Nawozy biostymulujące do uprawy rzepaku

Po zimie trzeba roślinom dać energię do szybkiego startu, a czasem trzeba je zregenerować, by odzyskały wigor !

rzepak- zima

Na przedwiośniu, po długiej zimie, uprawy rzepaku wreszcie mogą rozpocząć wegetację. Zadaniem rolnika jest szybko odbudować zdolność upraw do wydania wysokiego plonu, a czasem wręcz przede wszystkim uratować ich istnienie. Samodzielny start roślin nie jest łatwy, gdyż plantacje są często  w kiepskiej kondycji.

Dlatego pierwszym działaniem rolnika będzie zastosowanie odpowiedniej dawki azotu. Ponieważ jednak wegetacja w Polsce jest krótka i koniecznie trzeba wykorzystać każdy dzień do budowy plonu, samo nawożenie azotowe nie będzie wystarczające, nawet w sytuacji, gdy rośliny po zimie są w nie najgorszej kondycji. Potrzebne jest wsparcie roślin (których systemy korzeniowe nie działają jeszcze w pełni sprawnie) dobrym nawożeniem dolistnym makro- i mikroskładnikami. Dzisiaj – przy obecnych oczekiwaniach co do wysokości i przewidywalności plonu – powyższe działania uzupełnia się dostarczaniem roślinom przez liście gotowych substancji biologicznie aktywnych, takich jak aminokwasy, hormony wzrostu, substancje antystresowe itp. Zaaplikowanie roślinom gotowych substancji bioaktywnych pozwala znacznie przyspieszyć, a czasem w ogóle umożliwić, procesy odbudowy pełnej witalności i zdolności do wzrostu i rozwoju. Po zimie w glebie jest sporo wody, której już niedługo może zabraknąć. Tę wodę trzeba optymalnie wykorzystać do budowy silnego korzenia i silnej rośliny zdolnej samodzielnie obronić się w warunkach nadchodzących stresów (suszy, wahań temperatury czy innych) i potrafiącej wytworzyć duży plon – dlatego potrzebne jest działanie rolnika.

Nawozy biostymulujące

Ponieważ na starcie wegetacji wiosennej roślinom są potrzebne zarówno składniki mineralne, jak i gotowe substancje biologicznie aktywne, do stosowania w tym okresie poleca się nawozy biostymulujące. Szczególnie polecany jest preparat Lamina Vigor 55, zawierający składniki odżywcze i bardzo dużą ilość (55%) aktywnego biologicznie wyciągu z alg morskich Laminaria digitata. Lamina Vigor 55 nie jest przeznaczony do zlikwidowania patogenu czy usunięcia czynnika, który wywołuje stres. Jego rolą jest wesprzeć rośliny, tak by same poradziły sobie z niedogodnościami. Po zastosowaniu Lamina Vigor 55 regeneracja uszkodzeń zimowych jest efektywniejsza, a wzrost bardziej intensywny. Przekłada się to na większą liczbę łuszczyn. Nasiona w łuszczynach też są bardziej liczne i dorodne (większa MT N). Mniejsza jest za to podatność roślin na stresy suszowe i lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby (bardziej rozwinięty system korzeniowy). Dzięki sprawniej funkcjonującym mechanizmom odpornościowym rośliny są lepiej przygotowane zarówno na późne przymrozki, jak i presję patogenów (efektywniej zwalcza się choroby grzybowe). Plony będą wyższe i pewniejsze. Powyżej została opisana sytuacja po zimie, kiedy działania są często wymuszone stanem upraw. Rolnik jednak może działać zapobiegawczo, przygotowując uprawy do przetrwania trudniejszych okresów (przed zimą, spodziewaną suszą itp.), lub proplonowo – zwiększając potencjał produkcyjny roślin: wtedy warto podać rzepakom solidną dawkę łatwo dostępnych składników pokarmowych wraz z gotowymi, biologicznie aktywnymi i wywołującymi naturalną odporność substancjami z wyciągu z alg morskich Laminaria digitata (polecamy Lamina Power 20).

laminy schemat

Lamina Power i Lamina Vigor to nawozy zawierające najwyższej jakości składniki pokarmowe łatwo przyswajane przez liście roślin oraz zawierające wyciągi z alg morskich Laminaria digitata pozyskiwanych z Oceanu Atlantyckiego w rejonie Brestu we Francji. Wyciąg z alg zawiera bardzo duże ilości aktywnych biologicznie substancji, pomagających roślinom uruchamiać różnorodne mechanizmy obronne w warunkach stresowych i wzmacniać mechanizmy wzrostowe w okresach optymalnych dla rozwoju.

skład laminy

Laminaryna jest polisacharydem występującym w komórkach brunatnic, gdzie pełni funkcję materiału zapasowego. Dla nas ważne jest jednak to, że rośliny uprawne kontakt z laminaryną traktują jak atak patogenu (grzybów, wirusów itp.) i uruchamiają naturalne procesy obronne – laminaryna działa tu zatem jak szczepionka. W roślinach zachodzą zmiany o charakterze mechanicznym i biochemicznym. Ściany komórkowe wzmacniane są ligninami, co uniemożliwia lub utrudnia wnikanie agrofagów. Ponadto w komórkach aktywowane są białka obronne i inne substancje chemiczne (fitoaleksyny), które m.in. hamują rozwój chorób grzybowych. Laminaryna stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin, które utrzymują się przez kilkanaście dni po oprysku.

Auksyny to roślinne hormony wzrostu, takie jak kwas indolilooctowy (IAA ) czy kwas indolilopirogronowy (IPA). Pobudzają wzrost komórek, wpływają na szybkość wydłużania się łodyg, indukują tworzenie się korzeni przybyszowych i włośników korzeniowych. Ponadto umożliwiają otwieranie się pąków liściowych, aktywizują enzymy, biorą udział w regulacji syntezy białek i RNA, a także opóźniają starzenie się komórek.

Gibereliny są zaliczane do regulatorów wzrostu i rozwoju roślin. Są odpowiedzialne za wychodzenie nasion ze stanu spoczynku i przyspieszają ich kiełkowanie. Odpowiadają za wzrost wydłużeniowy pędu, indukują kwitnienie i są odpowiedzialne za żywotność pyłku.

Aminokwasy są materiałem budulcowym wszystkich białek. Stanowią też produkty wyjściowe do biosyntezy ważnych hormonów. W naturalny sposób wzmacniają odporność i witalność roślin. W nawozach tworzą organiczne połączenia za składnikami pokarmowymi, zdecydowanie podnosząc ich przyswajalność przez rośliny.

Fitoaleksyny to substancje obronne wytwarzane przez roślinę miejscowo w razie zranienia, przechłodzenia czy też w odpowiedzi na atak patogenów. Ograniczają rozwój patogenów w roślinie. Są chemiczną bronią roślin wpływającą na ich odporność na infekcje. Spośród ok. 200 fitoaleksyn niektóre wykorzystywane są w rolnictwie jako insektycydy.

Jod jest składnikiem hormonów. Wpływa na tempo przemiany materii i zachęca pszczoły do zapylania kwiatów.

Poliaminy zapewniają prawidłowe funkcjonowanie aparatu genetycznego komórki. Są składnikami błon cytoplazmatycznych, korzystnie oddziałują na transport przez nie metabolitów, a także przeciwdziałają ich degradacji. Wśród wielu funkcji, które spełniają poliaminy w roślinach, do najciekawszych należy nadawanie kwiatom zapachu, który przyciąga owady zapylające.

Kwas alginowy jest składnikiem ścian komórkowych wielu alg. Zapewnia też świetną przyczepność nawozu do liści.

Mannitol to polihydroksylowy alkohol cukrowy. Jest substancją osmotycznie czynną. Zimą zapobiega zamarzaniu roślin – przeciwdziała powstawaniu kryształów lodu w komórkach, uniemożliwiając ich uszkodzenie.

Tomasz Sikorski

Lamina Vigor 55Lamina Power 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdziesz w ulotce informacyjnej do pobrania

 

Lamina_Power_i_Vigor_ulotka_A4_11_stronami
Ulotka  Lamina Power i Lamina Vigor