Komunikat rolniczy z dnia 18.06.2015 – stonka ziemniaczana

Doradcy agrotechniczni sygnalizują występowanie wszystkich stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej.

W przypadku osobników dorosłych próg szkodliwości wynosi 2 chrząszcze na 25 roślin ziemniaka. 10 złóż jaj na 10 roślinach albo 15 młodych larw żerujących na roślinie jest sygnałem do wykonania zabiegu chemicznego.

stonka ziemniaczana 2 stonka ziemniaczana

Szkodliwość stonki związana jest głównie z dużymi ubytkami liści, łodyg, a nawet kwiatów ziemniaka. Stonka powoduje często gołożer zaatakowanych roślin i poważne straty w plonach. W zależności od hodowanej odmiany i rejonu kraju, a także od przebiegu pogody oraz dynamiki inwazji i rozwoju szkodnika skuteczna ochrona ziemniaka przed tym szkodnikiem będzie wymagała od 1 do nawet 3 zabiegów chemicznych.

mapa zagrożenia

Do zwalczania stonki ziemniaczanej rekomendujemy

Bulldock 025 EC – 0,2-0,3 l/ha