Nawóz startowy dla rzepaku Microstar PZ/PMX

nawożenie rzepakuDobry start rzepaku od wschodów, silny rozwój systemu korzeniowego, gruba silna szyjka korzeniowa oraz odpowiednia ilość liści przed zimą mają decydujący wpływ na zimotrwałość uprawy rzepaku oraz wzrost roślin wiosną i dobre plonowanie. Dlatego też niezmiernie istotne jest zapewnienie roślinom rzepaku już jesienią (na starcie), dostatecznej ilości składników pokarmowych, szczególnie fosforu, potasu, cynku, siarki i boru.

Rola fosforu w uprawie rzepaku

Fosfor w uprawie rzepaku jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego, odpowiada za proces kwitnienia i wiązania nasion. Bardzo istotne jest, aby był on dostępny dla roślin rzepaku od momentu kiełkowania. Ogólna ilość fosforu w glebie (P2O5)jest stosunkowo duża – 2000 ppm (8000 kg/ha), ale fosforu przyswajalnego już tylko 150 ppm (600 kg/ha), a fosforu rozpuszczonego w roztworze glebowym (tego, który rośliny mogą pobrać) tylko 2 ppm (8 kg/ha). A zapotrzebowanie roślin na ten fosfor rozpuszczony w roztworze glebowym to 70-100 kg/ha rocznie.

Dostępność fosforu dla rzepaku

W okresie wschodów i początkowego wzrostu roślin rzepaku ozimego często jest sucho, a na przełomie września i października i występują jesienne przymrozki, co zdecydowanie ogranicza dostępność fosforu z gleby dla roślin, w wyniku czego następują poważne zaburzenia w jego pobieraniu, a w następstwie tego roślinom brakuje energii do wzrostu, rozwoju i syntezy chlorofilu. .

Pobieranie fosforu jest bardzo uzależnione od odczynu gleby i temperatury. Na glebach kwaśnych i w niskich temperaturach pobieranie fosforu jest najsłabsze. Ponadto fosfor jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie. Największa absorpcja fosforu przez korzenie następuje w warunkach bezpośredniego kontaktu strefy włośnikowej z jonami fosforu. W przypadku azotu odległość ta może wynosić nawet 2 cm.

Rola cynku w uprawie rzepaku

Cynk wpływa na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu młodych roślin rzepaku, kiedy różnicują się wszystkie organy – potencjalna wysokość roślin, ilość i długość łuszczyn oraz ilość nasion w łuszczynach, a więc wszystkie najistotniejsze z punktu widzenia rolnika parametry plonu.

Ponadto dobre zaopatrzenie od samych wschodów rzepaku w cynk zwiększa odporność roślin na jesienne przymrozki, poprawia mrozoodporność. Cynk wpływa także na lepsze wykorzystanie fosforu i azotu.

Rola boru w uprawie rzepaku

Bor z kolei jest składnikiem odpowiedzialnym za rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego oraz lotność pyłku i wiązanie nasion. Dlatego też proponujemy stosowanie nawożenia startowego nawozem Microstar PZ/PMX wraz z siewem nasion.

Startowe nawożenie rzepaku

Wprowadzenie nawozu Microstar do agrotechniki rzepaku najlepiej połączyć z całkowitą rewolucją w agrotechnice i siewem nasion w szerokie rzędy co 45 cm, a w rzędzie co 6-12 cm. Wymaga to zamiany w siewniku do buraków tarczy wysiewającej nasiona buraków na tarczę do nasion drobnych. Przy takim siewie obsada roślin wynosi ok. 30-33 szt./m2 a ilość wysiewnych nasion to tylko 1,6-1,8 kg/ha. Tak siany rzepak lepiej się krzewi, wytwarza grubą i silną szyjkę korzeniową, więcej silnych pędów bocznych i zdecydowanie więcej łuszczyn.

W gospodarstwach wyposażonych w siewniki pneumatyczne do zbóż i rzepaku np. firmy Horsch można zastosować tylko nawóz startowy Microstar PZ łącznie z nasionami rzepaku.Ten sposób aplikacji wymaga bardzo dokładnego wymieszania Microstaru PZ z nasionami przed wsypaniem do zasobnika oraz wymiany rotora dozującego z 3 na23 lub 33 kg.

Uwaga:

  • Microstar PZ to jedyny nawóz w postaci mikrogranulatu, który możemy zmieszać w zbiorniku dozującym razem z nasionami, bez jakiegokolwiek ryzyka uszkodzeń nasion rzepaku.

Skład nawozu startowego

Microstar PZ zawiera 10%N, 40%P2O5, 2% Zn oraz siarkę. Microstar PMX zawiera 10%N,38% P2O5,3% MgO oraz mikroelementy B, Cu, Fe, Mn, Zn. Nawóz ma postać mikrogranulatu (0,5-1 mm) całkowicie rozpuszczalnego w wodzie, a 1 kg nawozu zawiera ok. 1.000.000 mikrogranulek nawozu. Fosfor w nawozie występuje w postaci połączeń organicznych, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny dla nasion i kiełków roślin oraz dostępny dla roślin prawie w 100% niezależnie od odczynu gleby.

Korzyści z nawożenia precyzyjnego rzepaku

Precyzyjne dozowanie nawozu wraz z siewem nasion w dawce 20-30 kg/ha pozwala obniżyć dawki fosforu o 50%. Dodatkowo wysoka zawartość cynku zwiększa odporność roślin na jesienne chłody oraz poprawia wykorzystanie fosforu i azotu z gleby. Bardzo korzystna jest także zawartość siarki, która jest niezbędna do budowy aminokwasów siarkowych, tj. metioniny, cysteiny, tryptofanu. Dlatego też jest ona niezbędna do właściwego wykorzystania nawozów azotowych.

Dzięki temu rośliny od kiełkowania nasion rozwijają się prawidłowo, są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak np. susza, chłody, nadmiar wody oraz glebowe tj. kwaśny odczyn gleby, złe stosunki wodno-powietrzne. W dalszym etapie rozwoju rośliny korzystają już z fosforu podanego rzutowo na całą powierzchnię pola.

siew rzepaku nawożenie precyzyjne

Wymagania glebowe

Rzepak wymaga gleb w dobrej kulturze, o prawidłowej strukturze gruzełkowatej, zasobnych w próchnicę. Dlatego też w regionach, gdzie przeważają uproszczone płodozmiany z przewagą roślin zbożowych oraz nie stosuje się obornika, warto zastosować nawozy poprawiające żyzność gleb:

  • Rosahumus – zawierający 85% kwasów humusowych, potas i żelazo poprawiający stosunki wodno powietrzne w glebie, strukturę gruzełkowatą oraz wykorzystanie zastosowanych nawozów mineralnych.
  • Delsol – nawóz stymulujący rozwój w glebie bakterii Pseudomonas Putidia, które wpływają dodatnio na rozwój sytemu korzeniowego oraz pobieranie fosforu przez rzepak i aktywizują życie biologiczne gleby.

Delsol zwiększa transformację związków siarki w przyswajalne przez rośliny siarczany, co jest szczególnie istotne w uprawie rzepaku. Ponadto nawóz ten stymuluje mechanizmy obronne roślin chroniąc ich korzenie przed atakami czynników chorobotwórczych. Oprysk Rosahumusem (3-6 kg/ha) najlepiej połączyć z Delsolem w dawce 1-2L/ha. Oprysk można wykonać przed siewem nasion, po siewie oraz we wczesnych fazach wzrostu rzepaku – wtedy stosujemy obniżoną dawkę Rosahumusu 250g/ha + 1L Delsolu.

Do podstawowego, przedsiewnego nawożenia rzepaku jesienią polecamy Rosafert 5-12-24-3 + mikro oraz 33,5% siarki.

Nawożenie startowe rzepaku – efekty

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

nawożenie rzepaku
Microstar + Rosahumus – Piaski, 13.09.2011 r.
nawóz startowy
Microstar PZ + Rosahumus – Piaski, 5.10.2012 r.
siew rzepaku
Microstar + Rosahumus + NPK
siew rzepaku
Po pierwszym jesiennym ochłodzeniu zaobserwowano na kontroli, przy siewie tradycyjnym i pełnym nawożeniu NPK zahamowanie wzrostu i zablokowanie pobierania składników pokarmowych.

Rzepak ozimy nawożenie startowe

nawóz startowy
Piaski 12.06.2012 r. Z lewej strony roślina rzepaku siana w szerokich rzędach, nawożona Microstarem PZ i Rosahumusem, z prawej kontrola, siew tradycyjny bez Microstaru PZ i Rosahumusu. Różnica w pokroju widoczna gołym okiem.
siew rzepaku ozimego
Rzepak siany w szerokie rzędy z Rosahumusem i Microstarem, Piaski 12.06.2012 r.
rzepak szerokie rzędy
Rzepak siany w szerokie rzędy z Rosahumusem i Microstarem PZ, Piaski 13.07.2012 r.

Wyniki doświadczenia

Wpływ technologii siewu i stosowania nawozów Microstar PZ i Rosahumus na plonowanie rzepaku odmiany Domino, Piaski 2012 r.

Technologia siewu                         System nawożenia  przedsiewnego Plon  kg/ha
Siew tradycyjny rozstawa rzędów  22cm  -3,3 kg nasion/ha NPK S -32-60-180-12 2.895
Siew nasion w szerokie rzędy 45cm,1,8kg nasion/ha NPKS + Microstar PZ 25 kg/ha 3.335
Siew nasion w szerokie rzędy 45cm,1,8kg nasion/ha NPKS + Rosahumus 5 kg /ha 3.680
Siew nasion w szerokie rzędy 45cm,1,8kg nasion/ha NPKS + Rosahumus 5 kg/ha + Microstar PZ 30 kg/ha 4.195

 

Dozowniki do nawozu startowego

Przy zakupie nawozu Microstar PZ istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia lub kupna w promocyjnych cenach precyzyjnego dozownika do nawozu firmy Delimbe. Dozownik ten jest prosty w montażu na siewniku. Posiadamy dozowniki 4, 6 i 8 rzędowe.

dozownik nawożenie precyzyjne nawóz startowy

Opłacalność stosowania nawozu Microstar jest szczególnie wysoka w okresie wysokich cen nawozów, zwłaszcza fosforowych, a taka sytuacja ma miejsce obecnie oraz przy zmiennych warunkach pogodowych, niekorzystnych dla wegetacji roślin uprawnych.

Nasiona rzepaku i Microstar PZ można razem stosować w zbiorniku dozującym siewnika Horsch, Dokładne wymieszanie nawozu przed wsypaniem do zbiornika zapewnia równomierny wysiew nasion i nawozu.

siew rzepaku

precyzyjny siew rzepaku ozimego

agrotechnika uprawy rzepaku ozimego
Siew rzepaku z nawozem Microstar PZ, Nowe Żochowo k. Płocka. Przy siewie rzepaku razem z Microstarem PZ obsada roślin wynosi 52 rośliny /m2.

Uwaga:

  • Microstar PZ to jedyny nawóz w postaci mikrogranulatu, który możemy zmieszać w zbiorniku dozującym razem z nasionami, bez jakiegokolwiek ryzyka uszkodzeń nasion rzepaku.

Nawożenie startowe – jak zacząć?

Szczegółowych informacji na temat technologii nawożenia rzepaku Microstarem PZ udzielają:

  • Piotr Murat – 502/352-750
  • Marcin Dębiński – 509/165-927
  • Mariusz Kaliszewski – 695/946-196
  • Maciej Bachorowicz -500/288-165
  • Tomasz Mikołajczak – 601/636-711
  • Tomasz Kozłowski – 512/821-635

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

magazyn - doradca rolniczy