Komunikat rolniczy z dnia 28.04.2015 – słodyszek rzepakowy

Doradcy agrotechniczni sygnalizują naloty chrząszczy słodyszka rzepakowego. Stwierdzono ponad 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, natomiast w fazie luźnego kwiatostanu identyfikujemy ponad 3-5 chrząszczy na 1 roślinie w plantacji rzepaku ozimego.

słodyszek rzepakowy

Zabieg należy wykonać w szczytowym okresie nalotu szkodnika, aby zabieg insektycydowy objął swym działaniem wszystkie żerujące szkodniki.

słodyszek rzepakowy 2

zagrożenie słodyszek rzpakowy mapa

Zalecane preparaty

  • Pyrinex 250 CS: 0,75-1l/ha
  • Pyrinex 480 EC: 0,6-0,8 l/ha
  • Mavrik 240 EW: 0,2 l/ha