Naturalne mechanizmy obronne roślin

wschody buraków cukrowychKażdy rodzaj uprawy wymaga od plantatorów użycia w procesie produkcji nawozów i środków ochrony roślin. Warto się jednak zastanowić nad efektywnością wybranych rozwiązań. Należy pamiętać, że każdy zastosowany środek ochrony roślin powoduje chwilowe zaburzenia w metabolizmie roślinnym (wyróżnienie w tekście). Co zatem zastosować, aby uzyskać zamierzony cel a jednocześnie podejmować działania, które nie będą miały negatywnego wpływu na jakość produkowanej żywności i środowisko naturalne?

Racjonalne nawożenie

Zgodnie z zasadami integrowanego sposobu nawożenia i ochrony roślin powinniśmy skłaniać się w kierunku wykorzystania naturalnych, biologicznych i fizjologicznych mechanizmów obronnych roślin. Aby osiągnąć ten cel należy w produkcji zastosować preparaty o wielokierunkowym działaniu. Na uwagę zasługują nawozy, które dostarczają składników pokarmowych przy jednoczesnym stymulowaniu naturalnych procesów metabolicznych, podnosząc tym samym odporność roślin na ataki patogenów.

Nawozy stymulujące odporność roślin

Na rynku znajduje się duża liczba nawozów dolistnych, środków wspomagających wzrost i stymulujących odporność na choroby. Niestety tylko niewielka ich liczba posiada wiarygodne, potwierdzone badaniami jednostek naukowych opinie i zalecenia praktycznego zastosowania. Znane są powszechnie nawozy zawierające związki fosforynowe, związki krzemu, magnezu, miedzi, wapnia czy jonów srebra.

Viflo Cal S – efektywne nawożenie i wsparcie ochrony roślinviflo_cal_s

Jednym z dostępnych na rynku nawozów dolistnych jest VIFLO CAL S, który jest koncentratem nawozowym do dokarmiania roślin wapniem i nanocząsteczkami srebra, stymulujący naturalne mechanizmy obronne roślin przed chorobami. Nawóz zawiera 6% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie i łatwo przyswajalnego przez rośliny oraz 25 ppm nanosrebra. Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to pierwszy polski nawóz zawierający unikalne połączenie wapnia i srebra w technologii Nano (mikrocząsteczek). Zawarte w nawozie nanocząsteczki srebra przyśpieszają pobieranie i przemieszanie jonów wapnia w roślinie, co chroni rośliny przed zaburzeniami fizjologicznymi. Ponadto nanocząsteczki srebra zapewniają dodatkowo ochronę przed chorobami grzybowymi oraz aktywizują fotosyntezę, oddychanie, pobieranie i transport składników pokarmowych. W uprawie buraków cukrowych zaleca się stosowanie dawki 3 l/ha w 300-400 litrach wody. Zabieg należy wykonać w okresie intensywnego wzrostu buraków i infekcji chwościka (Cercospora beticola). VIFLO CAL S można stosować w mieszaninach z konwencjonalnymi środkami ochrony.

Badania naukowe skuteczności Viflo Cal S

W prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie doświadczeniach badano wpływ nawozu VIFLO CAL S na wysokość i jakość plonu oraz parametry aktywności fizjologicznej buraków cukrowych. Zastosowano 3 x 3 l/ha nawozu VIFLO CAL S w okresie największego zagrożenia plantacji chorobami grzybowymi (lipiec-sierpień). Uzyskane wyniki potwierdzają pozytywny wpływ nawozu na ograniczenie porażenia liści buraków cukrowych chwościkiem. Zdrowe, w dobrej kondycji liście gwarantują optymalny przebieg procesu fotosyntezy. Stosowanie preparatu VIFLO CAL S jest porównywalne ze skutecznością konwencjonalnych fungicydów. Łączne stosowanie nawozu VIFLO CAL S wraz z fungicydem wpływa pozytywnie na podniesienie efektywności zabiegu, co przekłada się na wysokość i jakość uzyskanego plonu.

  • Wpływ nawozu VIFLO CAL S na wysokość plonu korzeni buraków cukrowych, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, 2013

viflo cal s plon korzeni

  • Wpływ nawozu VIFLO CAL S na ilość cukru w plonie buraków cukrowych, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, 2013

viflo cal s a ilośc cukru w plonie buraków cukrowych

  • Wpływ nawozu VIFLO CAL S na średnią wytworzoną masę świeżych liści buraków cukrowych, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, 2013

viflo cal s a średnia masa świeżych liści buraków cukrowych

  • Wpływ nawozu VIFLO CAL S na fotosyntezę liści buraków cukrowych w drugim dniu po oprysku [μmol CO2 m-2 s-1], Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, 2013

viflo cal s a fotosynteza liści buraków cukrowych

Podczas fotosyntezy produkowane są w liściach cukry, które następnie transportowane są do korzeni.

  •  Wpływ nawozu VIFLO CAL S na zawartość chlorofilu w liściach buraków cukrowych w drugim dniu po oprysku [mg/g-1 św. m], Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, 2013

viflo cal s a chlorofil w liściach burkaów cukrowych

Wysoka zawartość chlorofilu w liściach wskazuje na duży potencjał do fotosyntezy i akumulacji cukru.

 

Artur Kozera