Komunikat rolniczy z dnia 18.05.2015 – rdza brunatna pszenicy

Doradcy agrotechniczni sygnalizują infekcję spowodowaną przez rdza brunatna pszenicy (Puccinia recondita). W uprawie zbóż może występować w całym okresie wiosennej wegetacji (BBCH 25-70).

Objawy rdzy brunatnej pszenicy stwierdzono na ponad 15% roślin w łanie. Próg szkodliwości: w fazie kłoszenia pierwsze objawy na liściu podflagowym lub flagowym.

rdza brunatna pszenicy rdza brunatna pszenicy

Niebezpieczeństwo epifitozy rdzy brunatnej jest największe w temp 15-20°C przy regularnym występowaniu rosy. Zwiększone niebezpieczeństwo rdzy brunatnej powstaje po wczesnej infekcji przez zarodniki z chorych samosiewów, przez uprawę podatnych odmian i przez stosowanie zbyt wysokich dawek azotu. Grzyb może spowodować spadek plonu do 30%.

rdza brunatna pszenicy

Polecane środki do zwalczania rdzy brunatnej pszenicy

Bumper Super 490 EC – 1 l/ha