Komunikat rolniczy z dnia 28.04.2015 – choroby podstawy źdźbła

Doradcy agrotechniczni sygnalizują zagrożenia z tytułu infekcji chorób podstawy źdźbła.

Na podstawie źdźbła zbóż oraz na korzeniach można już zaobserwować pierwsze objawy porażenia. Jeśli chodzi o łamliwość podstawy źdźbła (próg szkodliwości od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka 20-30% źdźbeł z objawami porażenia wczesne objawy można zauważyć u nasady pędu charakteryzujące się ciemnobrązową plamą lub plamami. Silna infekcja powoduje bielenie kłosów oraz wyleganie plantacji. Źródłem infekcji są resztki pożniwne. Infekcji sprzyja wilgotna jesień oraz wczesny termin siewu.

zgorzel podstawy pnia

Zgorzel postawy źdźbła z kolei można obserwować po delikatnym wykopaniu roślin i opłukaniu korzeni w wodzie. Infekcja występuje w postaci ciemnych plam na korzeniach. Z czasem korzenie czernieją i zamierają. W przypadku poważnych infekcji zgnilizna atakuje również nasadę źdźbeł. W miarę rozwoju choroby ubywa zdrowych korzeni i spada zdolność rośliny do pobierania wody i składników pokarmowych.

mapa zagrożenia zgorzel podstawy pnia

Zalecane preparaty

  • Bumper Super 490 EC: 1l/ha