Nawóz borowy nowej generacji – Rheobor

Bor jest jednym z najważniejszych mikroelementów biorących udział w funkcjonowaniu organizmu roślinnego. Pierwiastek ten odpowiada m.in. za transport związków organicznych (głównie cukrów) w łyku, wzrost łagiewki pyłkowej i lotność pyłku, kwitnienie i zawiązywanie owoców. Bor wpływa także na gromadzenie się cukrów w korzeniach buraków cukrowych oraz wiele innych procesów biochemicznych zachodzących w roślinie.

Do tej pory w Polsce dostępne były 2 grupy nawozów borowych: boroetanoloamina oraz octaboran sodu. Rheobor to nawóz borowy nowej generacji, który dzięki swoim właściwościom jest wchłaniany przez roślinę w jedyne 2 godziny po aplikacji.

Nawóz borowy Rheobor

nawóz borowy nawożenie rzepakuRheobor jest nawozem borowym nowej generacji opracowanym przez belgijską firmę ROSIER. Bor w tym nawozie występuje w postaci boranu wapnia, który jest naturalnym składnikiem naszej planety. Nawóz ten występuje w formie stężonej zawiesiny refluidalnej. Jest to pierwszy w Polsce nawóz borowy zawierający bor w tej unikalnej postaci (w momencie pobrania boru uwalniany jest dwutlenek węgla wykorzystywany w procesie fotosyntezy).

Proces mikronizacji

Surowce używane do produkcji tego nawozu poddawane są procesowi mikronizacji w wyniku czego powstają mikrocząsteczki nawozu o wielkości ok. 2 µm. Dla porównania aparat szparkowy (stomata) ma wielkość 5-10 µm.

Na 1mm2 liścia występuje (na dolnej stronie) 50-150 aparatów szparkowych. Rheobor jest w pełni bezpieczny dla roślin, środowiska i ludzi.

Działanie nawozu borowego Rheobor

Ten nawóz borowy nowej generacji nie powoduje fitotoksyczności oraz wykazuje przedłużone działanie w roślinie. Pobierany jest przez liście w ciągu 2 godzin od zabiegu. Po wniknięciu do rośliny ulega dysocjacji do jonów B+++, OH-, Ca++, dzięki czemu wszystkie składniki są wykorzystywane w metabolizmie roślin.

Szczególnie korzystna dla roślin jest zawartość łatwo dostępnego wapnia, który rośliny wykorzystują do budowy ścian komórkowych. Wapń reguluje także aktywność aparatów szparkowych, dzięki czemu rośliny pobierają więcej dwutlenku węgla niezbędnego do procesu fotosyntezy.

Stosowanie nawozu Rheobor

Rheobor polecamy stosować w dawce 2-3 L/ha, 1-2razy w sezonie w zależności od deficytu boru i rodzaju uprawianej rośliny.

Skuteczność nawozu borowego Rheobor

Badania polowe wykonane w IHAR O. Bydgoszcz na burakach cukrowych wykazały wysoką skuteczność nawozu w poprawie wysokości i jakości plonów. Plon korzeni po zastosowaniu 2x3L nawozu wzrósł o ponad 8,5%, a plon cukru prawie o 10%. Wzrosła także zawartość cukru w korzeniach nawożonych buraków.