Nawóz cynkowy Zinc 750

Zinc 750 Cynk jest istotnym mikroelementem w przypadku wielu gatunków upraw rolniczych. Ponieważ polskie gleby wykazują deficyt tego składnika, warto jest mieć ten mikroelement na uwadze. Dobrym rozwiązaniem w przypadku wystąpienia niedoborów cynku jest zastosowanie płynnego koncentratu nawozowego  Zinc 750.

Skuteczność Zinc 750

Zinc 750 zawiera aż 600 g cynku w 1 litrze. Nawóz skutecznie likwiduje niedobory cynku i poprawia zdrowotność roślin, zapobiega występowaniu chloroz i przedwczesnemu opadaniu liści. Zastosowanie nawozu cynkowego Zinc 750 zwiększa odporność upraw na wiosenne chłody i uszkodzenia mrozowe. Produkt wpływa korzystnie na wytwarzanie chlorofilu oraz witaminy B, C i P.

Wyniki badań

Rezultaty przeprowadzonych doświadczeń w latach ubiegłych w uprawie ziemniaka i kukurydzy potwierdzają korzystny wpływ produktu na wysokość otrzymanego plonu.

Zinc 750 doświadczenie kukurydza
Wpływ stosowania Zinc 750 na plon kukurydzy uprawianej na ziarno (w %)  2005-2007 r.

 

Zinc 750 doświadczenie ziemniak
Wpływ stosowania Zinc 750 na plon ziemniaków i jego strukturę w % – 2004 r

Dawki i terminy stosowania nawozu Zinc 750

W zależności od uprawy dawka nawozu wynosi od 0,5 do 1 l/ha.

W uprawie kukurydzy nawóz należy stosować w fazie 4-8 liści, w przypadku silnego niedoboru zabieg powtórzyć 2-3 tygodnie później.

Zastosowanie Zinc 750 zaleca się również w uprawie chmielu. Nawóz stosuje się po osiągnięciu przez roślinę wysokości 1/3 konstrukcji nośnej i 2-3 tygodnie później.

W uprawie ziemniaka Zinc stosujemy po pełnych wschodach oraz przed zwarciem międzyrzędzi.

Polecane artykuły: