Nawożenie startowe zbóż

Zboża

Nawożenie startowe nawozami Microstar C2/PZ to ważny element agrotechniki zbóż w warunkach suszy.

Dobre wykorzystanie rezerw wody z zapasów zimowych może mieć kluczowe znaczenie dla wzrostu i plonowania kukurydzy i zbóż jarych. Rolnicy wciąż borykają się ze skutkami suszy, która trwa od 2015 r., kiedy pod koniec sierpnia deficyt wody według IU NG wynosił 260 mm, a 30 grudnia poziom wód w głównych rzekach Polski był najniższy od lat – np. w Warszawie poziom Wisły wynosił tylko 113 cm (dla porównania stan ostrzegawczy to 600 cm). Dlatego coraz większego znaczenia nabiera poprawa żyzności i sprawności biologicznej gleb oraz stosowanie łatwo dostępnych nawozów, które zapewnią roślinom rozwój silnego systemu korzeniowego od samego początku wegetacji, dzięki czemu lepiej będą pobierały składniki pokarmowe i wodę z głębszych warstw gleby. Nawozami poprawiającymi żyzność i sprawność biologiczną gleb są Rosahumus i Delsol, a nawozami, które zapewnią dobry start zbóż od wschodów, są Microstar PZ/PZ Max, które już od kliku lat z dużym sukcesem stosowane są przez rolników do nawożenia startowego kukurydzy, buraków cukrowych, rzepaku. Nowym nawozem, który w tym roku wprowadzany jest do sprzedaży, jest Microstar C2 przeznaczony do startowego nawożenia zbóż. Nawozy Microstar zawierają łatwo dostępny dla roślin fosfor z Technologią Ochrony Fosforu TPP (dzięki temu rośliny otrzymują go w prawie 100%), siarkę, azot i cynk, który stymuluje gospodarkę hormonalną roślin i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu, oraz mangan i miedź (Microstar C2) – najważniejsze dla zbóż mikroskładniki odpowiedzialne za wykorzystanie azotu i procesy biochemiczne. Nawozy Microstar są w pełni bezpieczne dla kiełkujących roślin zbóż, dlatego mogą być stosowane razem z nasionami podczas siewu.

Microstar C2 zawiera 45% P2O5, 3% MgO, 0,5% Cu i 0,5% Mn,

Microstar PZ zawiera 10% N, 40% P2O5, 11% SO3 i 2% Zn,

Microstar PZ Max 10% N, 50% P2O5, 5% SO3 i 2% Zn.

Nawozy mają postać mikrogranulatu (0,5–1 mm), całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. 1 kg nawozu zawiera ok. 1 mln mikrogranulek.

Rosahumus i Microstar – zalety stosowania

  • Zdecydowanie poprawiają wykorzystanie składników pokarmowych z gleby.
  • Zwiększają odporność zbóż na wiosenne chłody i suszę.
  • Stymulują wzrost systemu korzeniowego.
  • Zapewniają dobre zaopatrzenie w składniki pokarmowe nawet przy obniżonych dawkach nawozów mineralnych.
  • Poprawiają zdrowotność i plonowanie
    nawożonych roślin.

Dodatkowym atutem nawożenia startowego zbóż Microstarem C2 i Rosahumusem jest możliwość obniżenia normy wysiewu ziarna bez ryzyka spadku plonu.

Rosahumus - nawóz, który poprawia żyzność gleb
Rosahumus
Microstar C2
Microstar C2
Delsol
Delsol
Microstar PZ
Microstar PZ

                        Jak stosować Microstar C2/PZ w zbożach

Zboże

We Francji i we Włoszech, czyli w krajach, w których nawożenie startowe zbóż jest bardzo popularne, nawozy te stosowane są współrzędnie z ziarnem zbóż podczas siewu przy pomocy precyzyjnych dozowników do mikrogranulatu firm Startec, APV montowanych na różnego typu agregatach uprawosiewnych. Ponieważ w Polsce tego typu dozowniki nie są jeszcze zbyt popularne, nawozy Microstar C2/PZ i Rosahumus można stosować łącznie z ziarnem zbóż na dwa sposoby. W siewnikach mechanicznych nawóz stosujemy warstwowo na przemian z ziarnem zbóż. Przy normie wysiewu np. 150 kg ziarna, warstwę ziarna (50 kg) przesypujemy mieszanką nawozów Microstar PZ/PZ Max (7–10 kg) + Rosahumus (300–500 g) – nie mieszamy – potem sypiemy kolejną warstwę ziarna + Microstar i Rosahumus, a następnie trzecią warstwę ziarna + Microstar i Rosahumus. Nawozy te można także wymieszać z ziarnem zbóż bezpośrednio przed zasypaniem do siewnika w dawce 20 kg Microstaru C2/PZ + 0,5–1 kg Rosahumusu /100 kg ziarna zbóż. Taki sposób aplikacji Microstaru i Rosahumusu był wyjątkowo skuteczny w 2015 r., kiedy w całym kraju wystąpił duży deficyt wody. Dzięki stosowaniu Microstaru C2 razem z Rosahumusem podczas siewu zbóż jarych wiosną 2015 r. widzimy silniejszy rozwój systemu korzeniowego.

Wpływ stosowania nawożenia startowego nawozem Microstar na plonowanie pszenicy ozimej Sailor. IUNG , RZ D Osiny, 2015 r.

Plon w t/ha
Kontrola 9,75
Microstar PZ – 20 kg/100 kg nasion 11,48

Wpływ stosowania nawożenia startowego nawozami Microstar C2 i Rosahumus na plonowanie jęczmienia jarego P enguin. IUNG , RZ D Grabów, 2016 r.

Obiekt Plon w t/ha
Kontrola – pełne nawożenie NPK 5,10
Microstar C2 – 20 kg/ha + NPK 100% 5,38
Microstar C2 – 20 kg/ha + Rosahumus 1 kg/100 kg ziarna + NPK 100%, obniżona o 25% norma wysiewu ziarna 5,44
Microstar C2 – 20 kg/ha + Rosahumus 1 kg/100 kg ziarna + 50% PK, 100% N 5,46
Microstar C2 – 20 kg/ha + Rosahumus 1 kg/100 kg ziarna + 50% PK, 100% N, obniżona o 25% norma wysiewu ziarna 5,66
Na pierwszym planie pszenica jara Torridon nawożona Microstarem i Rosahumusem, w głębi pszenica ozima – mimo silnej suszy rośliny są w idealnej kondycji, a uzyskany plon wyniósł 8,8 t/ha – Chełmiec, 15.07.2015 r
Na pierwszym planie pszenica jara Torridon nawożona Microstarem i Rosahumusem, w głębi pszenica ozima – mimo silnej suszy rośliny są w idealnej kondycji, a uzyskany plon wyniósł 8,8 t/ha – Chełmiec, 15.07.2015 r
Na kolejnych zdjęciach: 1. Kontrola 2. Microstar C2 P2O5, MgO, Cu, Zn – 20 kg/100 kg nasion 3. Microstar C2 P2O5, MgO, Cu, Zn – 20 kg/100 kg nasion + Rosahumus – 1 kg/100 kg nasion
Na kolejnych zdjęciach:
1. Kontrola
2. Microstar C2 P2O5, MgO, Cu, Zn – 20 kg/100 kg nasion
3. Microstar C2 P2O5, MgO, Cu, Zn – 20 kg/100 kg nasion + Rosahumus – 1 kg/100 kg nasion
RZD Grabów – jęczmień jary Penguin siany razem z Microstarem C2 i Rosahumusem – nawozy wymieszane razem z ziarnem; widoczna różnica w rozwoju systemu korzeniowego w stosunku do kontroli
RZD Grabów – jęczmień jary Penguin siany razem z Microstarem C2 i Rosahumusem – nawozy wymieszane razem z ziarnem; widoczna różnica w rozwoju systemu korzeniowego w stosunku do kontroli
Pszenica jara Torridon nawożona Microstarem 30 kg + Rosahumus 3 kg/150 kg nasion/ha – Chełmiec, 15.07.2015 r
Pszenica jara Torridon nawożona Microstarem 30 kg + Rosahumus 3 kg/150 kg nasion/ha – Chełmiec, 15.07.2015 r
1. Siewnik Accord z zamontowanym agregatem uprawowym i dozownikiem do Microstaru firmy Startec 2. Przystawka do Microstaru firmy Startec zamontowana na agregacie uprawowym i siewniku
1. Siewnik Accord z zamontowanym agregatem uprawowym i dozownikiem do Microstaru firmy Startec
2. Przystawka do Microstaru firmy Startec zamontowana na agregacie uprawowym i siewniku

Krzysztof Zachaj