Mission 200 SL i ACTIV 5 w tandemie – desykacja na 5

W nowoczesnych technologiach uprawy ziemniaka jadalnego niszczenie naci jest zabiegiem bardzo ważnym, ponieważ wiąże się zarówno z poprawą jakości zbioru, jak i zdrowotności bulw. Dlatego też plantatorzy na tym końcowym etapie produkcji decydują się na wykonanie desykacji, która zarazem ułatwia i przyspiesza zbiór.

 

W jakim celu wykonujemy desykację?

Celem desykacji jest niszczenie jeszcze zielonych nadziemnych części roślin, tj. liści i pędów określanych ogólnie jako nać. Niewątpliwie wykonanie tego zabiegu na plantacjach uprawnych wpływa w bezpośredni sposób na prawidłowe przygotowanie roślin do zbioru, ponieważ przyspiesza oraz wyrównuje dojrzałość zbiorczą zarówno nasion, jak i bulw. Pośrednio natomiast zmniejsza nakłady energii i robocizny ze względu na ułatwioną i bezproblemową pracę maszyn zbierających. Dodatkową zaletą desykacji jest zmniejszenie stopnia porażenia ziemniaków przez choroby wirusowe oraz grzybowe, np. zarazę ziemniaka czy rizoktoniozę. Zabieg zwiększa także odporność bulw na uszkodzenia, ponieważ zniszczenie naci oraz występujących chwastów prowadzi do obsychania ziemi w redlinach, co powoduje lepsze nagrzewanie gleby i bulw (wyższa temperatura gleby to mniejsze uszkodzenie bulw przy zbiorze). Poprawa stanu dojrzałości technologicznej skórki i jej skorkowacenie sprawia, że bulwy stają się odporniejsze na stłuczenia i obicia.

Wybór desykantu

Na rmissionynku jest niewiele preparatów przeznaczonych do desykacji naci ziemniaka. Najliczniejszą grupę reprezentują środki oparte na dikwacie. Dotychczas używanym przez plantatorów produktem do desykacji plantacji rzepaku, bobiku, łubinu i grochu oraz niszczenia wtórnego zachwaszczenia chwastów w tych uprawach był Reglone 200 SL. Wykaz zarejestrowanych środków przeznaczonych do desykacji oraz niszczenia chwastów powiększył się o produkt Mission 200 SL. Substancją aktywną tego preparatu jest – tak samo jak w przypadku Reglone 200 SL – dikwat. Jest to związek kontaktowy, który wykazuje bardzo szybkie działanie – pierwsze objawy obserwuje się po paru godzinach od wykonania zabiegu.

Mission 200 SL jest przeznaczony do niszczenia naci ziemniaka, desykacji rzepaku oraz wtórnego zachwaszczenia. Głównym czynnikiem, który decyduje o powodzeniu desykacji, jest właściwy stan roślin, czyli muszą one mieć odpowiedni turgor. Dlatego też zalecane jest, aby zabieg tym preparatem był wykonywany w godzinach porannych lub popołudniowych.

Dlaczego warto dodać Activ 5 do mieszanki desykacyjnej?

ACTIV5_packshot_5LDikwat powoduje tylko wysuszenie czy też defoliację całych roślin bądź ich części. Jednak niektóre rośliny uprawne, takie jak strączkowe, rzepak czy ziemniak, ze względu na swoją budowę potrzebują innego zabezpieczenia oraz swego rodzaju wspomagacza. Dla podniesienia efektywności zabiegu desykacji odpowiednią dawkę Mission 200 SL należy połączyć z adiuwantem. Idealnym rozwiązaniem trudności, jakie można napotkać przy sporządzaniu cieczy roboczej, tj. nieodpowiednie pH, napięcie powierzchniowe, nieodpowiednie pokrycie liści cieczą użytkową, jest preparat Activ 5. Produkt Activ 5 wykazuje wszechstronne działanie w przygotowywaniu cieczy użytkowej oraz technice opryskiwania.

Zakwasza on wodę oraz homogenizuje mieszanki zbiornikowe, tym samym zapobiega zatykaniu dysz oraz poprawia kąt rozpylania cieczy użytkowej. Preparat, dzięki kolorymetrycznemu wskaźnikowi pH, pomaga w precyzyjnym określeniu odczynu cieczy wody i dopasowaniu pH cieczy roboczej do wymagań środków w mieszance zbiornikowej.

Activ 5 zdecydowanie zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy, znoszenie przez wiatr oraz straty spowodowane parowaniem i spływaniem. zapewnia także równomierne pokrycie opryskiwanej powierzchni i spowalnia proces parowania kropli cieczy, tym samym zwiększa penetrację substancji aktywnych. Dzięki takim właściwościom Activ 5 poprawia skuteczność preparatu Mission 200 SL oraz zwiększa efektywność wykonywanej desykacji na plantacji uprawnej ziemniaka czy rzepaku.

Jak zastosować Mission 200 SL?

W przypadku preparatu Mission 200 SL w uprawie ziemniaka maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego stosowania wynosi 2–3 l/ha przy ilości cieczy użytkowej 400–600 l. Wyższa dawka jestzalecana na zwarte łany roślin oraz wyrośnięte rośliny. W trakcie okresu wegetacyjnego ziemniaków można wykonać 2 zabiegi w odstępie czasu 2–6 dni w dawce 2 l/ha. Natomiast zalecana dawka preparatu Activ 5 w połączeniu z produktem Mission 200 SL to stężenie od 0,1% do 0,25% – w zależności od twardości wody, w okresie intensywnego wzrostu roślin.

Kiedy desykować?

Wyznaczenie optymalnego terminu zabiegu desykacji dla plantatorów może być trudne. Uwarunkowane jest ono bowiem kilkoma podstawowymi czynnikami, a mianowicie: technologią uprawy, długością okresu wegetacji, fazą rozwojową rośliny oraz warunkami hydrotermalnymi, jakie panowały w okresie wegetacji. Najlepszym terminem do wykonania desykacji jest początek starzenia się roślin ziemniaka, charakteryzujący się żółknięciem liści w skali fenologicznego wzrostu jako faza BBcH 90. Najlepsze efekty desykacji można osiągnąć, wykonując zabieg preparatem Mission 200 SL z Active 5 mniej więcej 3 tygodnie przed planowanym zbiorem. Na plantacjach nasiennych ziemniaka zaleca się, aby zabieg wykonać około 2 tygodni po głównym locie mszyc, które są wektorami chorób wirusowych. Podsumowując, desykacja przeprowadzona za pomocą preparatu Mission 200 SL oraz Activ 5 dobrze przygotowuje plantację ziemniaków do zbioru, który niewątpliwie jest łatwiejszy i krótszy, a dodatkowo straty oraz uszkodzenia są minimalne. zastosowanie Activ 5 do zabiegu zapewnia gwarancję dokładnej penetracji, wchłaniania oraz pokrycia roślin cieczą użytkową.

 

Karolina Felczak