Komunikat rolniczy z dnia 13.07.2014 – Alternarioza ziemniaka

Opady deszczu, obfite i długo utrzymujące się rosy oraz korzystne temperatury sprzyjały w ostatnim czasie infekcji dokonywanej przez zarodniki konidialne Alternaria spp.  Doradcy naukowo-techniczni z naszej firmy  podczas ostatniej wykonywanej lustracji zaobserwowali pierwsze objawy suchej plamistości liści ziemniaka  oraz brunatnej plamistości liści na plantacjach uprawnych.

Szkodliwość alternariozy ziemniaka

DSC05176

Grzyby z rodzaju Alternaria spp.  są saprofitami i okolicznościowymi pasożytami.  Powodują one choroby należące do grupy  plamistości liści zielonych organów liści. Aktualnie jest to najgroźniejsza choroba ziemniaków, zaraz po zarazie ziemniaka ponadto może występować także na pomidorze.  W korzystnych  warunkach dla rozwoju choroba ta powoduje znaczne straty na plantacjach ziemniaków.

Odnotowanie suchej plamistości liści ziemniaka spowodowanej przez Alternaria solani oraz brunatnej plamistości liści, której sprawcą jest Alternaria alternata przyczynia się do znacznych strat w jakości i ilości uzyskiwanego plonu. Grzyby te powodują porażenie liści, które prowadzi często do przedwczesnego ich zamierania. Przyczynia się to do znacznego ograniczenia procesu transpiracji i fotosyntezy rośliny, tym samym wpływa to na obniżenie plonu. Grzyb ten również może porażać bulwy ziemniaków, wskutek  czego plon źle się przechowuje w przechowalniach. Porażone ziemniaki, które wysadzane są na przyszły rok często nie kiełkują bądź też po skiełkowaniu zaraz gniją.

Objawy alternariozy ziemniaka

DSC05180Pierwsze objawy porażenia obserwowane są na początku wegetacji, głównie na starszych liściach ziemniaka zauważalne są brunatno czarne, współśrodkowo strefowane plamy, których średnica dochodzi do 2cm. Plamy te na początku są owalne, później staja się wieloboczne. Na powierzchni plam wraz z rozwojem choroby można zaobserwować charakterystyczny czarny nalot obfitej grzybni. DSC05182

Porażone liście żółkną, przedwcześnie zamierają i zasychają. Na powierzchni bulw powstają brunatne, owalne lub nieregularne, wgłębne i wklęsłe plamy. Miąższ w porażonych bulwach staje się brunatny i twardy.

    DSC05178

Profilaktyka i ochrona

Ochrona ziemniaka przed alternariozą ziemniaka opiera się głównie na metodach agrotechnicznych, hodowlanych oraz chemicznych.DSC05173

Metoda agrotechniczna składa się głównie z takich elementów jak:
  • Likwidacja źródeł infekcji m.in. resztek roślinnych na plantacji
  • Sadzenie zdrowych, kwalifikowanych sadzeniaków
  • Sortowanie oraz niszczenie bulw zainfekowanych
  • Sadzenie podkiełkowanych ziemniaków
  • Zabiegi pielęgnacyjne (odchwaszczanie, nawożenie) stosowane na plantacji gwarantują utrzymanie roślin w dobrej kondycji

Metoda hodowlana obecnie stanowi jeden z elementów integrowanej ochrony roślin. Do uprawy wybiera się odmiany ziemniaków tolerancyjne lub odporne na porażenie.

Ochrona chemiczna

Obecnie w zwalczaniu alternariozy ziemniaka główną rolę odgrywa ochrona chemiczna. Polega ona na profilaktycznym opryskiwaniu roślin ziemniaka fungicydami, które ma na celu opóźnienie destrukcyjnego działania rozwijającej się na polu choroby.

O skuteczności prowadzonej ochrony chemicznej decyduje zarówno:
  •   dobór odpowiednich fungicydów i ich dawek,
  •   właściwy termin wykonania zabiegu,
  •   ciągłość prowadzenia zabiegów ochronnych.

W przypadku zaobserwowania pierwszych objawów porażenia Alternaria solani , należy wykonać zabieg chemiczny preparatem:

  • Armetil M 72 WP (metalaksyl i mankozeb) w dawce 2-2,5 kg/ha
  • Folpan 80 WG ( folpet) w dawce 1,5-2,0 kg/ha