Komunikat rolniczy z dnia 28.04.2015 – plamistość siatkowa jęczmienia

Doradcy agrotechniczni sygnalizują infekcje spowodowane przez plamistość siatkową jęczmienia (Pyrenophora teres). W uprawie jęczmienia występuje we wszystkich fazach rozwojowych.

Objawy choroby występują przy dużej wilgotności i umiarkowanej temperaturze (12-16C). Choroba występuje na jęczmieniu ozimym i jarym. Silnie opanowane prze grzyb liście zamierają. Wielkość strat w plonie może się wahać od kilku do kilkudziesięciu procent.

plamistość siatkowa jęczmienia

zagrożenia plamistość siatkowana jęczmienia mapa

Zalecane preparaty

  • Bumper Super 490 EC: 1l/ha