Komunikat rolniczy z dnia 8.05.2015 – chowacz podobnik

Doradcy agrotechniczni sygnalizują naloty chrząszczy chowacza podobnika. Próg szkodliwości od początku opadania płatków kwiatowych to 1 owad dorosły na roślinie.

chowacz podobnik

Zabieg chemiczny przeciwko chrząszczom należy przeprowadzić zaraz po nalocie na plantację rzepaku, jeszcze przed składaniem jaj przez chrząszcze. Naloty chowacza podobnika mogą przeciągać się w czasie i już wkrótce po zabiegu (szczególnie przy ciepłej pogodzie) należy wznowić kontrolę liczebności chrząszczy w celu ustalenia potrzeby drugiego zabiegu.

chowacz podobnik

Polecane preparaty do zwalczania szkodnika:

  • Bulldock 025 EC – 0,25 l/ha
  • Mavrik 240 EW – 0,2 l/ha
  • Pyrinex Supreme 262 ZW – 1,0-1,25 l/ha