Ochrona i nawożenie pszenicy ozimej – POLE express Agrosimex

Zapraszamy do obejrzenia komunikatu z plantacji pszenicy ozimej, która była chroniona i naważona według technologii Agrosimex.

00:08 – jesienne zabiegi herbicydowe
01:09 – wiosenne zabiegi herbicydowe (zabieg T1, zabieg T2 + zabiegi uzupełniające)
04:38 – zabieg insektycydowy
04:49 – zabieg T3
05:58 – nawożenie pszenicy ozimej – autorski program
06:56 – program nawożenia azotowego
07:31 – wykorzystanie resztek pożniwnych

Transkrypcja

Jędrzej Pytkowski: Proszę państwa jesteśmy na plantacji pszenicy ozimej, która była chroniona technologią Agrosimex. Rozpoczynając ochronę od tutaj jesiennych zabiegów herbicydowych mieliśmy w tym stanowisku wykonane zabiegi substancjami flufenacet oraz diflufenikan. Flufecanet znany między innymi z preparatu Fence jest tą substancją, która służy tutaj głównie jesiennemu zwalczaniu chwastów jednoliściennych. Akurat tutaj na Żuławach w tym miejscu, gdzie się znajdujemy jest to stanowisko mocno wyczeńcowe,  gdzie faktycznie tutaj przeszło 200 gramów należy zastosować substancji czynnej, tak żeby była ona skuteczna i tego wyczeńca skutecznie zwalczyła. Mamy również diflufenikan, który jest substancją odpowiedzialną za część dosyć uciążliwych chwastów dwuliściennych. Na przykład fiołek polny, przetaczniki czy też przytulia czepna. Tutaj 100 gramów jest to taka dawka, która jest odpowiednim balansem pomiędzy skutecznością oraz fitotoksycznością, tak żeby żadnego tutaj przebielenia gdzieś tam na zbożach nie było widać. Jeżeli chodzi o wiosenne zabiegi, pierwszy zabieg herbicydowy tutaj jako korekcja został wykonany Avoxa Pakiem, preparatem Avoxa, który zawiera dwie substancje zwalczające chwasty jednoliścienne. Tutaj pinoksaden oraz piroksysulam. Oraz mamy preparat Aldaro, który jest odpowiedzialny za chwasty dwuliścienne. Tutaj mamy florasulam oraz 2,4-D. W tym połączeniu proszę państwa wyczyniec, który się znajdował na tej plantacji, on został w dostateczny sposób oczywiście tutaj zniszczony. Oczywiście przy tego typu glebach, gdzie presja chwastów jest bardzo duża, nie jest to łatwe, aby uzyskać 100% skuteczność, więc pomimo tutaj dużych wydatków i na jesieni, i na wiosnę zawsze trzeba się liczyć z jakimś ryzykiem poprawki, jeżeli presja konkretnych gatunków chwastów będzie zbyt wysoka. Zabieg T1 został wykonany 20 kwietnia. Akurat w tym przypadku, jako że przed plonem tutaj była pszenica ozima, zdecydowano się na połączenie dwóch substancji mocno działających na choroby podstawy źdźbła. Czyli prochloraz oraz protiokonazol. Prochloraz był zastosowany w formie preparatu Procarb. Tutaj dawka 0,8 litra na hektar. Poleposition natomiast to jest tutaj nasza marka protiokonazolu. W dawce 0,35, to jest przeszło 100 gramów protiokonazolu. Ten zabieg był uzupełniony również komponentem mącznikowym w postaci preparatu Cyflux. Był on tutaj oparty na substancji czynnej cyflufenamid, która jest zarówno zapobiegawcza, jak i lekko interwencyjna. Sam zabieg był wykonany dość wcześnie. Czyli to była faza taka BBCH 30 na 31 czyli takie nawet bardzo wczesne pierwsze kolanko, nawet niepełne, nie na wszystkich roślinach na plantacji. Chodzi o to, żeby prochloraz w momencie aplikacji on dotarł we wszystkie istotne miejsca, jeżeli chodzi o podstawy. On jest górnosystemicznym preparatem, więc spóźniony zabieg z automatu obniża jego skuteczność. Tutaj do tych zabiegów w kwestii regulacji był również dodany trineksapak etylu oraz CCC w postaci preparatów Stabilan oraz Windsar. Tutaj oczywiście ten zabieg był zrobiony w terminie, więc efekt regulacyjny był bardzo dobry. Niestety w rejonie Żuław w tamtym okresie troszeczkę się zdarzało przymrozków w tamtym czasie, więc oczywiście po regulatorach czasami mogą wystąpić jakieś objawy fitotoksyczności, trzeba się oczywiście zawsze z tym liczyć. W przypadku zabiegu T2 został on wykonany preparatem Revysky. Tutaj Revysky jest to nowość od firmy BASF, połączenie dwóch bardzo silnych substancji czynnych czyli fluksapyroksadu oraz mefentriflukonazolu czyli Revysolu. 1,2 to jest dawka, która jest skuteczna pod kątem najważniejszych chorób kompleksu tutaj T2, czyli rdze, septoria oczywiście, no i tutaj ?[00:04:15], która jest chorobą dosyć problematyczną w niektórych rejonach tutaj północnej Polski. Zabieg został uzupełniony również 0,3 Windsaru, to jest trineksapak, który tutaj miał za zadanie skrócić lekko dokłosie, tak żeby tutaj jeszcze te ostatnie efekty regulujące wykorzystać w dobrym tutaj terminie. I rozpoczęliśmy tutaj również już pierwszy zabieg insektycydowy, dodaliśmy Cyperkill Max, który jest na chwilę obecną jednym z najbardziej popularnych pyretroidów w kraju. Zabieg T3 jest jeszcze przed nami. Tutaj planujemy wykonać go dwójką tutaj triazoli, mianowicie preparatem Spekfree oraz Micosar. Spekfree jest to tebukonazol, Micosar to medkonazol. W połączeniu te dwa triazole one bardzo dobrze zwalczają szerokie spektrum gatunków fuzarium, które mogą się pojawić na kłosie. Dodam, że tebukonazol nie zwalcza wszystkich gatunków i medkonazol też nie zwalcza wszystkich gatunków, ale w połączeniu bardzo dobrze się one uzupełniają. W tym rejonie również następuje ryzyko wystąpienia septoriozy plew, więc tutaj dodatek oczywiście strobiluryn do tego zabiegu również jest wskazany tam gdzie historycznie takie problemy występują. Będziemy na pewno tutaj chcieli uzupełnić również ten zabieg T3 preparatem Cyperkill Max pod kątem zarówno skrzypionek jak i mszyc, gdyż presja mszyc może jeszcze się nie pojawia, ale skrzypionki już są tutaj widoczne. Tutaj dokonując lustracji przed relacją z Dni Pól widzieliśmy już pierwsze chrząszcze, więc jak najbardziej jest to moment do wykonania zabiegu, już są wskazania.

Tomasz Piotrowski: Witam serdecznie państwa. Nazywam się Tomasz Piotrowski. Jestem managerem produktu działu nawozów firmy Agrosimex. W dniu dzisiejszym wizytujemy pola z poletkami doświadczalnymi pszenicy ozimej. Na tych poletkach doświadczalnych zastosowaliśmy nasz autorski program z optymalizowanego nawożenia pod pszenicę ozimą. Program ten opierał się oczywiście na początku na przeprowadzeniu analiz glebowych i określeniu zasobności w składniki pokarmowe stanowiska dostosowując ten element do zapotrzebowania pszenicy ozimej na wygenerowanie plonu zastosowaliśmy nasz nawóz ASX Power w dawce 300 kilogramów. Jest to nawóz posypowy, wieloskładnikowy. Drugim elementem, który został zastosowany na tych poletkach doświadczalnych, to zrównoważone i zoptymalizowane nawożenie azotowe. Program nawożenia azotowego polegał na trzykrotnej dawce nawozów azotowych w postaci saletry amonowej. Dodatkowym elementem tego programu było zastosowanie preparatu Rhizosum N Plus w dawce 25 gramów na hektar. Celem tej aplikacji było podniesienie tego parametru jakim jest zasobność gleby w azot ogólny i azot mineralny i poprawienie wykorzystania tego składnika przez roślinę przez dłuższy okres czasu, przez cały okres bytowania tej pszenicy na stanowisku. W całym tym programie dodatkowo wykorzystujemy także resztki pożniwne, które zostały po przedplonie wymieszane, odpowiednio spreparowane na tym stanowisku. Celem wykorzystania nawozowego resztek pożniwnych było zaaplikowanie preparatu Rosahumus w dawce 3 kilogramów na hektar. Celem tej aplikacji było ukierunkowanie rozkładu resztek pożniwnych w glebie na stanowisku w celu osiągnięcia i poprawy parametrów tej gleby, ale także chodziło nam o to, żeby rozkład tych resztek pożniwnych przebiegał w optymalny sposób, żeby te resztki pożniwne zostały wykorzystane w sposób nawozowy, a także budujący strukturę i poprawiający parametry gleby na stanowisku