Komunikat rolniczy z dnia 18.05.2015 – mączniak prawdziwy zbóż i traw

Doradcy agrotechniczni sygnalizują infekcję spowodowaną przez mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis) w uprawie pszenicy ozimej w fazie początków krzewienia do końca krzewienia BBCH 21-29. Objawy choroby stwierdzono na ponad 50% roślinach w łanie.

mączniak prawdziwy zbóż i traw 1 mączniak prawdziwy zbóż i traw

Zwalczanie mączniaka prawdziwego, występującego w stosunkowo dużym nasileniu już we wczesnych fazach rozwojowych roślin ma decydujący wpływ na plon ziarna i dlatego nie należy opóźniać zabiegów.

mączniak prawdziwy zbóż i traw mapa

Polecane środki do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw

  • Lotus 750 EC – 0,75 l/ha
  • Bumper Super 490 EC – 1 l/ha +Lotus 750 EC – 0,4 l/ha