Nawożenie narzędziem poprawy jakości plonu

nawozy z alg morskichAby uzyskać zadowalający rezultat ekonomiczny, staramy się wyprodukować możliwie najwięcej, najwyższej jakości plonów. Coroczny, maksymalny w danych warunkach i technologii plon, jest możliwy do osiągnięcia przy utrzymaniu plantacji w bardzo dobrej kondycji przez cały sezon.

Wpływanie na plonowanie i jakość plonu

Do najważniejszych czynników można zaliczyć potencjał plonowania wynikający z kondycji roślin i prawidłowego wykształcenia organów, stopień odżywienia roślin we wszystkich fazach rozwojowych, odporność roślin na występujące sytuacje stresowe, zdrowotność plantacji czy dostępność wody.

Właściwe odżywianie roślin

Nie ulega wątpliwości, że racjonalne nawożenie musi być oparte na dobrej jakości nawozach doglebowych, a ich dawka powinna zależeć od zasobności gleby w składniki pokarmowe. Dlatego tak ważne jest wykonywanie analizy gleby, które powinno się zlecać przynajmniej co dwa lata. Koszt badania jest niewielki, a uzyskana wiedza pozwala na poznanie zasobności i niedoborów gleby, a tym samym ograniczenie kosztów produkcji. Co kilka lat warto też poszerzyć zakres badań o zawartość mikroelementów.

Poprawa właściwości gleby

Większość składników mineralnych występujących w glebie jest niedostępna dla roślin, dlatego tak istotne jest uruchamianie tych zasobów oraz uzyskanie odpowiedniej struktury gleby. Jako skuteczny sposób poprawy żyzności gleby i zwiększenia jej aktywności mikrobiologicznej jest stosowanie wapienno-magnezowych dodatków do nawozów. Przyczyniają się one do poprawy właściwości gleby.

Rola wapnia w poprawie właściwości gleby

Wapń wpływa na poprawę pH i korzystnie oddziałuje na strukturę gleby. Dodatek wysokoreaktywnego węglanu wapnia pochodzenia organogenicznego – Mezocalcu optymalizuje środowisko życia mikroflory. Napowietrza glebę i obniża jej kwasowość, a także stanowi zapas składników odżywczych dla roślin.

Takie dodatki do nawozów stymulują bioróżnorodność, zwiększają głębokość korzenienia się roślin – znacząco podnoszą żyzność gleby. Wynikiem ich działania jest znaczna poprawa struktury gleby, zmiana pH w strefie korzeniowej, wzrost magazynowania składników w kompleksie sorpcyjnym oraz zwiększona aktywność mikroorganizmów glebowych. W efekcie stosowania nawozów zawierających takie dodatki jest dobre odżywienie roślin, wzrost ich naturalnej odporności na choroby i szkodniki oraz na stresy wodne i termiczne.

Cechy nawozów doglebowych

Stosowane nawozy doglebowe powinny być wzbogacone o kompleksy wpływające na lepsze pobieranie i przetwarzanie azotu oraz o działaniu wspomagającym wzrost systemu korzeniowego oraz pobieranie fosforu i potasu. Przykładem takich kompleksów biostymulujących w nawozach granulowanych mogą być Physio+ i N Pro.

Braki składników pokarmowych

Nie zawsze wysoka zasobność składników w glebie oznacza właściwe zaopatrzenie roślin w substancje pokarmowe. Często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy roślinom brakuje jakiegoś składnika pomimo właściwego nawożenia. Dotyczy to na przykład okresowych niedoborów związanych z czynnikami środowiskowymi lub z chwilowym, zwiększonym zapotrzebowaniem na dany składnik. Dlatego nawożenie doglebowe powinno być uzupełnione racjonalnym dokarmianiem pozakorzeniowym tak, aby substancje pokarmowe trafiły na czas tam, gdzie są potrzebne. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie nawozów o działaniu biostymulującym.

Nawozy o działaniu biostymulującym

Są to nawozy uzyskane dzięki wysoko zaawansowanym technologiom, wykorzystujące nadzwyczajny potencjał alg morskich. Oprócz różnych składników zawierają aminokwasy, naturalną cytokininę i kompleks glicyna-betaina o bardzo silnym działaniu antystresowym.

Właściwości nawozów o działaniu biostymulującym

Glicyna-betaina wpływa także na poprawę wzrostu i funkcjonowania systemu korzeniowego przez efekt podobny do działania cytokinin (co poprawia efektywność pobierania wody i składników pokarmowych z gleby), a także intensyfikuje aktywność fotosyntezy.

Kompleksowe nawożenie roślin

nawozy z alg morskichSkład makro i mikroelementów w poszczególnych nawozach jest różny, uzależniony od potrzeb pokarmowych danej uprawy i fazy rozwojowej roślin. Nawozy algowe oparte na aminokwasach, wzbogacone substancjami bezpośrednio wpływającymi na mechanizmy życiowe roślin, wyróżniają się niezwykle szybkim tempem wchłaniania i wykorzystywania wprowadzanych przy okazji składników pokarmowych. Usprawniają także ich transport w roślinie.

Kompleksy wytwarzane na bazie alg

Dzieje się to przy niezwykle niskim zapotrzebowaniu na energię, co pozwala roślinie na zachowanie jej do innych celów, na przykład walki ze stresem czy intensywniejszego wzrostu. Wśród takich aktywnych kompleksów wytwarzanych na bazie alg występujących w nawozach przeznaczonych do płynnego odżywiania wymienić można np. Fertiactyl i Seactive.  Zastosowanie takiego kompleksowego nawożenia prowadzi do zwyżki plonu i poprawy wszystkich parametrów jakościowych.

Zbigniew Marek

Polecane artykuły: