Komunikat rolniczy z dnia 8.05.2015 – skrzypionki

Doradcy agrotechniczni sygnalizują w zbożach skrzypionkę zbożową i skrzypionkę błękitek. Na 50% roślin znajduje się przynajmniej jedno jajo lub jedna larwa skrzypionki.

skrzypionka zbożowa skrzypionka błękitek

Zwalczanie łącznie z zabiegiem fungicydowym T2 stosując insektycydy systemiczne. Szkodliwością larw skrzypionki jest zjadanie blaszki liściowej zmniejszające powierzchnię asymilacyjną. Szkodnik może powodować obniżenie plonów powyżej 10%.

zagrożenie mapa skrzypionka

Polecane preparaty zwalczające szkodnika

Bulldock 025 EC – 0,25 l/ha