Microstar PZ na start

Microstar PZ na start

Fosfor w uprawie wszystkich gatunków rolniczych jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego i organów generatywnych. Często jednak w okresie wschodów i początkowego wzrostu kukurydzy jest zimno, występują wiosenne przymrozki, co zdecydowanie ogranicza dostępność fosforu i powoduje zahamowanie wzrostu roślin.

Aby zapewnić odpowiednie odżywienie roślin od początku wegetacji, warto zastosować nawożenie startowe nawozem Microstar PZ/PZ Max wraz z siewem nasion. Microstar PZ zawiera 10% N, 40% P2O5, 2% Zn oraz siarkę, a Microstar PZ Max 12% N, 50% P2O5, 2% Zn oraz siarkę. Nawozy mają postać mikrogranulatu całkowicie rozpuszczalnego w wodzie.

Microstar PZ
Microstar PZ

Dostępny w 100%

Fosfor w obu nawozach występuje w postaci połączeń organicznych z kwasami humusowymi, dzięki czemu jest dostępny dla roślin w 100%, niezależnie od odczynu gleby. Dozowanie nawozu wraz z siewem nasion w dawce 20–30 kg/ha pozwala obniżyć dawki fosforu o 40–60 kg/ha. Dodatkowo wysoka zawartość cynku zwiększa odporność roślin na wiosenne chłody oraz wykorzystanie fosforu z gleby. Dzięki temu rośliny od kiełkowania nasion rozwijają się prawidłowo, są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. suszę, chłody, nadmiar wody, oraz glebowe, np. kwaśny odczyn gleby, złe stosunki wodno-powietrzne. W dalszym etapie rozwoju rośliny korzystają już z fosforu podanego rzutowo na całą powierzchnię pola.

Dozownik w promocji

Wprowadzenie do systemu nawożenia nawozu Microstar PZ pozwala na osiągnięcie większych plonów, nawet w warunkach ograniczenia zalecanych dawek fosforu do 75%. W sytuacji stosowania nawozu Microstar PZ redukcja dawki fosforu do 25% rekomendowanej ilości pozostaje bez wpływu na poziom plonu. Przy zakupie nawozu Microstar PZ/PZ Max istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia lub kupna na preferencyjnych warunkach dozownika do nawozu firmy Delimbe lub APV.

Nawożenie zlokalizowane nawóz standardowy / Nawożenie ultrazlokalizowane
Nawożenie zlokalizowane nawóz standardowy / Nawożenie ultrazlokalizowane

Wpływ stosowania nawozu Microstar PZ na rozwój systemu korzeniowego kukurydzy w fazie 5–6 liści (BBCH 15–16). Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2012 r.

Wariant nawożeniowy Długość systemu korzeniowego w cm/roślinę
NPK 864
30 M + NPK 1293
20 M + NPK 1196
20 M + N 70% PK 1183
20 M + N 50% PK 1160
30 M + N 25% PK 1362

Wpływ stosowania nawozu Microstar PZ przy różnych poziomach nawożenia mineralnego na plonowanie kukurydzy. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2012 r.

Wariant nawożeniowy Plon w t/ha Zwyżka plonu w kg
NPK 12,69 0
30 M + NPK 13,25 560
20 M + NPK 13,45 760
20 M + N 70% PK 13,21 520
20 M + N 50% PK 12,70 10
30 M + N 25% PK 12,50 -190

Wpływ stosowania nawozu Microstar PZ na plonowanie dwóch odmian kukurydzy uprawianej na ziarno. IHAR Radzików, 2011 r. Plon w dt/ha przy wilgotności ziarna 15%.

Wpływ stosowania nawozu Microstar PZ na plonowanie dwóch odmian kukurydzy uprawianej na ziarno. IHAR Radzików, 2011 r. Plon w dt/ha przy wilgotności ziarna 15%.

 Krzysztof Zachaj