Mineralizacja resztek pożniwnych

Mineralizacja resztek pożniwnych. Resztki pożniwne pozostałe po zbiorze rośliny uprawnej są źródłem cennych składników pokarmowych. Można przyjąć, że z jednego hektara mamy do dyspozycji około 30 kg N, ponad 10 kg P2O5, 60 kg K2O i blisko 20 kg CaO. Do tego dochodzą także inne składniki, w tym mikroelementy.

O stopniu udostępnienia uprawom tych składników decyduje proces mineralizacji, w którym kluczową rolę odgrywają mikroorganizmy glebowe – ich ilość i aktywność. Jako rolnicy możemy wspomóc bezpośrednio ten proces. Naszym głównym celem jest dążenie do szybkiego zmniejszenia niekorzystnego stosunku C:N. Docelowo powinien wynosić 10:1 (właśnie w takich warunkach uwolnimy największą ilość składników pokarmowych).

Jak ten cel osiągnąć? Warto zastosować technologię rozkładu resztek pożniwnych proponowaną przez Agrosimex. „Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”. W jej skład wchodzą trzy produkty, których synergia działania pozwala efektywnie podnieść żyzność naszego pola przed zasiewem roślin następczych.agrosimex_resztki pożniwne

Po pierwsze: nawóz azotowy

resztki pożniwne mineralizacja słomy azot-

Pierwszy z produktów to azot. Dostarczenie tego pierwiastka w ilości ok. 30–50 kg/ha stanowi pierwszy podstawowy krok na drodze do uzyskania węższego stosunku C:N. To właśnie azot podany w formie nawozu mineralnego będzie zapleczem pokarmowym dla mikroorganizmów glebowych.

Po drugie: kwasy humusowe

resztki pożniwne mineralizacja słomy rosahumus

Drugim ogniwem technologii jest dostarczenie kwasów humusowych, których bardzo duże ilości znajdują się w produkcie Rosahumus. Kwasy te, nazywane przez niektórych „czarnym złotem”, stanowią podstawowy element próchnicy glebowej. Niestety występują w naszych glebach w ograniczonych ilościach.

Zastosowanie Rosahumusu w dawce 1 kg/ha wpływa dodatnio na aktywność mikroorganizmów glebowych, m.in. z rodzaju: Azotobacter, Nitrosomonas, Pseudomonas i Bacillus. Uczestniczą one w przemianie materii organicznej do związków mineralnych. Rosahumus to także magazyn glebowy mineralnych form składników pokarmowych. To właśnie kwasy humusowe są w stanie zatrzymać je (zmagazynować) w taki sposób, aby stanowiły pokarm dla młodych roślin.

Po trzecie: biologiczny regenerator gleby

mineralizacja słomy Delsol

Trzecim produktem domykającym całość technologii jest biologiczny regenerator gleby – Delsol – polecany w dawce 1 l/ha.

Zawarte w nim bakterie z rodzaju Pseudomonas putida i Pseudomonas fluorescens nie tylko wzbogacają mikroflorę gleby, ale też aktywnie wspomagają proces mineralizacji. Przykładem ich aktywności jest działanie ograniczające rozwój grzybów chorobotwórczych roślin uprawnych, tj. Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Phoma, Botrytis, Aphanomyces, Verticillium.

Bakterie z rodzaju Pseudomonas produkują również związki wpływające na rozwój korzeni roślin uprawnych oraz wspomagające ich ochronę przed infekcją grzybów chorobotwórczych. Delsol to także źródło pokarmu dla organizmów żyjących w glebie.

Stosując technologię „Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego” składającą się z trzech produktów: nawozu azotowego, Rosahumusu i Delsolu podnosimy efektywność mineralizacji, a co za tym idzie – żyzność gleby. Tak przygotowana gleba będzie najlepszym stanowiskiem dla kolejnych upraw.