Kukurydza – dobry start

W przypadku uprawy kukurydzy najważniejszym, newralgicznym okresem jest początek wegetacji. W tym czasie kukurydza jest wrażliwa na stresy biotyczne i abiotyczne, a przede wszystkim na dostępność startowych składników pokarmowych z gleby.

Mikroelementy na starcie

Najważniejszymi makroelementami startowymi są fosfor i azot. Szczególnie fosfor, jako pierwiastek wchodzący w skład związków energetycznych determinuje wzrost i rozwój systemu korzeniowego. Prawidłowy system korzeniowy odpowiada za szybkie pobieranie wody oraz składników pokarmowych, jak również za tworzenie pokroju rośliny.

Kłopotliwy pierwiastek

niedobór fosforu
niedobór fosforu

Fosfor jest pierwiastkiem, który sprawia plantatorom wiele kłopotów. Nawet na stanowiskach o dobrej kulturze widoczne są problemy z jego dostępnością. Wynika to z małej mobilności tego pierwiastka w glebie. Korzenie roślin są w stanie pobrać fosfor, z odległości nie większej niż 1 mm. Ponadto jego dostępność ograniczają także niskie temperatury. Spadek temperatury poniżej 13OC może zmniejszyć pobieranie fosforu nawet o 70%. Kolejnym problemem związanym z dostępnością fosforu jest jego podatność do wchodzenia w połączenia z glinem, żelazem i manganem (w zależności od odczynu – pH <5,8) oraz wapniem (przy pH>7). Gdy fosfor przestaje być dostępny dla rośliny, następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju, co w konsekwencji prowadzi do spadku plonu.

W jaki sposób, zapewnić kukurydzy pełną dostępność fosforu w momencie startu?

 

siewnik do aplikacji ulltrazlokalizowanej nawozu
siewnik do aplikacji ulltrazlokalizowanej nawozu

Znanym sposobem dostarczania startowych składników pokarmowych jest aplikacja współrzędowa, ultrazlokalizowana. Polega ona na zastosowaniu nawozu mikrogranulowanego do redlicy nasiennej i dostarczeniu fosforu, azotu, siarki oraz mikroelementów (cynku) w bezpośrednie sąsiedztwo kiełkujących nasion.

Kluczowym elementem tego sposobu startowego nawożenia jest odpowiedni dobór składników pokarmowych. Ideą jest dostarczenie składników od razu dostępnych dla rośliny i zabezpieczonych przed startami (uwstecznieniem). Dotyczy to przede wszystkim fosforu. Te wymagania spełnia mikrogranulowany nawóz startowy Microstar PZ, zapewniający pełną dostępność fosforu zaraz po zastosowaniu, a także siew mikrogranulatemwprowadzenie Technologii Ochrony Fosforu (TPP) – Technology Phosphore Preservation®.

Co-formulacjaTPP – Technologia Ochrony Fosforu polega na skompleksowaniu jonów fosforanowych substancją organiczną (kwasami humusowymi). Silne działanie chelatyzujące tych związków zapewnia ochronę fosforu. W wyniku tego otrzymujemy wysoką dostępność tego niezbędnego pierwiastka.

 

Technologia Ochrony Fosforu (TPP) to:

– efekt ochronny – fosfor jest zabezpieczony przed uwstecznianiem z jonami żelaza, manganu i aluminium,

– efekt dostępności – zabezpieczenie dostępności fosforu, ograniczenie jego retrogradacji (unieruchomienia) z jonami wapnia,

– efekt biodostępności – zwiększenie dostępności fosforu dla rośliny – wyższy współczynnik pobierania.

W przypadku startowego nawożenia kukurydzy niezbędnym mikroelementem jest cynk. Cynk – stymuluje rozwój systemu korzeniowego, reguluje gospodarkę azotem, zwiększa odporność na niskie temperatury.

Microstar_PZ_sacDlaczego warto stosować nawożenie startowe nawozem Microstar?

Nawóz mikrogranulowany Microstar PZ stosuje się w ilości 20 kg/ha. Ponadto zastosowanie tego rozwiązania na glebach o uregulowanym odczynie i co najmniej średniej zasobności w składniki pokarmowe stwarza możliwości do ograniczenia nakładów na nawożenie.

Kukurydza (t), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2012
Kukurydza (t), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2012

Artur Kozera