Mechanizm powstawania strat azotu w glebie – Wideo

pole ziemniakówZastosowanie nieodpowiedniej formy azotu wiosną może spowodować straty tego składnika na skutek powstawania gazowego amoniaku. Ilość powstałego amoniaku oraz straty azotu są uzależnione od pH gleby, temperatury i wiatru po zastosowaniu nawozów.

Z filmu dowiedzą się Państwo:

  • Jak zapobiec powstawaniu strat azotu w glebie?
  • W jaki sposób dochodzi do powstawania strat azotu?

Mechanizm powstawania strat azotu w glebie


Polecane artykuły: