Lepsze nawodnienie roślin

Dostępność wody to podstawowy czynnik determinujący plon. Tym bardziej warto sięgać po rozwiązania pozwalające zapewnić jej optymalne wykorzystanie przez rośliny. Jakie?

Piotr Barański

Jednym ze sposobów na lepsze nawodnienie roślin, z wykorzystaniem zarówno systemów nawadniania, jak i wody opadowej, jest zastosowanie nowoczesnych preparatów poprawiających uwilgocenie gleby w strefie korzeniowej. Dzięki nim woda szybciej wsiąka i jest dłużej dostępna dla roślin. Przykładem takiego rozwiązania jest Aqualink. Ten preparat pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę i koszty nawadniania.

Jak działa Aqualink

Zachowanie się wody w glebie nie jest ani proste, ani przewidywalne. Kropla, w zależności od podłoża, ma różną dynamikę przenikania (co obrazuje schemat). Aqualink to jedno z najnowszych rozwiązań na rynku, pozwalających zoptymalizować wykorzystanie wody przez rośliny. Specjalna formulacja surfaktantu niejonowego dzięki jego mechanizmowi działania sprawia, że produkt jest kompatybilny z każdym rodzajem podłoża. Ma to szczególne znaczenie w przypadku trudnych podłoży bardzo przenikalnych, piaszczystych oraz ciężkich gliniasto-ilastych.

Jak działa Aqualink
Aqualink – schemat działania

Unikalna mieszanina biodegradowalnych surfaktantów obniża napięcie powierzchniowe wody, co pozwala na jej szybszą infiltrację w podłożu. Preparat w krótkim czasie dociera do korzeni znajdujących się głębiej w profilu glebowym i buduje depozyt wody kapilarnej, stanowiącej główny zapas wilgoci dostępnej dla roślin. W przypadku nawadniania kropelkowego następuje dystrybucja gromadzących się pod kroplownikiem kropel na szerokość i rozprzestrzenianie się ich na większą odległość od urządzenia. W rezultacie woda wypełnia najdrobniejsze kanaliki i przestrzenie między ziarnistościami gleby i jest bardziej dostępna dla całego systemu korzeniowego, a rozpuszczone w niej składniki mineralne są łatwiej pobierane. Zapobiega to powstawaniu stresów z powodu suszy czy niedoboru składników odżywczych, co przekłada się na ogólną kondycję rośliny i jej plon.

Badania skuteczności Aqualink – wyniki

Na przestrzeni lat 2019–2020 Instytut Agronomiczny Fertico przeprowadził serię badań skuteczności preparatu Aqualink w uprawach sadowniczych i warzywniczych. Potwierdziły one zarówno jego zdolność do efektywnego uwilgocenia podłoża nawet w warunkach deficytu wody, jak i realny wpływ na jakość plonu. W przypadku papryki wigor roślin, na których zastosowano Aqualink i podano zaledwie 50% wody niezbędnej dla rośliny, był wyższy niż w grupie kontrolnej, gdzie podano 100% wody. Natomiast doświadczenie przeprowadzone na truskawkach wykazało znacznie lepsze wybarwienie owoców (oceniane jako intensywność barwy i połysk) przy zastosowaniu preparatu Aqualink niż w kontroli ze 100-procentową dawką wody.

Sposób stosowania Aqualink

Aqualink stosuje się poprzez oprysk gleby, nawadnianie kropelkowe lub nadkoronowe. W celu uzyskania optymalnych efektów preparat należy aplikować w uprawach wieloletnich każdego roku na początku wegetacji albo przed sadzeniem rozsady. Dla utrzymania efektu zabieg należy powtórzyć po 30 dniach. Możliwe jest stosowanie preparatu łącznie z nawozami.

Należy podkreślić, że najlepsze efekty uzyskuje się, podając Aqualink regularnie, niejako zapobiegawczo, a nie interwencyjnie, gdy następuje susza.

 

Zachowanie się wody w glebie nie jest ani proste, ani przewidywalne. Kropla, w zależności od podłoża, ma różną dynamikę przenikania (co obrazuje schemat). Aqualink to jedno z najnowszych rozwiązań na rynku, pozwalających zoptymalizować wykorzystanie wody przez rośliny.

 

Aqualink – korzyści:

  • 
oszczędza zużycie wody do nawadniania,
  • 
zapobiega stratom wody z opadów – spowalnia przesiąkanie poza zasięg systemu korzeniowego, ogranicza spływ powierzchniowy,
  • 
sprzyja rozwojowi 
systemu korzeniowego,
  • 
zwiększa dostępność składników pokarmowych,
  • 
obniża wypłukiwanie składników pokarmowych,
  • 
zmniejsza stres roślin.