Komunikat rolniczy z dnia 18.05.2015 – słodyszek rzepakowy

Doradcy agrotechniczni sygnalizują naloty chrząszczy słodyszka rzepakowego. Stwierdzono ponad 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, natomiast w fazie luźnego kwiatostanu identyfikujemy ponad 3-5 chrząszczy na 1 roślinie w plantacji rzepaku ozimego.

słodyszek rzepakowy słodyszek rzepakowy

Zabieg należy wykonać w szczytowym okresie nalotu szkodnika aby zabieg insektycydowe objął swym działaniem wszystkie żerujące szkodniki.

słodyszek rzepakowy mapa zagrożenie

Polecane środki do zwalczania słodyszka rzepakowego

Przed kwitnieniem rzepaku ozimego (do fazy BBCH 57)

  • Pyrinex 250 CS – 0,75-1,0 l/ha
  • Pyrinex 480 EC – 0,6-0,8 l/ha

Na początku kwitnienia rzepaku ozimego (BBCH 59–63)

  • Mavrik 240 EW – 0,2 l/ha