Dodatek zawierający zwapniałe algi morskie i mezocalc optymalizuje środowisko życia mikroflory. Napowietrza glebę i obniża jej kwasowość, a także stanowi zapas składników odżywczych dla roślin.

Kompleksy biostymulujące

Takie dodatki do nawozów stymulują bioróżnorodność, zwiększają głębokość korzenienia się roślin – znacząco podnoszą żyzność gleby. Wśród nawozów,  które tak działają wymienić można np. Physiomax 975 i Physio-Mescal G18. Powinny być one powszechnie stosowane przede wszystkim ze względu na słabą kondycję polskich gleb. Ponadto nawozy te zawierają aktywne kompleksy wpływające na procesy zachodzące wewnątrz roślin. Obok środków wpływających korzystnie na stan zdrowotny gleby wskazane jest równoczesne odżywianie roślin nawozami dolistnymi.

Nawozy o działaniu biostymulującym

nawozy z algNa rynku dostępna jest cała gama nawozów dolistnych, które zaopatrują rośliny w niezbędne składniki pokarmowe. Warto stosować te, które oprócz makro i mikroelementów zawierają dodatki chroniące plantacje przed stresem, wydłużają proces fotosyntezy, stymulują wzrost i rozwój roślin.

Przykładem tego typu preparatów są nawozy o działaniu biostymulującym. Uprawy stymulowane  tymi preparatami rodzą plony wyższe nawet o kilkanaście procent, a jakość handlowa w porównaniu z płodami zbieranymi z plantacji uprawianych tradycyjnymi metodami agrotechnicznymi jest znacząco wyższa.

Nawozy płynne oparte na homogenatach z alg:

  • wpływają na mniejsze obciążenie czynnikami stresowymi
  • zwiększają skuteczność fotosyntezy oraz asymilację węgla
  • opóźniają proces starzenia
  • regulują transpirację
  • wpływają na procesy metaboliczne
  • regulują przemiany enzymatyczne

Nawozy płynne

Zapewniają one szybsze i efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych, szczególnie mikroelementów, w porównaniu z nawozami aplikowanymi doglebowo. Dzięki temu efektywnie można podawać składniki pokarmowe w sytuacjach, w których mamy do czynienia ze słabą dostępnością z gleby, suszą, podtopieniami i innymi uszkodzeniami systemu korzeniowego.

Efekty stosowania nawozów płynnych

Znakomite efekty w uprawach ogrodniczych osiągnąć można dzięki stosowaniu preparatów zawierających ekstrakty z alg morskich, które stymulują kwitnienie, zawiązywanie i wybarwianie owoców oraz zwiększają odporność na uszkodzenia, podnoszą pobieranie i transport składników mineralnych, biorą udział w ochronie roślin przed stresami termicznymi i wodnymi, wydłużają proces fotosyntezy i dostarczają podstawowych, w pełni przyswajalnych składników pokarmowych zwiększających wzrost i zapobiegających niedoborom.

Dobrym przykładem mogą być tutaj nawozy płynne biostymulujące z grupy Fertileader.

Dobra kondycja gleb warunkująca wielkość i jakość plonu jest czynnikiem determinującym rentowność produkcji. Biorąc pod uwagę konkurencyjność na rynku europejskim, polscy rolnicy i ogrodnicy powinni być zainteresowani stosowaniem metod podnoszących żyzność gleb, a tym samym poprawiających pozycję polskich produktów na unijnym rynku. Nawożenie plantacji, odżywianie roślin jest niezbędnym zabiegiem agrotechnicznym. Nie można jednak zapominać o odżywianiu gleby.

Anna Rogowska

Polecane artykuły: