Komunikat rolniczy z dnia 18.05.2015 – plamistość siatkowa jęczmienia

plamistość siatkowa jęczmieniaDoradcy agrotechniczni sygnalizują infekcję spowodowaną przez plamistość siatkową jęczmienia (Pyrenophora teres). W uprawie jęczmienia występuje we wszystkich fazach rozwojowych.

Objawy choroby występują przy dużej wilgotności i umiarkowanej temperaturze (12-16°C). Choroba występuje na jęczmieniu ozimym i jarym. Silnie opanowane przez grzyb liście zamierają. Wielkość strat w plonie może się wahać od kilku do kilkudziesięciu procent.

plamistość siatkowa jęczmienia

Polecane środki do zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia

Bumper Super 490 EC – 1 l/ha.