Komunikat rolniczy z dnia 8.05.2015 – rynchosporioza zbóż

Doradcy agrotechniczni sygnalizują infekcje spowodowane przez rynchosporiozę zbóż (Rhynchsporium secalis). Występuje w pszenżycie, życie i jęczmieniu.

Choroba atakuje przy chłodnej i wilgotnej pogodzie.

rynchosporioza zbóż

Objawy choroby mogą występować na liściach, pochwach liściowych i kłosie. Przy silnym rozwoju choroby plamy łączą się i stają się przyczyną zamierania liści. Wielkość strat w plonie przy silnym porażeniu może sięgnąć 40% potencjalnego plonu.

zagrożenie rynchosporioza zbóż

Polecane preparaty:

  • Bumper Super 490 EC – 1l/ha
  • Manitoba 425 SC – 2 l/ha
  • Safir 125 SC – 1l/ha
  • Phoenix 500 SC – 1,5l/ha